Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.07.2014 № 4185а-3
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

З початку поточного року відбулось стрімке падіння гривні щодо долара. 31.01.2014 офіційний курс гривні до долара США становив 7,993 грн. 1 долар США. 01.04.2014 курс становив 10,9981, 30.04.2014 - 11,401581.

Кредити в іноземній валюті користувалися попитом серед населення завдяки більш низьким процентним ставкам.

Стрімка та глибока девальвація гривні має наслідком істотне зростання витрат позичальників на погашення кредитів та оплати відсотків за користування ними, що є особливо критичним для громадян, які отримали довгострокові іпотечні кредити в іноземній валюті.

Багато українських родин зараз мають невиплачені кредити, в тому числі - за житло. Їх гривневі доходи не зростають, тому стрімке зростання курсу долару призводить до додаткових витрат родинних бюджетів. Більшість громадян зараз неспроможні виплачувати валютні кредити, які фактично за три місяці здорожчали для них майже на 43 відсотки.

Падіння курсу національної валюти негативно вплинуло на малий бізнес. Приватні підприємці та малі підприємства зараз з одного боку, мають погашати валютні кредити, а з іншого - мають збільшувати обсяги обігових коштів для того, щоб в умовах підвищення цін забезпечити наявність достатнього запасу товарів чи матеріалів для безперебійної роботи. Велика кількість суб'єктів господарювання опинилися під загрозою припинення діяльності та скорочення чисельності працюючих.

Подальше накопичення боргів за невиплаченими кредитами матиме наслідком для банків зростання частки проблемних кредитів та величини сформованих резервів за ними. Такі тенденції негативно позначаються на результатах фінансової діяльності банків, знижують довіру населення до банківської системи.

Проектом закону пропонується надати можливість громадянам, приватним підприємцям та підприємствам з кількістю працюючих до 10 осіб та річним доходом в сумі до 2 млн.євро провести реструктуризацію заборгованостей за валютними кредитами шляхом переводу їх у гривню за курсом НБУ на дату укладення кредитного договору та кредитною ставкою за погодженням сторін, але не вище розміру облікової ставки НБУ, що встановлена на зазначену дату (тобто не вище 6.5 % річних).

2. Цілі та завдання Закону

Основною метою законопроекту є:

- захист інтересів громадян в умовах девальвації національної валюти. Запобігання позбавлення українських родин житла та захист їх прав на гідний рівень життя для себе та своїх родин;

- запобігання знищенню малого бізнесу та створення передумов для його подальшої роботи та можливості користування кредитними ресурсами;

- відновлення довіри громадян та підприємців до банківської системи.

2. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується:

- проведення реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті за заявами позичальників шляхом їх перерахунку в національну валюту,

- реструктуризація зобов'язань проводиться протягом 1 року з дня прийняття законопроекту,

- суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов'язань фізичних осіб, суб'єктів мікропідприємництва в іноземній валюті в період з 3 лютого 2014 року до моменту укладання додаткових угод про реструктуризацію до діючих кредитних договорів підлягають анулюванню (прощенню) кредитором одночасно з проведенням реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами;

- після проведення реструктуризації при неможливості виконувати зобов'язання за кредитними зобов'язаннями позичальник має право звернутися з односторонньою заявою, посвідченою нотаріально, про передачу предмета застави кредитору. Така передача є підставою для припинення зобов'язань за кредитом.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України "Про банки і банківську діяльність", Закон України "Про іпотеку".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту забезпечить конституційне право громадян України на достатній життєвий рівень для себе та своєї родини. Крім того, законопроект забезпечить:

- відновлення довіри населення до банківської системи України,

- забезпечить для людей додаткові можливості для дострокового погашення кредитів шляхом передання банку предмету застави та запобігання при цьому нарахування додаткових штрафних санкцій,

- надання можливості суб'єктам малого бізнесу продовжити користування кредитними ресурсами у своїй діяльності.

 

Народний депутат України 

М. В. Опанащенко

Опрос