Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.02.2014 № 4075
Дата рассмотрения: 31.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації)

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до чинного законодавства України потреба у природному газі суб'єктів господарювання, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію для населення, забезпечується з ресурсів імпортованого природного газу, ввезеного на митну територію України Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" згідно з контрактом, укладеним з постачальником імпортованого природного газу ВАТ "Газпром", яким чітко визначені умови та строки оплати спожитого природного газу.

Державне регулювання цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для населення, призводить до прямих збитків Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (визначеної гарантованим постачальником природного газу для підприємств теплоенергетики), які унеможливлюють здійснення нею статутної діяльності, зокрема, виконання умов договорів, укладених з постачальником імпортованого природного газу.

Проте Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" видатки на компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання, що виробляють теплову енергію для населення, всупереч вимогам чинного законодавства України в частині державного регулювання цін, не передбачені.

Натомість, виходячи із супроводжувального листа Кабінету Міністрів України до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (N 16021/0/2-13 від 18.12.2013), у 2014 році пропонується продовжити розпочату у 2010 році практику фінансування дефіциту бюджету Компанії, пов'язаного із різницею між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації за регульованими цінами шляхом випуску Мінфіном облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) в обмін на акції додаткової емісії Компанії.

Так, згідно із пунктом 1 статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", передбачається здійснення випуску ОВДП у сумі 11,1 млрд. грн. з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Згідно з пояснювальною запискою та обґрунтуванням до статей проекту Закону стаття 16 включена з метою підвищення ліквідності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у 2014 році, зокрема зазначена норма надасть можливість державі у спрощеному порядку оперативно вживати заходів із збалансування фінансового становища зазначеної Компанії, у т.ч. врегульовуючи таким чином питання компенсації їй з бюджету різниці між цінами закупівлі та реалізації імпортованого природного газу підприємствам теплоенергетики, що виробляють теплову енергію, яка споживається населенням (далі - різниця між цінами).

Проте збільшення статутного капіталу Компанії за рахунок ОВДП в обмін на акції додаткової емісії Компанії у визначеному пунктом 1 статті 16 обсязі (11066,4 млн. грн.) дозволить забезпечити покриття збитків Компанії, спричинених різницею між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації підприємствам теплоенергетики, що виробляють теплову енергію, яка споживається населенням, лише за 2014 рік (не у повному обсязі), тоді як збитки Компанії від різниці в цінах минулих років залишаться невідшкодованими.

За прогнозними розрахунками у 2014 році різниця між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання, що виробляють теплову енергію, яка споживається населенням становитиме 12699,1 млн. гривень. Обсяг невідшкодованих збитків від різниці між цінами, яких зазнала Компанія за період з 2008 року по 2013 рік станом на 01.01.14 складає 23 099,5 млн. грн., у т.ч.:

за 2008 - 2011 роки - 3125,6 млн. грн.,

за 2012 рік - 8889,8 млн. грн.,

за 2013 рік - 11084,1 млн. грн.

Враховуючи наведене вище, з метою забезпечення у 2014 році вчасних та в повному обсязі розрахунки як з постачальниками імпортованого природного газу, так і з державним бюджетом щодо сплати податкових зобов'язань, необхідно передбачити у Державному бюджеті України на 2014 рік видатки із загального фонду за бюджетною програмою "Компенсація публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями і національними творчими спілками та їх територіальними осередками, у тому числі за минулі періоди" у сумі 24732,2 млн. гривень.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації) є створення умов для забезпечення гарантованого постачання природного газу усім категоріям споживачів України та забезпечення вчасних та в повному обсязі розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.

Законопроектом пропонується доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" статтею 24, якою встановити, що компенсація Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями і національними творчими спілками та їх територіальними осередками, у тому числі за минулі періоди, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Розпорядником бюджетних коштів за відповідною бюджетною програмою пропонується визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діє:

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 16.01.2014 N 719-VII;

- Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 21.06.2012 N 5007-VI.

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього закону дозволить в повному обсязі врегулювати питання компенсації Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням (та іншими пільговими категоріями споживачів), шляхом збільшення видатків загального фонду державного бюджету на суму 24,7 млрд. гривень.

Фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету пропонується здійснити за рахунок збільшення обсягу внутрішніх запозичень. При цьому Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не перевищить 60 % річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України та становитиме 39,6 %, що відповідає вимогам статті 18 Бюджетного кодексу України

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Кабінетом Міністрів України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення законопроекту не містять дискримінаційних ознак.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних порушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення обговорень з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Аналіз регуляторного впливу

Проект акта не потребує аналізу регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Реалізація закону дозволить забезпечити необхідні умов для забезпечення гарантованого постачання природного газу усім категоріям споживачів України та забезпечити вчасні та в повному обсязі розрахунки з постачальником імпортованого природного газу.

 

Народний депутат України 

С. Кацуба

Опрос