Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.06.2014 № 4185а
Дата рассмотрения: 26.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У зв'язку з політичною та фінансовою кризою, яка сталися на початку 2014 року та спричинили девальвацію національної валюти, в Україні спостерігається зростання напруженості серед населення, яке має непогашені іпотечні кредити в іноземній валюті. Ще до фінансової кризи 2008 - 2009 років та встановлення заборони на видачу споживчих кредитів в іноземній валюті значна частка іпотечних кредитів була видана банками саме в іноземній валюті, при чому на умовах, що передбачають тривалі строки погашення. Проте, замість очікуваного обмінного курсу близько 5,00 грн. за долар США, на сьогодні він складає близько 11,9 грн. за долар США. За умови відсутності джерел доходів в іноземній валюті, значна частина боржників на сьогодні фактично не мають можливості обслуговувати борг, обсяг якого постійно зростає відповідно до зростання обмінного курсу.

За відсутності втручання з боку держави, розвиток ситуації може привести, з одного боку, до збільшення частки проблемних активів у кредитному портфелі банків та витрачання ними значних ресурсів на спроби погашення заборгованості за кредитами в судовому порядку, та з іншого - до подальшого зубожіння населення та збільшення соціальної напруги.

За таких умов вбачається за необхідне вжиття термінових заходів для врегулювання цієї проблеми на законодавчому рівні, шляхом прийняття проекту Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню".

Крім того, розроблення законопроекту, предметом правового регулювання якого є врегулювання питань, пов'язаних із погашенням заборгованості, вираженої в іноземній валюті передбачене Законом України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті".

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття даного законопроекту обумовлено необхідністю вжиття оперативних заходів, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності в державі, відновлення довіри населення до банківських установ та держави в цілому, підтримання економічного зростання та забезпечення дотримання конституційних прав громадян.

Законопроект, з метою реалізації на практиці зобов'язань держави щодо створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло чи придбати його у власність та реалізації права особи на житло, передбачає механізм вирішення проблемних питань фізичних осіб, що мають зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, які отримано з метою придбання нерухомості. Необхідність реструктуризації заборгованості саме за іпотечними кредитними договорами в іноземній валюті пояснюється тим, що заборгованість за такими договорами становить 46401 млн. грн., що складає більше половини загального обсягу заборгованості за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами в іноземній валюті (88590 млн. грн.).

Пропонований законопроектом механізм є компромісним та розподіляє фінансову відповідальність між державою, банками та фізичними особами-позичальниками.

Положення законопроекту надають можливість фізичній особі - позичальнику протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цим законом звернутись до банку (іншої установи) з заявою про проведення реструктуризації зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, що відповідають ознакам, визначених проектом. Банки (інші установи) зобов'язані провести реструктуризацію за такими кредитами шляхом зміни валюти виконання зобов'язань з іноземної валюти на національну валюту України - гривню. Крім того, закріплюється можливість погашення зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою, за рахунок передачі позичальником предмета іпотеки іпотекодержателю.

3. Основні положення законопроекту

3.1. Законопроект передбачає, що реструктуризації підлягають зобов'язання за кредитом в іноземній валюті, що відповідає сукупності таких ознак:

- кредит, отриманий позичальником в іноземній валюті на підставі кредитного договору, укладеного з банком України (далі - банк), на придбання житла або майнових прав на житло для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім'ї на дату набуття чинності законом або з метою поліпшення житлових умов а також кредит, отриманий позичальником в іноземній валюті під заставу житлової нерухомості;

- споживчий кредит, отриманий позичальником по одному договору споживчого кредиту в банківській системі, заборгованість за основною сумою якого станом на 01.01.2014 року в еквіваленті не перевищує 1,5 мільйонів гривень згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату підписання договору споживчого кредиту;

- споживчий кредит, право вимоги за яким відступлене банком за договором відступлення права вимоги та/або договором факторингу іншій установі, незалежно від розміру суми залишку заборгованості.

Не підлягають реструктуризації споживчі кредиті, які були отримані позичальниками під заставу житлової нерухомості, але були використані на ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Реструктуризація зобов'язань за кредитом проводиться шляхом зміни валюти виконання зобов'язання з іноземної валюти на національну валюти України - гривню, в тому числі, але не виключно, зміною умов діючого договору про надання споживчого кредиту (зміна графіку погашення, подовження дії договору споживчого кредиту тощо), який передбачає:

1) реструктуризація зобов'язань за договором споживчого кредиту здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у гривні залишку заборгованості за договором споживчого кредиту в іноземній валюті, про що укладається окремий договір про внесення змін та доповнень до чинного договору споживчого кредиту між банком (іншою установою) та позичальником в порядку, визначеному законодавством України;

2) реструктуризація зобов'язань проводиться по договорам споживчого кредиту, укладених з банком, а також за договором про надання споживчого кредиту, в тому числі право вимоги за яким відступлене банком України за договором відступлення права вимоги та/або договором факторингу іншій установі;

3) після проведення реструктуризації зобов'язань за договором споживчого кредиту погашення заборгованості здійснюється позичальником у гривні згідно з умовами договору про внесення змін та доповнень до договору споживчого кредиту та новим графіком платежів по кредиту на умовах та в порядку, визначених договором про надання споживчого кредиту;

4) в договорі про внесення змін та доповнень до чинного договору споживчого кредиту повинен бути встановлений такий порядок погашення зобов'язань за споживчим кредитом:

- у першу чергу відшкодовуються витрати банку, пов'язані з одержанням виконання за споживчим кредитом;

- у другу чергу сплачується основна сума боргу, що дорівнює щомісячному платежу за споживчим кредитом та проценти за користування споживчим кредитом;

- у третю чергу сплачується неустойка (штраф, пеня).

Банки не мають право змінювати порядок виконання зобов'язань за договором споживчого кредиту, якщо інше не встановлено договором про внесення змін та доповнень до чинного договору споживчого кредиту

Законопроектом також передбачається погашення зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою за рахунок передачі позичальником предмета іпотеки іпотекодержателю (банку). Така передача є підставою для припинення зобов'язань за кредитом, у тому числі якщо вартість предмета іпотеки є недостатньою для повного задоволення зобов'язань.

У випадку відступлення банком за договором відступлення права вимоги та/або договором факторингу іншій установі прав за договором споживчого кредиту, позичальник має право придбати таке право за ціною пропозиції, зробленої банку іншою установою, яка має намір прийняти участь у спеціальному аукціоні щодо придбання прав вимоги, що відступаються банком, порядок та строки проведення якого регулюються окремим нормативно-правовим актом.

3.2. Банк проводить реструктуризацію наступним чином:

- заборгованість за споживчим кредитом конвертується по офіційному курсу Національного банку України на день проведення реструктуризації та по офіційному курсу Національного банку України, який був встановлений станом на 01 січня 2014 року;

- на різницю між двома позитивними результатами банк встановлює процентну ставку у розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десята) процентів річних, яка підлягає сплаті позичальником в кінці строку споживчого кредиту разовим платежем; У випадку своєчасного виконання зобов'язань позичальника за договором споживчого кредиту та відсутності прострочених платежів тривалістю більш ніж на 30 (тридцять) днів, банк зобов'язаний по закінченню договору споживчого кредиту здійснити прощення боргу за частиною заборгованості за споживчим кредитом, на яку була встановлена процентна ставка у розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десятих) процентів річних.

- на суму, яка була отримана в результаті конвертації по офіційному курсу Національного банку України, який був встановлений на 01 січня 2014 року, банк встановлює процентну ставку у розмірі 16,5 (шістнадцять цілих і п'ять десятих) процентів річних.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються:

1. Цивільним кодексом України;

2. Податковим кодексом України;

3. Законом України "Про іпотеку";

4. Законом України "Про захист прав споживачів";

5. Законом України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті";

6. Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту передбачає надання ряду пільг з оподаткування позичальнику - фізичній особі і кредитору (банку), які спричинять зменшення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств, звільнення від сплати державного мита позичальників.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація норм закону допоможе мінімізувати вплив девальвації національної валюти на фізичних осіб, які мають кредит в іноземній валюті, забезпечений іпотекою. Це безперечно захистить населення від несприятливих економічних впливів, а також убезпечить банки від збільшення обсягів проблемних кредитів на їх балансах.

 

Народні депутати України

Опрос