Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О судебном сборе" относительно дополнения перечня льготных категорий (государственные органы приватизации)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.06.2014 № 4157а
Дата рассмотрения: 23.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Закон України "Про судовий збір", який набрав чинності з 1 листопада 2011 року, позбавив державні органи приватизації пільг на оплату ними судового збору за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави.

Норма щодо звільнення державних органів приватизації від сплати державного мита за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави була передбачена пунктом 35 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито".

Однак на сьогоднішній день склалася ситуація, яка позбавляє державні органи приватизації на належному рівні забезпечувати захист майнових прав держави на території України відповідно до законодавства, зокрема у судовому порядку.

Міністерством фінансів України погоджено кошторис Фонду державного майна України за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного майна" в частині коштів на сплату судового збору лише у сумі 534914,32 грн. для Фонду.

Кошторисом ЦА Фонду на оплату судового збору передбачено 300000,00 грн., кошторисами регіональних відділень - передбачено 234914,32 грн.

З 1 січня 2014 року по 10.06.2014 видатки лише Фонду на сплату судового збору склали 124190,23 грн.

Відповідно до пп. 2 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру судових збір складає 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати (1827 грн.) та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат (73080 грн.).

Фондом проаналізовано стан ведення претензійно-позовної роботи державними органами приватизації, в т. ч. його регіональними відділеннями в частині захисту майнових інтересів держави стосовно потреби у сплаті судового збору станом на першу половину травня 2014 року.

Так, для захисту майнових інтересів держави державним органам приватизації орієнтовно потрібно для подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій по договорах оренди 1246012, 00 грн., що в подальшому може мати наслідком стягнення до державного бюджету 20887670,00 грн. Разом з тим, для подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у справах, пов'язаних з перерахунком орендної плати по договорах оренди органам приватизації необхідно 270363,00 грн., що в разі задоволення позовів, апеляційних та касаційних скарг може забезпечити надходження до державного бюджету орієнтовно 800 млн. грн.

Для подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у справах щодо розірвання договорів купівлі-продажу та повернення об'єктів приватизації органам приватизації на сплату судового збору потрібно 285712,00 грн., що в результаті може мати наслідком повернення до державної власності об'єктів, орієнтовна вартість яких складатиме 16273021 грн.

Крім того, для подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг у справах щодо визнання права власності на об'єкти державної власності органам приватизації необхідно близько 152570 грн., а орієнтовна вартість таких об'єктів складає 4729880 грн.

Слід також зазначити, що вартість державного майна, яке перебуває в державній власності, складає сотні мільярдів гривень, а державні органи приватизації, які не звільнені від сплати судового збору, позбавлені можливості здійснювати належний захист майнових інтересів держави, окрім як шляхом звернення до органів прокуратури.

Таким чином, звільнення державних органів приватизації від сплати судового збору наразі є не лише актуальним, але й необхідним для держави.

Тому, Фондом підготовлено проект Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій".

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою проекту є поновлення для державних органів приватизації пільг на оплату судового збору за позовами, скаргами, заявами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави, шляхом внесення зміни до Закону України "Про судовий збір".

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Пропонується внести зміну до Закону України "Про судовий збір" з метою звільнення державних органів приватизації - за позовами, скаргами, заявами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави від сплати судового збору.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Питання, пов'язані зі сплатою (звільненням від сплати) від судового збору за подання органами приватизації позовів, скарг, заяв, з якими останні звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави, регулюються Законом України "Про судовий збір".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних витрат з боку держави, а навпаки дозволить зменшити кошти державного бюджету, які необхідні для сплати органами приватизації судового збору.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 05.06.2014 Міністерством юстиції України проведено правову експертизу. За результатами правової експертизи проект Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій" погоджено із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття цього проекту Закону дозволить звільнити державні органи приватизації від сплати судового збору, надасть можливість забезпечити здійснення останніми захисту майнових інтересів держави в судовому порядку та призведе до економії бюджетних коштів при сплаті судового збору державними органами приватизації за позовами, заявами, скаргами, з якими вони звертаються до судів, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових прав держави.

 

Голова Фонду 

О. Рябченко

Опрос