Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" (относительно определения термина максимальные розничные цены на табачные изделия и упрощения процедуры получения лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.07.2014 № 4233а
Дата рассмотрения: 03.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо визначення терміна максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби та спрощення процедури одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо визначення терміна максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби та спрощення процедури одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями)" (далі - законопроект) обумовлено необхідністю визначення в чинному Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" поняття максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, як терміна, що є вживаним в тексті Закону.

З цією метою, законопроектом пропонується внести зміни до статті 1 чинного Закону України та встановити, що максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби встановлюються виробником або імпортером тютюнових виробів, виходячи з власних оптово-відпускних цін на цю продукцію та розрахункової торговельної надбавки в розмірі 30 %.

Законопроектом пропонується визначення розміру розрахункової торговельної надбавки на тютюнові вироби, виходячи з того факту, що ця величина є складовою максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби та використовується для обчислення акцизного збору, який сплачується виробниками та імпортерами цієї продукції.

Декларування виробниками та імпортерами максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби із врахуванням торгівельної надбавки на рівні 6 - 8 % фактично призводить до ненадходження до державного бюджету значної частки акцизного збору, а також, є опосередкованим стимулом для поширення нелегальної торгівлі тютюновими виробами, що в підсумку призводить до значних втрат надходжень до державного бюджету.

Слід також зазначити, що фактично застосовна виробниками та імпортерами тютюнових виробів розрахункова торгівельна надбавка в розмірі 6 - 8 % є невиправдано низькою, зокрема, виходячи з того факту, що розмір торговельної надбавки на інші види продукції в роздрібній торгівельній мережі, ціни на які не встановлені державою, мають середню торгівельну надбавку близько 30 %.

Регулювання відносин у сфері ціноутворення має здійснюватись у чіткій відповідності до вимог основних актів законодавства у цій сфері, якими, зокрема, є Господарський кодекс України та Закон України "Про ціни та ціноутворення".

Зокрема, відповідно до ст. 190 Господарського кодексу України та ст. 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення" вільні ціни визначаються на всі види продукції, за винятком тих, на які встановлено державні ціни.

Крім того, відповідно до ст. 192 політика ціноутворення, порядок встановлення та застосування цін, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання цін, а також контролю за цінами і ціноутворенням визначаються законом про ціни і ціноутворення, іншими законодавчими актами.

Таким чином, внесення запропонованих законопроектом змін до чинного Закону України обумовлено нормами діючого законодавства України.

Також, законопроектом пропонується спростити процедуру отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, встановлену Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", шляхом виключення з частини дев'ятнадцятої ст. 15 цього Закону вимоги щодо необхідності надання суб'єктом господарювання, для отримання зазначеної ліцензії, довідки органу доходів і зборів про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

Зазначені зміни до чинного Закону обумовлені тим фактом, що частиною двадцять першою ст. 15 передбачено, що у заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.

Крім того, слід враховувати, що відповідно до вимог Порядку організації роботи головних управлінь Міндоходів із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.10.2013 N 603, приймання документів та видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями здійснюється Головними управліннями Міністерства доходів і зборів України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Ведення реєстрів електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що є в експлуатації суб'єктів господарювання, також забезпечується Головними управліннями Міністерства доходів і зборів України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Тобто, для отримання довідки про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) суб'єкт господарювання повинен звернутись із заявою до відповідного структурного підрозділу Головного управління Міністерства доходів і зборів України. Після отримання вищезазначеної довідки, заявник передає зазначений документ разом із заявою про отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями до іншого структурного підрозділу цього ж Головного управління.

Таким чином, запропоновані законопроектом зміни до ст. 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" скасовують бюрократичну складову, що має місце в процедурі отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями станом на сьогоднішній день, а також, спрямована на зменшення завантаження відповідних структурних підрозділів Міністерства доходів і зборів України.

2. Цілі і завдання законопроекту

Цілями та завданнями законопроекту є чітке нормування на законодавчому рівні бази для обчислення акцизного збору на тютюнові вироби шляхом визначення терміну "максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби" в чинному Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", а також, спрощення процедури отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями в частині скасування вимог до суб'єктів господарювання щодо надання додаткової документації.

3. Загальна характеристика законопроекту

Даним законопроектом пропонується внести зміни до ст. 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо визначення поняття максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, як терміна, що є вживаним в тексті чинного Закону, а також, внести зміни в частину дев'ятнадцяту ст. 15 Закону з метою скасування зайвої бюрократичної складової та спрощення процедури одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері врегульовані Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Для реалізації положень даного законопроекту після його прийняття вносити зміни до інших законів не потрібно.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України та, водночас, забезпечить додаткові надходження до Державного бюджету України за рахунок чіткого нормування на законодавчому рівні визначення максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби, яка є базою для обчислення акцизного збору.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття закону

Запропоновані законопроектом зміни визначають поняття максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби на законодавчому рівні, що забезпечить термінологічну відповідність в тексті чинного Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", а також, шляхом скасування зайвої бюрократичної складової, спрощує процедуру отримання суб'єктами господарювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

 

Народний депутат України

О. Канівець

Опрос