Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности субъектов хозяйствования в сфере коммунальных услуг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.02.2014 № 4144
Дата рассмотрения: 14.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері комунальних послуг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття цього законопроекту зумовлено необхідністю:

врегулювання відносин між природними монополістами - енергопостачальними організаціями та підприємствами тепло-, водопостачання - споживачами електричної енергії та природного газу, які використовуються для виробництва теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та водопостачання, в частині проведення розрахунків за спожиті енергоносії шляхом запровадження розподільчих рахунків;

створення передбачуваних умов діяльності тепло-, водопостачальних підприємств на ринку комунальних послуг, запровадження прозорої системи встановлення цін на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які сприятимуть покращенню фінансового стану підприємств галузі, підвищенню їх інвестиційної привабливості.

На сьогодні у підприємств житлово-комунального господарства склалася складна ситуація щодо розрахунків за спожиті енергоносії, що є наслідком невиваженої цінової політики, яка велась на державному рівні в попередні роки, відсутністю реальної підтримки інноваційно-інвестиційних заходів, економічної чи організаційно-управлінської реформи та низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств.

Згідно із статистичними даними, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, станом на 01.02.2012 кредиторська заборгованість підприємств житлово-комунального господарства за спожитий природний газ складає 10,261 млрд. гривень.

Вкрай катастрофічним є стан розрахунків за спожиту електроенергію підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, який фактично поставив під загрозу можливість подальшої ліцензованої діяльності більшості енергопостачальних компаній України.

За підсумками 2011 року заборгованість за спожиту електроенергію підприємств водопровідно-каналізаційного господарства зросла на 1,039 млрд. грн. та на сьогодні складає 3,965 млр. грн.

Окрім того, ситуацію погіршує низький рівень оплати послуг населенням та бюджетними установами.

Значні обсяги заборгованості теплопостачальних підприємств за природний газ ускладнює акумулювання Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для вчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ та не дозволяє здійснювати достатнє фінансування першочергових виробничих програм, що може призвести до відключення підприємств теплоенергетики від газопостачання, спричинити технологічні катастрофи та аварійні ситуації при виробництві теплоенергії, дестабілізувати проходження опалювального сезону та, як наслідок, посилити соціальну напругу та порушити права громадян України.

Серйозною проблемою галузі є також низька надійність мереж, що обумовлює великі втрати, суттєві економічні збитки внаслідок частих аварій та значних обсягів ремонтних робіт.

Поряд з цим, реконструкція, модернізація та ремонт обладнання підприємств тепло-, водопостачання на рівні держави потребує значних коштів і на сьогоднішній день вирішення цього питання лише за допомогою коштів держави або місцевих громад є неможливим, оскільки несе суттєве фінансове навантаження як на бюджет країни в цілому, так і на місцеві бюджети. Наразі, для сталого забезпечення споживачів комунальними послугами належної якості вочевидь нагальним є залучення в галузь значного обсягу інвестицій (в тому числі за рахунок кредитних коштів), що передбачено і Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки", яким визначено, що державна політика реформування житлово-комунального господарства базується, зокрема, на залученні інвесторів до будівництва і реконструкції комунальної інфраструктури.

Залучення інвестиційних коштів для модернізації інфраструктури є необхідним для прискорення технічного переоснащення й підвищення ресурсо- і енергоефективності житлово-комунального господарства, що також визначено і Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада".

Важливою умовою для використання в повному обсязі інвестиційних можливостей є запровадження системи тарифоутворення, яка забезпечить повернення вкладеного капіталу у складі тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що дасть змогу долучити до переоснащення підприємств приватних інвесторів.

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" органом державного регулювання у сфері комунальних послуг є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Зазначена комісія створена Указом Президента України від 23.11.2011 N 1073/2011.

Зважаючи на вищезазначене, у проекті Закону Україні пропонується:

- уточнити повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у сфері тарифоутворення та схвалення інвестиційних програм для підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

- врегулювати питання щодо розрахунків підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії;

- визначити порядок здійснення інвестицій оновлення основних засобів виробничого призначення та їх відшкодування у повному обсязі.

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Внесення запропонованих змін до Законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання" та "Про питну воду та питне водопостачання" має на меті:

- врегулювати повноваження органів державного регулювання з питань тарифоутворення, розроблення та формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

- удосконалити систему тарифоутворення у сфері житлово-комунальних послуг, створити законодавчі умови для впровадження ефективної економічної та цінової політики, залучення інвесторів та використання у повному обсязі внутрішніх інвестиційних можливостей тепло-, водопостачальних підприємств;

- забезпечити додержання дисципліни енергопостачання та поліпшення розрахунків за спожиті енергоносії, що дозволить стабілізувати функціонування підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України.

Законопроект покликаний забезпечити встановлення тарифів в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та передбачити на законодавчому рівні відповідне відшкодування органами, уповноваженими здійснювати встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у разі встановлення таких тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат підприємств галузі, мінімізувати проблему неплатежів з боку підприємств теплоенергетики та водопостачання, зменшити обсяг фінансових санкцій, пов'язаних з порушенням термінів сплати за спожиті енергоносії. У свою чергу, така оптимізація розрахунків за природний газ та електричну енергію створює базу для забезпечення сталого функціонування паливно-енергетичного комплексу України.

3. Правові аспекти

До нормативно-правових актів, які діють у цій сфері суспільних відносин, належать:

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання";

Закон України "Про теплопостачання".

Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Основні положення законопроекту

Запропонованим законопроектом вносяться зміни до законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання" та "Про питну воду та питне водопостачання", які:

1) визначають повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо затвердження порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги, розроблення порядків та схвалення інвестиційних програм, контролю їх виконання для всіх суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;

2) створюють гарантії для включення до складової тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення витрат на реалізацію інвестиційних проектів, встановлення стимулюючого принципу тарифоутворення, забезпечення стабільного фінансового стану підприємств тепло-, водопостачання;

3) передбачають включення органом, уповноваженим встановлювати тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, до видатків відповідного бюджету суми компенсації різниці в тарифах у разі встановлення їх нижче економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності;

4) визначають необхідність зарахування коштів від споживачів, що надходять як плата за спожиту теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для розрахунків за природний газ та електроенергію підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення, тарифи для яких встановлено на економічно обґрунтованому рівні;

5) закладають підґрунтя для модернізації, розвитку та підвищення технічного рівня підприємств.

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері комунальних послуг" пропонується ввести в закони України "Про теплопостачання" та "Про питну воду та питне водопостачання", що регулюють відносини у зазначених сферах господарської діяльності, поняття "економічно обґрунтовані витрати", зокрема визначається, що до їх складу обов'язково включається інвестиційна складова.

Запропонованим законопроектом визначено основні принципи державної політики при формуванні тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, передбачено вимоги щодо змісту рішення органів, уповноважених встановлювати тарифи, при встановленні ними тарифів нижчими за розмір економічно обґрунтованих витрат з урахуванням граничного рівня рентабельності.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів, матеріальних та інших витрат.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил та процедур, які можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не має регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону надасть можливість врегулювати повноваження органів державного регулювання з питань тарифоутворення, розроблення та формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, удосконалити систему тарифоутворення у сфері житлово-комунальних послуг, що у комплексі дозволить стабілізувати функціонування підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України.

 

Народний депутат України 

С. В. Кацуба

Опрос