Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления отдельных гарантий независимости судей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.02.2014 № 4135
Дата рассмотрения: 13.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення окремих гарантій незалежності суддів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Незалежність суддів є конституційним принципом організації й функціонування судів і професійної діяльності суддів, забезпечення дотримання якого є необхідною умовою здійснення судочинства на засадах неупередженості, безсторонності, справедливості та верховенства права. Недостатній рівень гарантій незалежності суддів, як правило, призводить до обмеження можливостей реалізації права громадян на судовий захист.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року N 19-рп/2004 забезпечення державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей є однією із конституційних гарантій незалежності суддів.

Гарантування державою належного рівня захисту прав та інтересів суддів у зв'язку із здійсненням ними правосуддя є однією із складових частин незалежності суддів відповідно до міжнародних стандартів.

Згідно пункту 11 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, безпека суддів та їх незалежність повинні належним чином гарантуватися законом.

Комітет Міністрів Ради Європи у Рекомендації N 94 (12) "Незалежність, дієвість та роль суддів" також відзначив, що держава має вживати всіх належних заходів для гарантій безпеки суддів, зокрема, правоохоронні органи мають охороняти суддів, яким можуть погрожувати або вже погрожують.

Пунктом 38 Рекомендації CM/Rec 2010 (12) Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки закріплено, що державам слід вживати всіх необхідних заходів для гарантування безпеки суддів. До цих заходів належить захист судів і суддів, які можуть стати чи вже стали жертвами погроз або актів насильства.

Актуальність прийняття цього законопроекту зумовлюється й тим фактом, що останнім часом набули широкого поширення випадки незаконного втручання в діяльність судових органів, тиску на суддів, застосування погроз та насильства у зв'язку зі здійсненням ними правосуддя, посягання на життя суддів, в тому числі вбивства.

Така ситуація є неприпустимою і вказує на недостатність існуючих механізмів захисту безпеки суддів, членів їх сімей та близьких родичів. У зв'язку з викладеним цим законопроектом пропонується вдосконалити та доповнити законодавство, що регулює питання забезпечення безпеки та незалежності суддів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект спрямований на посилення державного захисту суддів, членів їх сімей та близьких родичів з метою належного забезпечення їх безпеки та незалежності під час здійснення правосуддя.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується передбачити додаткові механізми забезпечення безпеки та незалежності суддів, зокрема:

- посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення правопорушень проти правосуддя та вдосконалити окремі положення, що їх стосуються;

- розширити перелік осіб, стосовно яких можуть бути застосовані спеціальні заходи захисту, а саме - крім суддів до цієї категорії належатимуть їх близькі родичі та члени сім'ї;

- встановити заборону щодо розголошення відомостей про суддю органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, особами, яким ці відомості стали відомі у процесі службової діяльності;

- надати суддям право на забезпечення мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання житла протипожежною та охоронною сигналізацією за рахунок коштів державного бюджету;

- розширити повноваження судових розпорядників щодо забезпечення громадського порядку у суді, в тому числі шляхом застосування спеціальних засобів, що використовуються при охороні громадського порядку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", Закон України "Про виконавче провадження" та Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону потребуватиме додаткових матеріальних витрат з державного бюджету.

Згідно з розрахунками Державної судової адміністрації України для обладнання житла 9070 суддів протипожежною та охоронною сигналізацією необхідні додаткові кошти у сумі 31,5 млн. грн. Таким чином обладнання 2-х кімнатної квартири потребуватиме видатків з державного бюджету у розмірі близько 3475 грн. (3475 грн. х 9070 = 31,5 млн. грн.).

Орієнтовна вартість використання тривожної кнопки виклику при загрозі небезпеки фізичній особі становить 300 грн. в місяць, при разовій оплаті ціни тривожної кнопки - від 80 грн. Таким чином орієнтовна вартість впровадження тривожних кнопок становитиме 725,6 тис. грн. (80 х 9070 = 725600 грн.), а щорічна абонплата - 32 млн. 652 тис. грн. (300 х 9070 х 12 =32 млн. 652 тис. грн.).

Крім того, згідно з розрахунками Міністерства внутрішніх справ України, для виконання завдань, покладених законодавством України на спеціальні підрозділи судової міліції, необхідне додаткове виділення коштів для збільшення чисельності цих підрозділів (на 6052 од.) до нормативної потреби у розмірі 475525,2 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 271406,9 тис. грн., на утримання додаткової чисельності - 204118,3 тис. грн., із яких на озброєння та забезпечення спецзасобами - 64816,7 тис. грн., форменим одягом - 27052,4 тис. грн., автотранспортом - 104927,6 тис. грн., засобами зв'язку - 7321,6 тис. грн.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття пропонованого проекту Закону дозволить підвищити рівень забезпечення незалежності та особистої безпеки суддів у зв'язку із здійсненням ними правосуддя і, як наслідок, забезпечити реалізацію права громадян на судовий захист.

 

Народні депутати України 

В. В. Писаренко
В. П. Пилипенко

Опрос