Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования кассационного производства и пересмотра судебных решений Верховным Судом Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.06.2014 № 4135а
Дата рассмотрения: 19.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення касаційного провадження та перегляду судових рішень Верховним Судом України)

1. Обґрунтування необхідності прийняття

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю вдосконалення касаційного провадження у цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справах.

На сьогодні існують, щонайменше, дві істотні проблеми з приводу належного та своєчасного розгляду справ у касаційному порядку.

Перша - стосується обов'язку особи подавати разом з касаційною скаргою копії оскаржуваних рішень. Згідно із підзаконними актами ці копії мають бути засвідчені "мокрою" печаткою суду. Отже, для реалізації права на касаційне оскарження діє такий механізм:

- особі, що має намір оскаржити судове рішення у касаційному порядку, слід звертатись із заявами про надання копій судових рішень першої та апеляційної інстанції. Деякі суди (особливо районні суди м. Києва) приймають такі заяви лише в окремі дні тижня;

- працівнику канцелярії суду слід прийняти, зареєструвати таку заяву, знайти відповідну судову справу, організувати зняття копій з судових рішень, їх підписання суддею та підготувати ці копії для видачі особі, що подала заяву;

- особі слід вчергове вистояти чергу та отримати від працівника канцелярії необхідні судові рішення.

Весь процес іноді займає у сукупності не менше 10 годин. У випадку якщо скаржник проживає в іншому місті, для нього процедура касаційного оскарження суттєво ускладнюється.

Отже, внаслідок встановленої у законі необхідності подавати разом з касаційною скаргою копій судових рішень першої та апеляційної інстанцій, виникають витрати: часу та коштів учасників процесу, робочого часу працівників судових канцелярій, суддів, а також витрати паперу та інших витратних матеріалів. Крім того, перед канцеляріями виникають великі черги, що перешкоджають нормальному ходу роботи судів.

При цьому в Україні вже восьмий рік діє Закон України "Про доступ до судових рішень", відповідно до якого (а також згідно з підзаконними актами) всі судові рішення, що можуть бути оскаржені у касаційному порядку, мають бути розміщені на офіційному веб-порталі судової влади.

Таким чином, необхідності або потреби в наданні разом з касаційною скаргою засвідчених копій судових рішень, що оскаржуються, просто немає - судді касаційних інстанцій мають можливість знайти та ознайомитись з текстом відповідного судового рішення на веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Для цього достатнім є наявність посилання у касаційній скарзі на номери судових справ, рішення по яких оскаржуються.

Друга проблема касаційного оскарження полягає у тому, що процедура витребування та отримання судових справ судами касаційної інстанції чітко не визначена законодавством. У зв'язку з цим вона займає невиправдано багато часу (нерідко більше шести місяців). У працівників судів першої інстанції немає обов'язку передати (надіслати) витребувану справу протягом конкретного проміжку часу з моменту отримання відповідної вимоги від суду (суддів) касаційної інстанції.

Це також тягне за собою невиправдано довгі строки розгляду справ касаційними інстанціями.

Отже, існування зазначених положень не є раціональним з точки зору витрат часу, коштів та зусиль як працівників судів, так і осіб, що мають намір оскаржити відповідні судові рішення, а тому вказані положення потребують змін.

2. Мета і завдання прийняття нормативно-правового акта

Метою прийняття Закону є модернізація процедури касаційного оскарження судових рішень, скасування застарілих положень, що ускладнюють діяльність учасників процесу та працівників судів.

Завданням цього проекту Закону є скорочення строків касаційного оскарження та спрощення доступу осіб до правосуддя в частині реалізації права на касаційне оскарження.

3. Загальна характеристика і основні положення нормативно-правового акту

Законопроектом пропонується виключити з відповідних статей Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, положень, що зобов'язують осіб подавати разом з касаційною скаргою копії оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанції. З Господарського процесуального кодексу України пропонується виключити положення про необхідність подачі разом із заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України копій судових рішень, про перегляд яких подано заяву.

У той же час для спрощення пошуку суддями судових рішень, щодо яких подана скарга (заява про перегляд), пропонується включити до переліку обов'язкових відомостей, що мають містити касаційні скарги (заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України), зазначення номерів справ (кримінальних проваджень).

Крім того, більш чітко викладаються положення кодексів в частині того, що суд касаційної інстанції витребовує судові справи (матеріали кримінального провадження) лише у разі відкриття касаційного провадження (зараз тексті законодавчих актів містять положення, які формально зобов'язують суди касаційної інстанції витребовувати матеріали незалежно від того, відкривається касаційне провадження, чи ні). До того ж пропонується встановити у відповідних статтях кодексів положення, що визначають строки для надсилання місцевими судами справ (кримінальних проваджень), що витребовуються судами касаційної інстанції:

- у Цивільному процесуальному кодексі України - 10 днів;

- у Кодексі адміністративного судочинства України - 5 днів;

- у Кримінальному процесуальному кодексі України - 10 днів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання, є Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінальний процесуальний кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України.

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття вказаного законопроекту спростить особам доступ до правосуддя (зокрема, для реалізації права на касаційне оскарження), зекономить час скаржникам в касаційному провадженні та працівникам судів, скасує застарілі бюрократичні процедури при касаційному оскарженні судових рішень.

До того ж, законопроект дозволить пришвидшити процедуру розгляду справ у судах касаційної інстанції, оскільки витребувані справи надсилатимуться до таких судів упродовж чітко визначеного строку.

 

Народний депутат України 

С. Ф. Кальцев

Опрос