Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в гривню

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.07.2014 № 4185а-2
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У зв'язку з політичною та фінансовою кризою, які сталися на початку 2014 року та спричинили девальвацію національної валюти, в Україні спостерігається зростання напруженості серед населення, яке має непогашені іпотечні кредити в іноземній валюті. Ще до фінансової кризи 2008 - 2009 років та встановлення заборони на видачу споживчих кредитів в іноземній валюті значна частка іпотечних кредитів була видана банками саме в іноземній валюті, при чому на умовах, що передбачають тривалі строки погашення. Проте, замість очікуваного обмінного курсу близько 5 грн. за долар США, на сьогодні він складає близько 11,9 грн. за долар США. За умови відсутності джерел доходів в іноземній валюті, значна частина боржників на сьогодні фактично не мають можливості обслуговувати борг, обсяг якого постійно зростає відповідно до зростання обмінного курсу.

За відсутності втручання з боку держави, розвиток ситуації може привести, з одного боку, до збільшення частки проблемних активів у кредитному портфелі банків та витрачання ними значних ресурсів на спроби погашення заборгованості за кредитами в судовому порядку, та з іншого - до подальшого зубожіння населення та збільшення соціальної напруги.

За таких умов вбачається за необхідне вжиття термінових заходів для врегулювання цієї проблеми на законодавчому рівні, шляхом прийняття проекту Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню".

Крім того, розроблення законопроекту, предметом правового регулювання якого є врегулювання питань, пов'язаних із погашенням заборгованості, вираженої в іноземній валюті передбачене Законом України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті".

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття даного законопроекту обумовлено необхідністю вжиття оперативних заходів, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності в державі, відновлення довіри населення до банківських установ та держави в цілому, підтримання економічного зростання та забезпечення дотримання конституційних прав громадян.

Законопроект, з метою реалізації на практиці зобов'язань держави щодо створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло чи придбати його у власність та реалізації права особи на житло, передбачає механізм вирішення проблемних питань фізичних осіб, що мають зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, які отримано з метою придбання нерухомості. Необхідність реструктуризації заборгованості саме за іпотечними кредитними договорами в іноземній валюті пояснюється тим, що заборгованість за такими договорами становить 46401 млн. грн., що складає більше половини загального обсягу заборгованості за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами в іноземній валюті (88590 млн. грн.).

Пропонований законопроектом механізм є компромісним та розподіляє фінансову відповідальність між державою (шляхом внесення змін до Податкового кодексу України), банками та фізичними особами - позичальниками.

Положення законопроекту надають можливість фізичній особ - позичальнику протягом 3 місяців з моменту набрання чинності цим законом звернутись до банку з заявою про проведення реструктуризації зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, що відповідають ознакам, визначених проектом. Банки зобов'язані провести реструктуризацію за такими кредитами шляхом зміни валюти виконання зобов'язань з іноземної валюти на національну валюту України - гривню. Крім того, закріплюється можливість погашення зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою, за рахунок передачі позичальником предмета іпотеки іпотекодержателю.

3. Основні положення законопроекту

Законопроект передбачає, що реструктуризації підлягають зобов'язання за кредитом в іноземній валюті, що відповідає сукупності таких ознак:

кредит було отримано споживачем у розумінні Закону України "Про захист прав споживачів";

кредит було отримано на придбання житлової нерухомості або майнових прав на житлову нерухомість для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім'ї, та забезпечений цією нерухомістю або цими майновими правами;

загальна сума несплачених зобов'язань за кредитом не перевищує 1 млн. гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на 01.01.2014.

відсутність заборгованості за кредитом станом на 01.01.2014 або її погашення до моменту реструктуризації.

Реструктуризація зобов'язань за кредитом проводиться шляхом внесення змін до договору, які передбачають:

1) перерахування несплачених зобов'язань за кредитом в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації. Плата за користування кредитом після перерахування встановлюється до кінця дії договору зі змінами у розмірі фіксованої процентної ставки, яка діяла за кредитом до моменту реструктуризації. Розмір щомісячного платежу за реструктуризованими зобов'язаннями не може перевищувати розміру місячного платежу за таким кредитом до його реструктуризації, перерахованим в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим станом на 01.01.2014;

2) частина зобов'язань позичальника, що визначається як різниця між сумою зобов'язань за кредитом на дату реструктуризації, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації, та сумою цих зобов'язань, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на 01.01.2014, підлягає сплаті позичальником останніми платежами за графіком платежів за кредитом. Такі зобов'язання позичальника можуть бути прощені банком на умовах та в порядку, визначених у договорі зі змінами.

Законопроектом також передбачається погашення зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою за рахунок передачі позичальником предмета іпотеки іпотекодержателю (банку). Така передача є підставою для припинення зобов'язань за кредитом, у тому числі якщо вартість предмета іпотеки є недостатньою для повного задоволення зобов'язань.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються:

1. Цивільним кодексом України;

2. Податковим кодексом України;

3. Законом України "Про іпотеку";

4. Законом України "Про захист прав споживачів";

5. Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту передбачає надання ряду пільг з оподаткування позичальнику - фізичній особі і кредитору (банку), які спричинять зменшення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація норм закону допоможе мінімізувати вплив девальвації національної валюти на фізичних осіб, які мають кредит в іноземній валюті, забезпечений іпотекою. Це безперечно захистить населення від несприятливих економічних впливів, а також убезпечить банки від збільшення обсягів проблемних кредитів на їх балансах.

____________

Опрос