Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уточнения правовых норм, которые регулируют вопрос определения категорий лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.06.2014 № 4103а
Дата рассмотрения: 17.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Необхідність прийняття цього проекту Закону обумовлена, передусім, потребою усунути неоднозначне тлумачення норм чинного законодавства України, які встановлюють критерії визначення категорії осіб, що підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Зокрема положеннями частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) передбачено, що страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Пунктом 14 частини першої статті 11 Закону визначено, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Проте, попри законодавче врегулювання зазначеного питання, непрацюючі працездатні громадяни України, які здійснюють догляд за престарілими, не мають змоги реалізувати у повній мірі своє законне право на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, адже жодним чинним нормативно-правовим актом не визначено терміна "престаріла особа".

Така прогалина чинного законодавства унеможливлює належне виконання відповідними органами державної влади вимог Конституції України та інших законодавчих актів та призводить до неоднозначного застосування норм Закону, що, в свою чергу, сприяє розвитку дискримінаційних підходів при визначенні категорії осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Одним з яскравих прикладів постраждалих від "мертвої норми" Закону є громадянка України Г., яка, перебуваючи на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Солом'янського району в місті Києві, вже близько 8 років отримує компенсацію як особа, що здійснює догляд за престарілим батьком, проте і досі не може домогтись нарахування їй загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за вказаний проміжок часу.

Листом від 03.02.2014 N 793/039/161.14 Міністерство соціальної політики України повідомило, що основною перепоною у вирішенні зазначеної проблеми є відсутність визначення на законодавчому рівні терміна "престарілий".

Таким чином, наразі в Україні склалася ситуація, коли одна категорія осіб (непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, непрацюючі працездатні громадяни, що здійснюють догляд за інвалідами І групи), відповідно до пункту 14 частини першої статті 11 Закону, реалізовує своє право на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, натомість інша категорія осіб (громадяни, що здійснюють догляд за пристарілими) такої можливості не має.

Статтями 21 та 22 Конституції України визначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

З метою забезпечення конституційних прав громадян України в частині рівності усіх людей перед законом, автор цієї законодавчої ініціативи вважає за необхідне внести редакційне уточнення в правові норми, які встановлюють критерії визначення категорій осіб, що підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, шляхом заміни терміну "престарілий" на визначений чинним законодавством України термін "особа похилого віку".

2. Мета проекту Закону

Метою цього проекту Закону є редакційне уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення категорії осіб, які здійснюють догляд за престарілими людьми, та мають право на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

І. Внести зміни до деяких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49-51, ст. 376):

1.1. Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін "особа похилого віку" використовується у значенні, встановленому Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

1.2. У пункті 14 частини першої статті 11 слова "престарілим, який" замінити словами "особою похилого віку, яка".

2. У пункті 14 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст. 11) слова "престарілим, який" замінити словами "особою похилого віку, яка".

4. Стан нормативно-правової бази

Конституція України, Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Пропонований проект Закону змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не передбачає витрат з Державного бюджету України, оскільки чинним законодавством вже передбачене право на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування непрацюючих працездатних громадян, що здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття та реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню)" сприятиме усуненню суспільної напруги, що виникає в зв'язку з правовими нормами, які містять дискримінаційні ознаки в частині визначення категорій осіб, що мають право на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, запобіганню виникнення колізій при застосуванні правових норм у подальшому, забезпеченню повноцінної реалізації конституційних прав громадян України.

 

Народний депутат України 

Д. Й. Андрієвський

Опрос