Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.06.2014 № 4101а
Дата рассмотрения: 17.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю забезпечення справедливості в оподаткуванні.

2. Мета і шляхи її досягнення

Вдосконалення норм Податкового кодексу України, запропоноване законопроектом, має на меті створення умов для збільшення надходжень до бюджету, покращення адміністрування податків та забезпечення справедливості в оподаткуванні тощо.

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується:

- ввести щомісячний спеціальний податок на прибуток для банківських установ та кредитних спілок, який нараховуватиметься на суму процентів на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками без зменшення такої суми процентів на суму спеціального податку. Спеціальний податок буде включатись до складу витрат та обчислюватися за основною ставкою податку на прибуток 18 відсотків;

- комплексно реформувати податок на доходи фізичних осіб з доходів від капіталу, до яких відноситимуться дивіденди, проценти, роялті, доходи від цінних паперів із застосуванням при річному перерахунку прогресивної шкали податку.

Також, з метою усунення схем податкової оптимізації з використанням інститутів спільного інвестування та фондів операцій з нерухомістю, законопроектом пропонується скасувати податкові пільги з податку на прибуток для інститутів спільного інвестування, крім інститутів та фондів, які відповідають сукупності таких критеріїв:

- не менш ніж 95 відсотків активів яких розміщені в сертифікати фонду операцій з нерухомістю;

- створені на строк будівництва об'єкта (об'єктів) нерухомості.

Крім того, законопроектом передбачається, що авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється у випадку виплати дивідендів за результатами звітного року у розмірі, що не перевищує розмір прибутку, що підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку (18 %), обчисленого за підсумками такого року та за умови сплати (погашення) податку на прибуток, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Закон України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні";

Закон України "Про банки і банківську діяльність".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного акта надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів інших органів, а саме: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза законопроекту не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Реалізація заходів, передбачених проектом Закону, сприятиме удосконаленню адміністрування податків, дотриманню принципу справедливості в оподаткуванні.

Реалізація запропонованих норм надасть можливість отримати у 2014 році додаткові надходження до зведеного бюджету України у сумі близько 4,6 млрд. гривень, а також залучити до бюджету 2015 року близько 10,2 млрд. гривень.

 

Міністр фінансів України 

О. Шлапак

Опрос