Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения вопроса разработки полезных ископаемых местного значения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.07.2014 № 4250а
Дата рассмотрения: 04.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування питання розробки корисних копалин місцевого значення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування питання розробки корисних копалин місцевого значення" розроблено у зв'язку із необхідністю вдосконалення окремих положень законодавчих актів, які здійснюють правове регулювання у сфері користування надрами.

Частиною третьою статті 16 Кодексу України про надра передбачено, що надання спеціальних дозволів на користування надрами, крім випадків користування надрами на умовах угод про розподіл продукції, укладених відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб.

Разом з тим, Законом України від 06.09.2012 року N 5245-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" з 01 січня 2013 року розпорядником земель сільськогосподарського призначення державної власності було визначено Держземагентство України.

Тому, законопроектом пропонується у частині третій статті 16 Кодексу України про надра слова "після попереднього погодження з відповідною радою" замінити словами "після попереднього погодження із відповідними суб'єктами права власності на землю".

Однією з причин, яка стримує розвиток добувної промисловості є розпаювання земель, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин місцевого значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку.

Нормами законів України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" та "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" зазначене питання вирішено лише для розробників родовищ корисних копалин загальнодержавного значення шляхом накладення заборони на виділення у натурі земельних часток (паїв) на землях, на яких розміщені такі родовища, та можливості примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності під розміщення об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Запропонованим проектом закону забезпечено можливість стабільного функціонування суб'єктів підприємництва, які провадять діяльність у сфері користування надрами, шляхом поширення вищевказаних преференцій на розробників родовищ корисних копалин як загальнодержавного, так і місцевого значення.

З метою врегулювання питання ведення господарської діяльності в межах територій, на землях яких відбулося виділення у натурі земельних часток (паїв), суб'єкт, який має право на користування надрами, вимушений звертатися до судових органів для примусового вилучення відповідних земельних ділянок з власності фізичної особи-власника паю. Це спричиняє значну соціальну напругу серед осіб, які скористалися правом отримання в натурі земельних ділянок на землях, виділених суб'єктами підприємництва для видобутку корисних копалин місцевого значення.

Законопроектом передбачено врегулювання даного питання шляхом включення до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" норми, яка у разі прийняття органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування рішення про відчуження земельної ділянки для розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин, передбачає надання власнику (власникам) цієї ділянки у власність іншої рівноцінної земельної ділянки, зокрема за договором міни.

При цьому, враховуючи обмеженість бюджетних ресурсів, виключається норма, за якої земельна ділянка викуповується за рахунок коштів місцевого або державного бюджету.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є впорядкування окремих питань у сфері користування надрами, зокрема забезпечення сталого розвитку суб'єктів підприємництва, які здійснюють розробку корисних копалин місцевого значення.

3. Загальна характеристика й основні положення акта

Законопроектом пропонується:

- врегулювати визначення органу, до повноважень якого віднесено розпорядження відповідним земельним ресурсом та попереднє погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами;

- виключити із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу при виділенні у натурі земельних часток (паїв), земель, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин як загальнодержавного так і місцевого значення;

- встановити норму, якою забезпечити право власника (власників) земельної ділянки, що підлягає відчуженню для розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин, на отримання іншої рівноцінної ділянки;

- доповнити перелік підстав для примусового відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності нормою щодо розміщення об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин як загальнодержавного так і місцевого значення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчими актами, що визначають дану сферу правового регулювання, є:

Кодекс України про надра,

Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)",

Закон України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Прийняття даного законопроекту не тягне за собою необхідності внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування акта

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових видатків з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Ухвалення даного проекту закону забезпечить сталий розвиток видобувних підприємств регіонів, зокрема шляхом врегулювання окремих питань отримання попереднього погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами; дозволить уникнути соціальної напруги серед осіб, які скористалися правом отримання в натурі на землях, виділених суб'єктами підприємництва для видобутку корисних копалень місцевого значення, та власників земельних ділянок, що підлягають відчуженню; а також заощадить кошти державного та місцевих бюджетів внаслідок виключення норми закону, за якої земельна ділянка, що підлягає відчуженню під потреби, пов'язані з видобуванням корисних копалин, викуповується за рахунок коштів місцевого або державного бюджету.

 

Народний депутат України 

О. Г. Лукашук

Опрос