Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гарантий защиты прав инвесторов при строительстве жилья

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.07.2014 № 4210а
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав інвесторів при будівництві житла"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Однією з найпоширеніших проблем у сфері житлового будівництва, що наразі існує в українському суспільстві, є проблема порушення строків виконання будівельних робіт та, відповідно, строків закінчення будівництва і введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які будуються із залученням коштів приватних інвесторів. Такі проблеми найчастіше трапляються з вини замовників будівництва яким, в наслідок тих чи інших причин, просто, не вистачає коштів на фінансування будівництва.

Якщо навести певні цифри з приводу означеного питання, то, за наявною інформацією, станом на 01.01.2013 р. в Україні налічувалось 16,1 тисяч недобудов, з яких будівництво понад 10,1 тисяч об'єктів було призупинено або законсервовано, а основною причиною цього була відсутність фінансування для здійснення подальшого будівництва. Більшість з цієї цифри складають недобудови житлових будинків, які будувались саме із залученням коштів приватних інвесторів.

Слід зауважити, що ситуація з порушенням прав інвесторів житлового будівництва, є прямим наслідком відсутності встановленої на законодавчому рівні відповідальності замовників будівництва та обов'язків щодо гарантування виконання ними своїх зобов'язань перед інвесторами. При цьому, існуючі суттєві вади надійності схем фінансування будівництва житла, притаманні не лише сумнівним схемам залучення коштів третіх осіб - інвесторів, шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав, будівельного підряду, попередніх договорів, договорів про спільну діяльність, створення житлово-будівельних кооперативів та інших, які реалізуються без участі фінансових посередників, а й тим, що реалізуються згідно з Законом України "Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Все наведене призводить до зниження інвестиційної привабливості інвестування у житлове будівництво, а також послаблення розвитку будівельної галузі в цілому. В свою чергу це також призводить до негативних наслідків і для добросовісних забудовників, і для громадян України - в частині задоволення їх житлових потреб.

За таких умов питання встановлення додаткових гарантій для інвесторів у житлове будівництво стає одним з найважливіших у цій галузі. Захист інвестора на державному рівні і гарантія здійснення своєчасного будівництва об'єкту є найголовнішим з огляду на існуючу ситуація та наведені факти. Саме для вирішення цього питання й покликаний законопроект.

Так, спираючись на існуючий європейський, російський досвід та досвід інших розвинених країн, одним з шляхів вирішення проблеми недобудов вбачається встановлення на законодавчому рівні обов'язкового забезпечення виконання зобов'язань шляхом страхування відповідальності забудовника. Така додаткова гарантія виглядає найнадійнішою з огляду на українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері будівництва, оскільки у випадку порушення забудовником зобов'язань за укладеними інвестиційними договорами інвестори матимуть змогу отримати компенсацію від страховиків, а не від самих компаній забудовників, які найчастіше виявляються на цьому етапі неплатоспроможними.

2. Цілі та завдання законопроекту

Основною метою законопроекту є встановлення додаткових гарантій для інвесторів, із залученням коштів яких здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків, в частині своєчасного виконання забудовниками своїх зобов'язань за укладеними інвестиційними договорами, в тому числі щодо введення в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків. Реалізація зазначеного передбачається шляхом встановлення на законодавчому рівні обов'язку замовника житлового будівництва із здійснення страхування ризиків невиконання зобов'язань за укладеними інвестиційними договорами.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

1) внести зміни до Закону України "Про страхування", якими встановити такий вид обов'язкового страхування, як страхування відповідальності замовника будівництва багатоквартирного будинку (що відноситься до IV і V категорій складності об'єктів будівництва) перед третіми особами - інвесторами за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов'язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, у разі фінансування будівельних робіт із залученням коштів третіх осіб;

2) внести зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", встановивши таку підставу для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт як відсутність договору обов'язкового страхування відповідальності замовника будівництва багатоквартирного будинку (що відноситься до IV і V категорій складності об'єктів будівництва) перед третіми особами - інвесторами за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов'язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, у разі фінансування будівельних робіт із залученням коштів третіх осіб, та можливість анулювання дозволу у разі виявлення інформації про недостовірність відомостей відносно джерел фінансування будівельних робіт (з метою уникнення укладання договору страхування) після видачі такого дозволу.

Також, проектом змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропонується встановити зобов'язання щодо обов'язкового інформування замовником про наявність договору страхування шляхом розміщення відомостей про нього на стенді, встановленому на будівельному майданчику в доступному для огляді місці;

3) з метою забезпечення виконання вимог щодо страхування своєї відповідальності замовником, внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення встановивши відповідальність за невиконання замовником обов'язку страхування відповідальності за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов'язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у випадках коли, таке страхування є обов'язковим згідно з вимогами законодавства, у вигляді накладення на нього штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 6800,00 грн. до 8500,00 грн.).

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовим актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Конституція України, Закон України "Про страхування", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту створить додатковий захист та надасть гарантії інвесторам у випадку порушення строку прийняття об'єкта житлового будівництва в експлуатацію, та створить можливість відшкодувати ім ймовірні збитки з цим пов'язані. Це, безперечно, підвищить рівень довіри інвесторів і привабливість інвестування в будівельну галузь та, відповідно, сприятиме її розвитку, а також дозволить зменшити кількість довгобудів в Україні в майбутньому.

 

Народний депутат України 

С. О. Фаєрмарк

Опрос