Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине" (относительно реабилитации лиц, которые были подданные политическим репрессиям и осуждены судами Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.02.2014 № 4256
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо реабілітації осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

Починаючи з 2010 року, після приходу до влади президента Віктора Януковича, було відкрито ряд карних справ, які світова спільнота вважає політично вмотивованими.

У період з лютого місяця 2010 року до лютого місяця 2014 року політична ситуація в Україні та стан її судової влади, їх взаємодія з іншими гілками влади, принципи діяльності та система не відповідають демократичним засадам та принципам, що визначені міжнародними правовими актами, зокрема: Загальною декларацією прав людини (1948 р.), Міжнародним пактом про громадянські й політичні права (1966 р.), Основними принципами незалежності судових органів (схвалених резолюціями 40/32 та 40/136 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 р.), Рекомендаціями щодо ефективного впровадження Основних принципів незалежності судових органів (прийнятих резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 р.), Монреальською універсальною декларацією про незалежність правосуддя (Перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 р.), Бангалорськими принципами поведінки суддів від 19 травня 2006 р. (схваленим резолюцією 2006/23 Економічної та соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 р.), Рекомендаціями Ради Європи N (94) 12 (ухваленій Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 р.), Конвенцією про захист прав та основоположних свобод (1950 р.), Європейською хартією про закон "Про статус суддів" (прийнятої 10 липня 1998 р., Лісабон) тощо.

3 жовтня 2012 року Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила Резолюцію N 1900 "Дефініція політичного в'язня", в якій дала таке визначення.

"Особу, позбавлену особистої свободи, слід вважати "політичним в'язнем" в наступних випадках:

а. якщо позбавлення волі було здійснене в порушення однієї з основних гарантій, закріплених у Європейській Конвенції про захист прав людини (ЄКПЛ) та протоколів до неї, зокрема, свободи думки, совісті і релігії, свободи вираження поглядів та свободи інформації, свободи зборів та асоціацій;

б. якщо позбавлення волі було здійснене з суто політичних причин, без зв'язку з будь-яким злочином;

в. якщо, з політичних мотивів, тривалість тримання під вартою або його умови явно непропорційні правопорушенню, у вчиненні якого особа підозрюється або визнана винною;

г. якщо, з політичних мотивів, особа утримується під вартою в дискримінаційних умовах порівняно з іншими особами, або,

д. якщо позбавлення волі є результатом судового розгляду, яке було явно несправедливим, і це пов'язано з політичними мотивами влади.

Факт наявності серйозних системних проблем у функціонуванні судової системи України безпосередньо встановлено Європейським судом з прав людини у справі О. Волкова проти України.

Високим Судом визначено, що "… система судової дисципліни в Україні організована таким чином, що не здатна гарантувати достатньої відокремленості судової влади від інших гілок влади. Більше того, вона не забезпечує гарантії, необхідні для уникнення різного роду зловживань та неправомірного використання заходів дисциплінарної відповідальності з метою впливу на незалежність суддів, яка є однією з найважливіших цінностей, що лежать в основі ефективного функціонування демократії".

Саме відсутність незалежного та справедливого суду зробила реальністю численні політичні переслідування та політичні репресії в Україні.

З метою приведення українського законодавства у відповідність до діючих європейських нормативно-правових документів, а також з метою відновлення справедливості, пропонується прийняти зазначений проект Закону.

Разом з тим, прийняття вищезазначеного проекту Закону дозволить звільнити політичних в'язнів, а також повністю їх реабілітувати.

2. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання.

У даній сфері правового регулювання діють положення Конституції України та інші нормативні акти.

Прийняття даного законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших нормативно-правових актів.

3. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону.

Додаткових витрат з Державного бюджету України прийняття даного законопроекту не потребує.

4. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

5. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

6. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

 

Народні депутати України

Опрос