Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно усиления защиты прав детей в период мобилизационной подготовки и мобилизации)"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.06.2014 № 4100а
Дата рассмотрения: 17.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо посилення захисту прав дітей в період мобілізаційної підготовки та мобілізації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо посилення захисту прав дітей в період мобілізаційної підготовки та мобілізації" (далі - проект Закону) розроблено з метою посилення захисту прав дітей в період мобілізаційної підготовки та мобілізації шляхом узгодження низки положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" із Конвенцією ООН про права дитини, Резолюцією Генеральною Асамблеї ООН N 1325, Конституцією України, Законом України "Про охорону дитинства" та іншими для врахування прав та інтересів дітей, батьки яких підпадають під дію Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також захисту сімей, зокрема багатодітних.

Агресія проти України, розв'язана за фінансової підтримки злочинця Януковича та політичної підтримки Російської Федерації вимагає мобілізації людських ресурсів для захисту України, припинення терористичної діяльності незаконних формувань в Донецькій та Луганській областях, нормалізації ситуації на всій території України. Ця діяльність унормовується Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Україна опинилася в складній ситуації, і кожний свідомий громадянин готовий до захисту своєї країни. Захист Вітчизни є обов'язком громадян України (стаття 65 Конституції України). Водночас, виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави від агресії, не може заважати виконанню інших обов'язків громадян, зокрема щодо утримання та виховання дітей. Особливо це стосується ситуації часткової мобілізації, коли до служби у лавах Збройних Сил України викликається певна кількість фахівців. Так, відповідно до статті 51 Конституції України, "батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття … Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою".

Відповідно до статті 23 Закону не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання) та жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання).

Діти потребують постійного піклування та захисту з боку дорослих, перш за все батьків. Багатодітні сім'ї належать до найменш забезпечених сімей в Україні, що ускладнює забезпечення повноцінного розвитку дітей. Держава гарантує низку пільг багатодітним сім'ям, визначивши їх у законодавчому порядку, підкреслюючи тим самим їх особливий статус. Визначення поняття "багатодітна сім'я" надано в статті 1 Закону України "Про охорону дитинства": "багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років". Документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї.

В статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" також визначається поняття дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Таким чином обмеження в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" віка дітей 16 роками суперечить принципу захисту дитини, фактично не дає змоги отримати гарантовану державою середньої освіти, оскільки дитина має забезпечувати себе.

До переліку осіб, яким може бути надана відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, мають бути зараховані чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину в неповних сім'ях, відповідно до визначення поняття "неповна сім'я", яке надане в статті 1 Закону України "Про охорону дитинства".

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета прийняття цього законопроекту полягає у необхідності посилення уваги до захисту прав дітей, батьки яких підпадають під дію Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також захисту дітей, які виховуються в багатодітних та неповних сім'ях, шляхом внесення змін до статті 23 зазначеного Закону України.

3. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

Закону України "Про охорону дитинства"";

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону направлено на погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується інтересів адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання дискримінації

Положення, які містять ознаки дискримінації, у проекті Закону відсутні.

8. Запобігання корупції

Проект Закону не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

9. Громадське обговорення

Пройшов громадське обговорення в громадських організаціях, таких як Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна", Всеукраїнська мережа проти комерційної сексуальної експлуатації дітей. Проект Закону України ініційований за результатами узагальнення телефонних звернень до Національної дитячої "гарячої лінії" (0-800-500-225) від сімей, в яких виховуються три, чотири дитини, і чоловіки, в яких були мобілізовані навесні 2014 року до лав Національної гвардії України, залишивши дітей та сім'ю в складній ситуації.

10. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

11. Оцінка регулярного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

12. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити систему проведення мобілізації, в стислі терміни провести заходи часткової мобілізації в країні, підвищити захист громадян України, які призвані на військову службу при мобілізації.

 

Народні депутати України

Луценко І. С.

Пацкан В. В.

Шевченко А. В.

Геращенко І. В.

Кондратюк О. К.

Литвин В. М.

Абдулін О. Р.

Опрос