Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия коррупции" относительно уточнения круга лиц начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, которые могут быть признаны субъектами коррупционного деяния

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.06.2014 № 4119а
Дата рассмотрения: 18.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо уточнення кола осіб начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які можуть бути визнані суб'єктами корупційного діяння"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Для рішення питання про віднесення осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту до суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення варто виходити з положень статті 4 Закону "Про засади запобігання і протидії корупції", що застосовує два основних критерії визначення таких суб'єктів. Перший - зайняття посад в органах державної влади, другий - виконання організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року N 5 "Про судову практику по справах про хабарництво" визначено, що організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники, особи, що керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири й т. п.).

У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміють обов'язки по керуванню або розпорядженню державним, колективним або приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями й т. п.). Такі повноваження в тім або іншому обсязі є в начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідувачів складами, магазинами, майстернями, ательє, їхніх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів і контролерів і т. п.

Таким чином, особи відносяться до суб'єктів відповідальності за корупційні порушення, якщо вони займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядницьких або адміністративно-господарських функцій в:

- органах державної влади, і є уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 1 частини першої статті 4 Закону);

- юридичних особах публічного права й одержують заробітну плату за рахунок державного або місцевого бюджету й прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону).

Крім того, посадові особи відповідно до пункту 3 частини першої статті 4 Закону є суб'єктами відповідальності за корупційні порушення, якщо такі особи:

- постійно або тимчасово займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядницьких або адміністративно-господарських обов'язків;

- спеціально вповноважені на виконання організаційно-розпорядницьких або адміністративно-господарських обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Згідно Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою КМУ від 11 липня 2013 р. N 593 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", до молодшого начальницького складу відносяться: молодший сержант служби цивільного захисту, сержант служби цивільного захисту, старший сержант служби цивільного захисту, старшина служби цивільного захисту, прапорщик служби цивільного захисту, старший прапорщик служби цивільного захисту.

Особи, які приймаються на службу цивільного захисту та призначаються на посади рядового і молодшого начальницького складу, проходять первинну професійну підготовку, а на посади середнього та старшого начальницького складу - перепідготовку або спеціалізацію у відповідних навчальних закладах цивільного захисту.

Контракт про проходження служби цивільного захисту укладається на строк:

від трьох до п'яти років - з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами рядового і молодшого начальницького складу;

від трьох до десяти років - з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами середнього, старшого і вищого начальницького складу

Вимоги до рівня фахової підготовки осіб рядового і молодшого начальницького складу визначаються стандартами професійно-технічної освіти.

Вимоги до рівня підготовки осіб середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту визначаються стандартами вищої освіти.

Як правило, особи молодшого начальницького складу це особи, що займають посаду пожежного, командира відділення, водія, піротехніка, рятувальника, радіомінера, водолазного спеціаліста, інструктора газодимозахисної служби, респіраторника тощо.

З огляду на викладене слід визнати, що не всі особи молодшого начальницького складу служби цивільного захисту виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції, тому чинна редакція підпункту "д" пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" потребує відповідного корегування в частині конкретизації категорії кола осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які слід визнати суб'єктами корупційних діянь.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою конкретизації та більш чіткого визначена кола осіб начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які можуть бути визнані суб'єктами корупційного діяння.

Внесення запропонованих проектом змін полягає в окресленні суб'єктів відповідальності за корупційним законодавством щодо осіб начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту особами до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та контрольних функцій.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін до підпункту "д" пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" в частині конкретизації категорії кола осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які слід визнати суб'єктами корупційних діянь.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У зазначеній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції", Кодекс цивільного захисту України.

Проект закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту надасть можливість найбільш конкретно визначити коло осіб начальницького складу, яких слід визнавати суб'єктами корупційного діяння, сприятиме удосконаленню правозастосовної практики із зазначеного предмету правового регулювання.

 

Народний депутат України 

В. В. Бутківський

Опрос