Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уточнения некоторых положений, регулирующих порядок осуществления государственных закупок)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.06.2014 № 4187а
Дата рассмотрения: 27.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо уточнення деяких положень, що регулюють порядок здійснення державних закупівель)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо уточнення деяких положень, що регулюють порядок здійснення державних закупівель)" викликана потребою у вдосконаленні законодавства у сфері державних закупівель, зокрема, Закону України "Про здійснення державних закупівель", прийнятого Верховною Радою України 10 квітня 2014 року, підвищення рівня прозорості та відкритості здійснення процедури державних закупівель, запобігання проявам корупції в цій сфері, розширення сфери дії Закону та стабілізації економічної ситуації в Україні.

2. Цілі і завдання прийняття проекту

Законопроект розроблено з метою більш ефективної реалізації положень Закону України "Про здійснення державних закупівель".

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проектом Закону пропонується передбачити наступні зміни:

1) у Законі України "Про здійснення державних закупівель":

- визначити поняття "бюджетні кошти", що використовується у цьому Законі, як "кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", кошти установ, підприємств чи організацій, утворених у встановленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями";

- розшити перелік суб'єктів господарювання, які є замовниками згідно з цим Законом, виклавши поняття "замовники" у такій редакції: "замовники - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, за наявності однієї з таких ознак:юридична особа є одержувачем бюджетних коштів та уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансування; органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків; інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи. До замовників також належать замовники, визначені в пункті 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", а також державні підприємства, казенні підприємства, комунальні унітарні підприємства, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цим підприємствам, об'єднання таких підприємств";

- визначити, що вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 12 місяців з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, а не 24 місяці, як це робиться сьогодні;

- визначити, що замовник подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі і текст договору про закупівлю (зміни, додатки до нього);

- визначити, що пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою в запечатаному конверті, а якщо це передбачено документацією конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів може подаватися у вигляді електронного документа відповідно до цього Закону та законодавства, що регулює питання електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Оскільки на сьогодні учасників конкурсних торгів позбавлені подавати пропозицію конкурсних торгів у вигляді електронного документу;

- редакційні уточнення, тощо;

2) внести зміни до статті 161-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачити відповідальність за порушення законодавства про державні закупівлі, а також збільшення штрафу на посадових осіб за вчинення такого порушення;

3) внести зміни до Господарського кодексу України, якими передбачити, що державне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державному підприємству, об'єднання таких підприємств, казенне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить казенному комерційному підприємству, комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальному підприємству, господарське товариство, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить господарському товариству, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері, є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс України, Закон України "Про здійснення державних закупівель".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Запропонований проект закону створить належні правові умови для забезпечення реалізації положень Закону України "Про здійснення державних закупівель", сприятиме запобіганню безконтрольного використання бюджетних коштів та забезпечить прозорість здійснення закупівель.

 

Народний депутат України

Ю. Б. Дерев'янко

Опрос