Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения отдельным категориям лиц, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, открывать и иметь текущие и вкладные (депозитные) счета, хранить финансовые активы в иностранных банках, иметь ценные бумаги иностранных эмитентов, приобретения или владения недвижимым имуществом за пределами Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 31.01.2014 № 4066
Дата рассмотрения: 31.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

На думку більшості українців, що відображується у соціологічних опитуваннях та у численних акціях протесту, вищі державні службовці систематично використовують свої посади і владні повноваження з метою особистого збагачення. Здобуті корупційним шляхом доходи вилучаються з вітчизняної економіки, відмиваються за кордоном та витрачаються на предмети розкоші, нерухомість преміум-класу, на виховання та навчання своїх дітей в престижних західних школах та університетах - тобто, на розкоші, недоступні для переважної більшості громадян України. Тим часом народ України живе у злиднях, а держава втрачає свій економічний потенціал.

Створенню корупційних схем сприяє поширеність такого конфлікту інтересів, коли у чиновників найвищого рангу приватні та "сімейні" інтереси превалюють над державними. Адже володіння акціями зарубіжних компаній показує незацікавленість у розвитку реального сектору української економіки, здатного забезпечити достойний соціальний рівень громадян України. Так само, володіння нерухомістю за кордоном демонструє несерйозне ставлення до розвитку вітчизняної інфраструктури, готовність тікати від відповідальності за свої дії за кордон. Як відомо, власник нерухомості у будь-якій країні має великі шанси отримати політичний притулок та громадянство цієї країни.

Українські можновладці повинні відчувати особисту відповідальність за долю України, пов'язувати своє майбутнє і долю своєї сім'ї з долею своєї Батьківщини. Проте людина, яка має активи за кордоном, не завжди керуватиметься у своїй діяльності державними інтересами. Додатково мотивувати можновладців до утримання від корупційних дій може встановлена законом заборона мати цінні папери та рахунки в іноземних банках, нерухомість за кордоном.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою законопроекту є ліквідація поширених корупційних схем шляхом запровадження заборони для посадовців Української держави та органів місцевого самоврядування, чиї повноваження несуть в собі великі корупційні ризики, а також для членів сімей можновладців відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках і мати цінні папери іноземних емітентів, а також мати нерухомість за кордоном. Ефективність заборони має бути забезпечена співмірними санкціями.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проект Закону передбачає внесення змін до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" пропонується доповнити новою статтею 6-1 "Обмеження щодо володіння фінансовими активами та нерухомим майном за межами території України", якою визначити коло осіб, яким забороняється відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках і мати цінні папери іноземних емітентів, а також придбання або володіння нерухомим майном за межами території України.

Зокрема, таку заборону пропонується поширити на вищих посадових осіб держави (Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України), державних службовців, які займають посади, віднесені до першої та другої категорії (окрім працівників дипломатичної служби), на народних депутатів України, голів Верховної Ради АРК, обласних та районних рад, міських, селищних, сільських голів та їх заступників, начальство правоохоронних органів, суддів та державних нотаріусів, Голову та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Центральної виборчої комісії, Голів Національного банку України, Рахункової палати України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і їх близьких осіб.

Також пропонується доповнити статтю 21 цього Закону частиною п'ятою, в якій передбачити, що особи, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням зазначених обмежень, підлягають звільненню з роботи (служби) у триденний строк.

Крім того, законопроектом пропонується передбачити у ст. 172-4 КУпАП санкції за володіння фінансовими активами та нерухомим майном за межами території України у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності або таких активів та нерухомого майна за межами території України.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", тощо.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України і сприятиме припиненню нецільового використання бюджетних коштів.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, і мати цінні папери іноземних емітентів)" дозволить уникнути конфлікту державних інтересів із приватними, корпоративними та сімейними інтересами, підвищить ефективність протидії корупції у сфері державного управління, дозволить знизити рівень корумпованості державного апарату і мотивує вищих посадовців Української держави сумлінно виконувати свої обов'язки, не розраховуючи замість цього безкарно вилучати кошти Державного бюджету України та примножувати власні статки за кордоном, щоб за нагоди переїхати жити в іншу країну.

 

Народний депутат України 

А. М. Павловський

Опрос