Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования порядка рассмотрения отдельных категорий споров

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.02.2014 № 4142
Дата рассмотрения: 14.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання порядку розгляду окремих категорій спорів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

1 квітня 2010 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення N 10-рп/2010 у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Конституційний Суд України вважає, що вирішення земельних спорів фізичних та юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності належить до юрисдикції адміністративних судів, крім публічно-правових спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення (частина друга статті 4, пункт 1 частини першої, частина друга статті 17 Кодексу).

Крім того, Конституційний Суд України вирішив, що в аспекті конституційного подання:

- положення пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу у частині повноважень сільських, селищних, міських рад відповідно до цього кодексу вирішувати питання розпорядження землями територіальних громад, передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності треба розуміти так, що при вирішенні таких питань ці ради діють як суб'єкти владних повноважень;

- положення пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України стосовно поширення компетенції адміністративних судів на "спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності" слід розуміти так, що до публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, належать і земельні спори фізичних чи юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб'єктом владних повноважень, пов'язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності.

Однак, незважаючи на правову позицію Конституційного Суду України, на рівні законів проблема щодо розподілу цих та інших подібних спорів між адміністративними, цивільними та господарськими судами залишилася невирішеною. Дуже часто суб'єкти звернення до суду остаточно не знають, а закон не дає чіткого визначення, у якому суді захищати свої права.

У зв'язку з цим законопроектом передбачається уточнити юрисдикцію адміністративних судів стосовно вирішення ряду земельних та інших публічно-правових спорів.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою проекту Закону є приведення у відповідність з Рішенням Конституційного Суду України норм Кодексу адміністративного судочинства України, Земельного кодексу України, законів України "Про землеустрій", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист економічної конкуренції", а також усунення ряду інших проблемних питань розмежування юрисдикції судів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 17, 19 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 12 Господарського процесуального кодексу України, статей 2, 20, 118, 128, 151, 158, 212 Земельного кодексу України, статті 70 Закону України "Про землеустрій", статей 2, 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та інших адміністративних актів, якими чітко визначається, які саме спори відносяться до юрисдикції адміністративних судів.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у цій сфері правового регулювання становить Конституція України, Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України, Земельний кодекс України, закони України "Про землеустрій", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист економічної конкуренції".

Прийняття цього Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону дозволить привести норми Кодексу адміністративного судочинства України, Земельного кодексу України та деяких законів України у відповідність до Рішення Конституційного Суду України, дасть змогу чітко визначити юрисдикцію адміністративних судів стосовно вирішення земельних та ряду інших публічно-правових спорів, усуне прогалини у законодавстві, які призводять до невизначеності у питаннях юрисдикції судів і як наслідок, сприятиме реалізації конституційного права громадян на судовий захист.

 

Народний депутат України 

В. П. Пилипенко

Опрос