Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.06.2014 № 4117а-2
Дата рассмотрения: 25.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі" (далі - проект Закону) розроблено з метою забезпечення вирішення нагальних проблемних питань паливно-енергетичного комплексу України в особливий період, який визначається як період функціонування паливно-енергетичного комплексу в умовах обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України, а також в інших випадках, визначених законом.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розробка проекту Закону викликана необхідністю чіткого визначення підстав введення особливого періоду у паливно-енергетичному комплексі, встановлення правових та організаційних засад функціонування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) в особливий період.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Даний законопроект є альтернативним до проекту Закону України "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі", поданого до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України 18.06.2014 року (реєстраційний номер 4117а).

Проектом Закону пропонується внести зміни до законів України "Про електроенергетику", "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", "Про нафту і газ", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про теплопостачання", "Про трубопровідний транспорт", "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Проектом Закону передбачається доповнити згадані закони України положеннями стосовно функціонування електроенергетичного та нафтогазового комплексів в особливий період. Зокрема, чітко визначається перелік законодавчих актів, якими мають керуватися суб'єкти електроенергетики та нафтогазової галузі у особливий період. Зазначається, що функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Окреслено загальний зміст порядку здійснення господарської діяльності підприємств, установ, організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період, який буде чітко визначено Кабінетом Міністрів України.

Також законопроектом передбачається, що кошти державного бюджету, отримані Україною в рамках виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу (далі - кошти), спрямовуються на конкурсній основі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, виключно на проведення заходів із енергозбереження об'єктів соціальної сфери, що перебувають у державній власності або власності територіальних громад, а саме: закладів освіти, охорони здоров'я та культури.

З метою забезпечення гласності та громадського контролю за використанням коштів, які отримані Україною в рамках виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, законопроектом передбачається, що актуальний стан (не рідше двох разів на місяць) щодо розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін реалізації проектів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого центрального орану виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Встановлюється, що технічний нагляд за реалізацією проектів та прийняття виконаних за проектами робіт здійснюється за участі представників уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають:

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

Закон України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період";

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про нафту і газ";

Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про трубопровідний транспорт";

Закон України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних або інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття та реалізація проекту Закону дозволить встановити правові та організаційні основи функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період, злагоджену роботу його галузей та підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої та безперебійної роботи Єдиної газотранспортної та Об'єднаної енергетичної систем України, а також сприятиме цільовому та ефективному використанню коштів, які отримані Україною в рамках виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Народний депутат України 

Ю. Б. Дерев'янко

Опрос