Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" (относительно повышения доступности обезболивающих лекарственных средств)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.06.2014 № 4129а
Дата рассмотрения: 18.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Практичний досвід медичного забезпечення постраждалих в умовах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, активна фаза якої розпочалася у травні 2014 року, засвідчив наявність низки суттєвих організаційних недоліків у цій сфері.

Зокрема, як свідчить практика, значні проблеми мають місце в організації своєчасної протибольової допомоги пораненим та постраждалим, значна кількість яких гине або підпадає під ризик загибелі внаслідок розвитку больового шоку.

Однією з причин такого стану справ є недостатня доступність знеболювальних наркотичних лікарських засобів, стосовно яких Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" встановлено спеціальні інструменти контролю та регулювання обігу. Ці інструменти передбачають заходи з ліцензування відповідних видів діяльності, запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, подання статистичних даних щодо обігу цих засобів, встановлення спеціальних вимог щодо зберігання, перевезення, знищення таких ліків тощо.

Дотримання усіх цих процедур та отримання відповідних дозволів займає значну кількість часу, людських та матеріальних ресурсів, що є неприйнятним для умов, які характеризуються веденням бойових дій, проведенням спеціальних операцій, здійсненням заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Це вимагає законодавчого встановлення спрощеної процедури регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що належать до лікарських засобів і використовуються для надання медичної допомоги пораненим і постраждалим на місці проведення бойових дій, антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об'єктах, де має місце надзвичайна ситуація.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є забезпечення належного доступу поранених і постраждалих у результаті проведення бойових дій, антитерористичних операцій, надзвичайних ситуацій осіб до адекватної знеболювальної протишокової терапії, зменшення смертності поранених і постраждалих внаслідок розвитку больового шоку.

Зазначеної мети пропонується досягти шляхом встановлення спрощеної процедури регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що належать до лікарських засобів і використовуються для надання медичної допомоги пораненим і постраждалим на місці проведення бойових дій, антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об'єктах, де має місце надзвичайна ситуація.

Для цього пропонується доповнити статтю 21 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" новою частиною, що передбачає звільнення суб'єктів, які здійснюють зазначену вище діяльність, від необхідності отримання низки дозвільних документів, зокрема, ліцензії, дозволу на використання приміщень, обладнання, перевезення, зберігання наркотичних та психотропних речовин тощо.

У той же час, для забезпечення контролю за здійсненням такої діяльності запропонована у законопроекті нова частина статті 21 зазначеного Закону передбачає надання права центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, повноважень:

встановлювати порядок провадження діяльності щодо придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, для надання постраждалим особам медичної допомоги в місцях військових дій, проведення антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об'єктах, де має місце надзвичайна ситуація;

надавати дозвіл на право здійснення такої діяльності.

Такий підхід не суперечить положенням статті 7 Закону "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", яка встановлює загальний порядок здійснення діяльності здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Закони України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби", "Про правовий режим воєнного стану", "Про боротьбу з тероризмом", "Про правовий режим надзвичайного стану", Кодекс цивільного захисту України та прийняті на виконання цих законодавчих актів підзаконні нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Регіональний аспект

Запропонований проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Закону України дозволить забезпечити належний доступ поранених і постраждалих у результаті проведення бойових дій, антитерористичних операцій, надзвичайних ситуацій осіб до адекватної знеболювальної та протишокової терапії, зменшення смертності поранених і постраждалих внаслідок розвитку больового шоку, і тим самим зменшення можливих людських втрат, чисельності населення України та продуктивних сил її суспільства.

 

Народний депутат України

Т. Д. Бахтеєва

О. М. Біловол

А. Ф. Шипко

О. І. Гелевей

С. М. Ханенко

Т. А. Донець

І. Д. Спіріна

В. В. Дудка

Р. Р. Ілик

Опрос