Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.02.2014 № 4150
Дата рассмотрения: 17.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

1 січня 2013 року в силу прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності" землі державної власності були остаточно розмежовані. Зазначеним Законом України визначено, що всі землі, які знаходяться на території сільських, селищних, міських рад, але не входять до земель населених пунктів, залишаються у власності держави.

Обмеження "земельної" юрисдикції органів місцевого самоврядування лише межами населених пунктів невиправдано ускладнює розвиток населених пунктів, зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування. До того ж, це не узгоджуються з одним із основних принципів демократичного суспільства, який визнаний у світі - принципом повсюдності місцевого самоврядування.

Розпорошення повноважень із розпорядження землями, розташованими за межами населених пунктів між багатьма органами виконавчої влади, які здебільшого територіально розташовані у обласних центрах, не сприяє доступності адміністративних послуг, які вони надають, для населення.

Склалась ситуація, при якій, з одного боку органи місцевого самоврядування стимулюються Бюджетним кодексом до пошуку якомога кращої ціни оренди для земельних ділянок, а з іншого - вони позбавлені будь-якого впливу на рішення щодо передачі землі в оренду.

Відсутність можливості у місцевих рад розпоряджатись землями, що лежать поза межами населених пунктів, також створює перешкоди щодо розвитку сільських та міських територій. Часто органи місцевого самоврядування, з метою розбудови соціальної інфраструктури, змушені шукати шляхи для розширення території населених пунктів, що є затратним та тривалим процесом.

Слід додати, що повноваження щодо розпорядження землями за межами населених пунктів органи місцевого самоврядування ефективно здійснювали на території України понад 80 років. Вони були необґрунтовано позбавлені цих повноважень лише з прийняттям Земельного кодексу України 2002 року. При чому виконання цих функцій саме органами місцевого самоврядування є поширеною міжнародною практикою розвинених країн.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність повернути місцевим радам повноваження щодо розпорядження землями, що лежать за межами населених пунктів та відповідно визначити поняття території місцевої ради. Для цього ці землі (крім стратегічних і тих що використовуються виключно для потреб держави) мають бути визнані комунальною власністю. Це дозволить уникнути суперечності з Конституцією України, якою передбачено, що розпоряджатись державною власністю можуть тільки органи виконавчої влади. Від більш ефективного розпорядження землями місцеві бюджети зможуть щороку отримувати додатково до 1 млрд. грн. на рік.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є значне збільшення матеріальної основи місцевого самоврядування - земельних ресурсів шляхом визнання на законодавчому рівні права комунальної власності переважну більшість земель, розташованих в межах територій сільських, селищних, міських рад за межами населених пунктів. Крім того, пропонується передати від районних державних адміністрацій до органів місцевого самоврядування не властиві їм повноваження щодо виділення земельних часток власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), а також зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. Крім того, зазначені заходи сприятимуть значному наближенню адміністративних послуг до їх споживачів.

3. Правові аспекти

До нормативно-правових актів, які діють у цій сфері суспільних відносин, належать:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України "Про фермерське господарство";

Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)";

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається:

1. Віднести до комунальної власності відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст всі землі, розташовані за межами населених пунктів в межах територій сільських, селищних, міських рад, крім земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, земель зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; земельних ділянок приватної власності.

2. Віднести до спільної власності відповідних територіальних громад районів, областей земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна такої власності, а також комунальні підприємства, які перебувають у такій власності.

3. Передати від районних державних адміністрацій до сільських, селищних, міських рад повноваження щодо виділення земельних часток власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

4. Передати від районних державних адміністрацій до сільських, селищних, міських рад повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності

5. Закріпити визначення території місцевої ради на законодавчому рівні.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує видатків із Державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз результатів

Передача із державної до комунальної власності значного обсягу земель суттєво зміцнить матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, створить підґрунтя до більш якісного і обґрунтованого планування розвитку територій.

Передача від районних державних адміністрацій до сільських, селищних, міських рад повноважень щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та повноважень щодо виділення земельних часток власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) значно наблизить управлінські послуги держави до споживачів.

 

Народні депутати України

Кулініч О. І. (посв. N 370)

Пилипенко В. П. (посв. N 371)

Опрос