Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О неотложных мерах по недопущению ухудшения социально-экономического состояния граждан Украины, а также малого и среднего бизнеса на территории Донецкой и Луганской областей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.07.2014 № 4251а
Дата рассмотрения: 04.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про невідкладні заходи щодо недопущення погіршення соціально-економічного положення громадян України, а також малого та середнього бізнесу на території Донецької та Луганської областей"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сьогодні громадяни Донецької та Луганської областей перебувають у надзвичайно важкому стані. Дотримання їх конституційних прав та свобод вдається вкрай важким у зв'язку з проявами агресії, застосуванням сили, посягань на територіальну цілісність і суверенітет української держави, з боку сепаратистські налаштованих угрупувань. Антитерористична операція, що проводиться в цих регіонах, створює додаткові об'єктивні труднощі для мирного населення та бізнесу.

В умовах такого становища нашим співвітчизникам дуже важко зберегти прийнятний рівень життя, забезпечити себе та власні сім'ї всім необхідним.

В аналогічному стані перебуває малий та середній бізнес, який є дуже вразливим до зовнішніх факторів. Поступово кризові явища охоплюють цей сектор підприємництва, доводячи його фактично до банкрутства.

Держава, яка несе відповідальність за забезпечення конституційних прав і свобод своїх громадян, зобов'язана вжити екстраординарних заходів щодо їх підтримки в умовах, які фактично мають ознаки воєнного стану.

2. Мета і завдання прийняття нормативно-правового акта

Метою прийняття Закону є надання громадянам та суб'єктам малого і середнього бізнесу, що перебувають на території Донецької та Луганської областей, додаткових можливостей у кредитно-фінансовій, податковій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень контролюючих органів у відношенні таких суб'єктів, створення додаткових умов для поліпшення соціально-економічного становища зазначених осіб у цих регіонах.

3. Загальна характеристика і основні положення нормативно-правового акта

Положення законопроекту поширюються на громадян та суб'єктів малого і середнього бізнесу, що перебувають (постійно проживають або зареєстровані та здійснюють господарську діяльність) виключно в адміністративних межах Донецької та Луганської області.

Передбачається, що строк дії (чинності) цього нормативного акта становитиме шість місяців з моменту набрання ним чинності.

Законопроектом пропонується зупинити нарахування штрафних санкцій щодо позичальників - громадян та суб'єктів малого і середнього бізнесу, з боку банків та інших фінансових установ.

Крім того, законопроект обмежує способи примусового стягнення на нерухоме майно, що належить громадянам та суб'єктам малого і середнього бізнесу, та перебуває в іпотеці.

Законопроект також зменшує навантаження на громадян та суб'єктів малого і середнього бізнесу, у сфері податкових відносин, зокрема:

- забороняє проведення перевірок щодо зазначених осіб;

- обмежує застосування положень щодо податкової застави, адміністративного арешту та примусового продажу майна, яке перебуває у податковій заставі;

- зменшує на 50 % розмір плати за землю.

До того ж законопроект спрощує процедуру отримання документів щодо обставин непереборної сили (форс-мажору), забороняє підвищення оплати за енергоносії та надає додаткові можливості у сфері державних закупівель.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація більшості положень законопроекту не потребуватиме обов'язкових додаткових витрат з державного бюджету.

Положення, що передбачають зменшення розміру плати за землю, можуть спричинити додаткові міжбюджетні трансфери (з Державного бюджету України до місцевих бюджетів Донецької та Луганської області). Пропонується вирішувати питання стосовно застосування положень щодо міжбюджетних трансферів за рахунок відповідних відрахувань (дотацій, субсидій, тощо), що передбачені з Державного бюджету України на користь місцевих бюджетів інших адміністративно-територіальних одиниць, шляхом зменшення дотацій та інших видів міжбюджетних трансфертів, передбачених для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, інших бюджетів місцевого самоврядування.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання, є Закони України:

- "Про торгово-промислові палати в Україні";

- "Про іпотеку";

- "Про здійснення державних закупівель";

- "Про електроенергетику".

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття вказаного законопроекту допоможе не допустити значного погіршення соціально-економічного становища громадян та малого і середнього бізнесу, що перебувають на території Донецької та Луганської області, зупинити явища суцільної кризи у господарському секторі та сприятиме стабілізації загальної ситуації у цих регіонах.

 

Народний депутат України 

А. П. Денисенко

Опрос