Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отмене необоснованных льгот и привилегий для членов Кабинета Министров Украины, народных депутатов Украины, судей и государственных служащих

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.02.2014 № 4258
Дата рассмотрения: 17.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про скасування необґрунтованих пільг і привілеїв для членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та державних службовців"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У відповідності до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, у тому числі за ознакою зайняття тієї чи іншої посади.

Гарантована Конституцією України рівність громадян в їх правах і свободах передбачає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, так і іншого роду характерів для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод.

За змістом та логікою Конституції України пільги та привілеї повинні забезпечити рівність громадян, якщо іншими засобами це зробити тимчасово неможливо, а не створювати додаткові умови нерівності.

В порушення вимог Конституції України чинне законодавство України регламентуючи питання статусу членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та державних службовців наділяє їх дуже великою кількістю пільг та привілеїв, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням їхніх повноважень.

Обсяг таких пільг та привілеїв є безпрецедентно широким, що порушує конституційний принцип рівності усіх громадян у правах і свободах та призводить до невиправданого збільшення витрат бюджетних коштів.

У зв'язку з цим, перелік пільг та привілеїв для членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та державних службовців, має бути суттєво скорочений з метою забезпечення соціальної справедливості, зменшення видатків державного бюджету України на утримання державного апарату, а також додаткового фінансування видатків на соціальний захист й соціальне забезпечення громадян та погашення заборгованості із заробітної плати.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою проекту є забезпечення реалізації конституційного принципу про рівність усіх громадян в конституційних правах та свободах.

Завданням проекту є скасування необґрунтованих пільг і привілеїв для членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та державних службовців.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується встановити, що:

1. Члени Кабінету Міністрів України, народні депутати України, судді та державні службовці можуть користуватися пільгами і привілеями, виключно передбаченими Конституцією України.

2. За виконання посадових (службових) обов'язків членам Кабінету Міністрів України, народним депутатам України, суддям та державним службовцям грошова винагорода виплачується виключно у вигляді встановленої заробітної плати без надбавок, нарахувань та премій у розмірах, що передбачаються для кожної категорії зазначених осіб державним бюджетом України на поточний рік.

3. Пенсійне забезпечення членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та державних службовців здійснюється у встановленому законом порядку. Законами України не можуть бути передбачені особливі умови пенсійного забезпечення зазначених осіб.

У прикінцевих положеннях законопроект встановлює обов'язок для Кабінету Міністрів України здійснити організаційно-правові заходи необхідних для його реалізації.

Кошти, отримані від скасування необґрунтованих пільг і привілеїв для членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та державних службовців, спрямовуються на фінансування захищених видатків Державного бюджету України, соціальний захист й соціальне забезпечення громадян та погашення заборгованості із заробітної плати.

4. Нормативно-правова база у даній сфері регулювання

Конституція України, Закони України "Про Кабінет Міністрів України", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про судоустрій та статус суддів" та інші.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про скасування необґрунтованих пільг і привілеїв для членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, суддів та державних службовців" забезпечить відповідність законів та інших нормативно-правові актів Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, відновить соціальну справедливість внаслідок скасування необґрунтованих пільг та привілеїв, а також до зменшить видатки державного бюджету України.

Реалізація даного законопроекту також створить можливості для додаткового фінансування захищених видатків Державного бюджету України, соціальний захист й соціальне забезпечення громадян та погашення заборгованості із заробітної плати.

 

Народний депутат України

В. З. Мошенський

Опрос