Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов обеспечения деятельности отдельных категорий лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.02.2014 № 4125
Дата рассмотрения: 11.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань забезпечення діяльності окремих категорій осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту зумовлена потребою переглянути існуючі законодавчі підходи до забезпечення діяльності народних депутатів України, оскільки відповідні правові норми фактично закріплюють привілейоване становище зазначених осіб, передбачають такі засоби забезпечення їхньої діяльності, які потребують значних видатків з Державного бюджету України, що є особливо невиправданим в умовах економії бюджетних коштів та їх спрямування на вирішення першочергових завдань становлення і розвитку держави.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у Рішенні від 17 березня 2005 року N 1-рп/2005, держава зобов'язана відповідним чином регулювати економічні процеси, встановлювати і застосовувати справедливі та ефективні форми перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення добробуту всіх громадян.

У Рішенні від 26 грудня 2011 року N 20-рп/2011 Конституційний Суд України також зазначив, що додержання конституційних принципів соціальної і правової держави, верховенства права (стаття 1, частина перша статті 8 Основного Закону України) обумовлює здійснення законодавчого регулювання суспільних відносин на засадах справедливості та розмірності з урахуванням обов'язку держави забезпечувати гідні умови життя кожному громадянину України.

Таким чином, прийняття цього законопроекту дозволить зробити значний крок у напрямку досягнення зазначених завдань держави.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект має на меті змінити існуючий правовий механізм забезпечення діяльності окремих категорій осіб шляхом зменшення обсягу існуючих пільг, гарантій та компенсацій, які в багатьох випадках жодним чином не пов'язані зі здійснюваною ними діяльністю.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін до ряду правових норм, якими народним депутатам України та депутатам місцевих рад встановлено ряд пільг, гарантій та компенсацій у зв'язку з їхньою діяльністю. Проектом Закону, зокрема, пропонується переглянути діючі положення щодо гарантії трудових прав народного депутата, положення щодо транспортного забезпечення та забезпечення народних депутатів жилими приміщеннями, а також виключити положення про медичне обслуговування і санаторно-курортне лікування та низку інших правових норм.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у цій сфері правового регулювання становить Конституція України, Закон України "Про статус народного депутата України" та Закон України "Про статус депутатів місцевих рад".

Прийняття цього Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України, а навпаки сприятиме зменшенню розміру бюджетних призначень на утримання Верховної Ради України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить зменшити розмір пільг та гарантій для народних депутатів України та депутатів місцевих рад до прийнятного рівня, який дозволить їм ефективного здійснювати свої повноваження і не створюватиме необґрунтованої різниці у порівнянні з іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. Крім того прийняття законопроекту сприятиме істотній економії державних коштів та їх перерозподілу на пріоритетні програми розвитку держави.

 

Народні депутати України 

В. В. Писаренко
В. П. Пилипенко 

Опрос