Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общем среднем образовании" (относительно некоторых вопросов индивидуальной формы обучения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.02.2014 № 4145
Дата рассмотрения: 14.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту" (щодо деяких питань індивідуальної форми навчання)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно вимог статті 53 Конституції України повна загальна середня освіта є обов'язковою, а держава забезпечує її доступність і безоплатність. Закон України "Про загальну середню освіту" встановлює правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти. Зокрема, його положеннями визначено, що навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

Як свідчить практика, індивідуальне навчання впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.

Україна, ратифікувавши Декларації ООН про права людини, про права інвалідів, про права дитини, взяла на себе зобов'язання стосовно дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі, дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Запровадження індивідуального навчання є чи не єдиним шансом для таких дітей отримати загальну середньою освіту.

Однак, на сьогодні, положення, які б регламентували запровадження індивідуальної форми навчання на законодавчому рівні відсутні. Зокрема, проблема полягає у тому, що у Законі України "Про загальну середню освіту" не встановлено вимоги щодо обов'язкової згоди батьків чи осіб, які їх замінюють для запровадження цієї форми навчання, а також відсутній перелік підстав для її організації. Підзаконний характер урегулювання зазначеного питання зумовлює сприятливі умови для існування суттєвих відмінностей у оформленні індивідуального навчання у кожному закладі загальної середньої освіти.

Доцільно зазначити, що на законодавчому рівні взагалі відсутні будь-які положення, які б закріплювали право батьків чи осіб, які їх замінюють особисто визначати бажану форму навчання для своєї дитини. Згідно положень Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України "Про охорону дитинства" батьки або особи, які їх замінюють, від імені дитини та виключно в її інтересах, приймають будь-які рішення.

Зазначені прогалини законодавства є неприпустимими у демократичному суспільстві, оскільки значно звужують природні права людини, зокрема на освіту, вільний розвиток своєї особистості, збагачення культурної свідомості.

Враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що сфера індивідуального навчання потребує значного законодавчого врегулювання, оскільки має велике соціальне значення для забезпечення нашої держави освіченою, кваліфікованою, вихованою молоддю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є закріплення на законодавчому рівні переліку підстав для запровадження індивідуальної форми навчання та надання виключно батькам або особам, які їх замінюють права обирати форму навчального процесу для учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідні зміни пропонується внести до Закону України "Про загальну середню освіту".

3. Стан нормативно-правової бази

У зазначеній сфері діють такі законодавчі акти: Конституція України, Закони України "Про загальну середню освіту", "Про освіту", інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не призведе до додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

5. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта

Реалізація положень законопроекту спрямована на забезпечення конституційного права кожної особи на освіту, зокрема сприяння держави у доступності до загальної середньої освіти незалежно від стану здоров'я чи інших обставин та встановлення права батьків або осіб, які їх замінюють вільного вибору форми її отримання.

 

Народний депутат України 

Т. Я. Слюз

Опрос