Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.02.2014 № 4223
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Однією з найважливішою складовою системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є захист їх житлових прав та інтересів.

За останніми даними державної статистичної звітності щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сьогодні в Україні з 92865 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, лише 12210, тобто кожна восьма дитина, мають житло на праві власності, 49202 - на праві користування. По відношенню до інших - 31453 дітей, держава зобов'язана забезпечити їх житлом.

При цьому, майже 5 тис.осіб з 12,8 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягають 16-річного віку у поточному році та мають право на забезпечення їх житлом, не має житла взагалі та лише перебуває на квартирному обліку для його отримання.

Житловим кодексом Української СРСР передбачено надання місцевими органами влади дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, позачергово жилого приміщення.

Згідно із Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують таких дітей, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" до власних повноважень виконавчих органів міських рад належать власні повноваження щодо сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла, організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків.

Проте, можливості наповнення доходної частини місцевих бюджетів та статистичні дані за останні чотири роки щодо надання за рахунок місцевих коштів житла дітям-сиротам свідчать про критичний стан щодо виконання державою зобов'язання у забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними повноліття. Так, за даними офіційної статистики, у 2009 році з 5576 осіб, які не мають житла, жиле приміщення отримали 227 осіб, а житло з фонду соціального призначення 134 осіб, у 2010 році - з 5271 осіб, які не мають житла, жиле приміщення отримали відповідно 263 та 153 осіб, у 2011 році - з 4998 осіб, які не мають житла, отримали відповідно 168 та 130 осіб, у 2012 році - з 4715 осіб, які не мають житла, отримали відповідно 295 та 182 осіб. Тобто забезпечення житлом становить лише 6 - 8 % від потреби.

Критичною також є ситуація щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на отримання соціального житла до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання. Функціонування в Україні лише 18 соціальних гуртожитків забезпечує можливість розміщення в них до 600 осіб. При цьому, в 10 регіонах взагалі немає жодного соціального гуртожитку.

Указом Президента України "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" від 16 грудня 2011 року N1163/2011 Раду міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації зобов'язано затвердити у шестимісячний строк регіональні програми на 2013 - 2015 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Як свідчать дані більшості затверджених регіональних програм, фінансування заходів із забезпечення житлом даної категорії осіб - придбання (будівництво) житла, будівництво (створення) соціальних гуртожитків, передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України, обсяг яких досягає до 90 % від потреби на зазначені цілі.

Проте, в Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" не передбачено окремої бюджетної програми з відповідним обсягом коштів на реалізацію у 2014 році регіональних програм із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. З урахуванням досвіду минулих років щодо незабезпеченості доходних джерел місцевих бюджетів, придбання у 2014 році жилого приміщення та будівництво соціальних гуртожитків лише за рахунок власних коштів регіонів ставитиме під загрозу забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування власним житлом.

Враховуючи, що вирішення питання щодо надання у 2014 році житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування можливе лише за умови передбачення на цю мету державних коштів, необхідно прийняти зміни до Державного бюджету України на 2014 рік, відповідно до яких за рахунок перерозподілу асигнувань між окремими головними розпорядниками передбачити відповідний обсяг коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.Мета і завдання прийняття акта

Метою прийняття законопроекту є передбачення в Державному бюджеті України на 2014 рік відповідних цільових коштів місцевим бюджетам на забезпечення у поточному році надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Основною ціллю законопроекту є забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа після завершення у 2014 році терміну перебування в сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів благоустроєним житловим приміщенням для постійного проживання.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом передбачається внести зміни до додатків N 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік" та N 7 "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2014 рік", затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", якими пропонується:

1) зменшити на 1300373,9 тис. гривень бюджетні призначення за бюджетом розвитку програми "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,

2) збільшити на 1300373,9 тис. гривень видатки Міністерству соціальної політики України (загальнодержавні видатки) на фінансування нової бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (код 2511120);

3) передбачити новий міжбюджетний трансферт з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2014 рік за назвою: "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та відповідним розподілом трансферту за регіонами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначені питання регулюються Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Житловим кодексом Української СРСР, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та іншими нормативно-правовими актами.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує збільшення видатків Державного бюджету України на 2014 рік, а передбачає їх перерозподіл між двома окремими головними розпорядниками коштів.

Основою для розрахунку обсягу потреби в коштах на забезпечення (придбання) житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2014 рік, є:

- офіційні статистичні дані на останню дату щодо кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть у поточному році повноліття та не мають житла в розрізі регіонів - 4954 особи;

- загальна площа житла, яке надається одинокій особі і складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири) в розмірі 50 кв. метрів, що передбачено порядками використання коштів для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналісті, інвалідів війни, затвердженими Кабінетом Міністрів України;

- показники граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла за регіонами України, що використовуються під час розрахунку обсягу державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджених Кабінетом Міністрів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

З прийняттям проекту Закону діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа матимуть можливість реалізувати гарантоване їм законом право на отримання жилого приміщення для тих з них, які потребують забезпеченням житлом після завершення у 2014 році терміну перебування в сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

 

Народні депутати України:

Денісова Л. Л.

Фаєрмарк С. О.

Фабрикант С. С.

Опрос