Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно внедрения института налогового омбудсмена)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.06.2014 № 4154а
Дата рассмотрения: 23.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження інституту податкового омбудсмена)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Останнім часом податкове законодавство України має ознаки високої ступені непередбачуваності для інвесторів та складності для платників податків. Поряд із чисельними змінами (впродовж 2012 року вступили у дію 19 редакцій Податкового кодексу, що містять біля 600 змін чинних норм та положень) існує практика прийняття підзаконних нормативних актів (роз'яснень, наказів, методичних рекомендації), що містять тлумачення норм Податкового кодексу, але, у такій спосіб, що фактично дозволяє звужувати або взагалі нехтувати вимогами чинного податкового законодавства України.

Резонансними прикладами є ситуації:

з неправомірним невизнанням податковими органами збитків 2010 року у фінансових результатах 2011 року;

масовими акціями з переведення сум ПДВ із статусу "До відшкодування з бюджету" у статус "Зменшення податкових зобов'язань у майбутніх періодах" з метою зниження заборгованості бюджету по відшкодуванню податку на додану вартість перед платниками податків;

з запровадженням, всупереч чинному законодавству, солідарної відповідальності по сплаті ПДВ - наявність у ланцюгу постачальників хоча б копійки сумнівного податкового кредиту призводить до блокування податковими органами всієї діяльності платника податку;

існування процедур, не визначених податковим законодавством, зміну станів платника ПДВ, що має наслідками припинення господарської діяльності або втрату свідоцтва платника податку;

із масштабним примусовим вилученням у 2011 - 2012 рр. податківцями відшкодованого з бюджету ПДВ у вигляді авансів з податку на прибуток;

викривлення на початку 2012 року законодавчих процедур врахування переплат з податку на прибуток у зв'язку із запровадженням авансового механізму сплати (1/12).

Перелічені випадки є непоодинокими та мають системний характер. Це викликає справедливе обурення бізнес спільноти, є порушенням прав та законних інтересів платників податків, призводить до руйнації фундаментального принципу - стабільності податкового законодавства, є підґрунтям для руйнування взаємної довіри бізнесу і влади та загострення соціальної напруги, формує правової нігілізм у державі.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою проекту є створення нового для України інституту - податкового омбудсмена, як додаткового елемента загальнодержавного механізму захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. Головною сферою діяльності податкового омбудсмена виступає захист прав і законних інтересів платників податків у сфері податкового законодавства України, їх дотримання з боку посадових осіб контролюючих органів.

Існування окремої від Уповноважених з прав людини посади аналогічної податковому омбудсмену є досить розповсюдженою світовою практикою - Великобританія, Австралія, Канада, Грузія та Росія, яка викликана значною специфікою податкових відносин та ступенем важливості податкових питань у сучасному суспільному житті.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом передбачається доповнити Податковий кодекс новим розділом XVIII3 "Податковий омбудсмен", який складається з наступного:

· порядок призначення податкового омбудсмена - призначається Президентом України за поданням Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України строком на 3 роки;

· функції податкового омбудсмена;

· права податкового омбудсмена серед яких:

надання пропозицій щодо застосування Президентом України права вето щодо прийнятих Верховною Радою законів, що порушують права платників податків;

право на зупинення або скасовування дії нормативно-правових актів (наказів, методичних рекомендацій, узагальнюючих письмових податкових консультацій, листів та інших документів) контролюючих органів, що порушують або обмежують права платників податків;

звернення до керівництва держави з пропозиціями щодо притягнення до відповідальності посадових осіб контролюючих органів, винних у порушенні прав та законних інтересів платників податків;

участь у адміністративному та/або судовому оскарженні рішень контролюючих органів;

направлення у відповідні державні органи акти реагування у разі виявлення порушень прав платників податків;

перевірка стану додержання встановлених прав платників податків державними органами та органами місцевого самоврядування;

· обов'язки податкового омбудсмена;

· порядок розгляду звернень (скарг) платників податків;

· питання забезпечення діяльності податкового омбудсмена - створення служби податкового омбудсмена, порядок її функціонування та фінансування;

· державні гарантії діяльності податкового омбудсмена - втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність податкового омбудсмена забороняється;

· звіт податкового омбудсмена - щорічне звітування Президенту України та публічна його презентація на засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту потребує виділення коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту позитивно позначиться на умовах ведення бізнесу в Україні, призведе до підвищення рівня захисту законних прав та інтересів платників податків, наблизить рівень національної фіскальної культури до загальноприйнятих стандартів.

 

Народний депутат України 

С. Л. Тігіпко

Опрос