Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения единого подхода к применению правовых норм)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.06.2014 № 4064а
Дата рассмотрения: 12.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення єдиного підходу до застосування правових норм)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

23.02.2014 року Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому Закон України N 763-VII "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" (далі - Закон N 763-VII).

Стаття 2 Закону N 763-VII в редакції станом на 23.02.2014 р. передбачала, що закони України, до яких вносилися зміни Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року.

Необхідно звернути увагу, що свого часу Закон від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" (далі - Закон N 2592) вніс зміни до 32 законодавчих акта України. Протягом 2010 - 2013 років до зазначених 32 законодавчих актів Верховна Рада України вносила зміни 329 разів. Також низка законів або окремих їх положень були викладені в новій редакції. Таким чином, повернення зазначених 32 законодавчих актів у редакцію, що діяла станом на 07.10.2010 фактично означало б скасування всіх законів, якими вносились зміни, тобто знищення всіх без виключення змін законодавства України, які відбулися протягом 2010 - 2013 років.

З метою уникнення зазначених наслідків 27.02.2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України N 798-VII "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" (далі - Закон N 798-VII).

Закон N 798-VII запропонував застереження до статті 2 Закону N 763-VII, зміст якого зводиться до того, що норми законів України, до яких вносилися зміни Законом N 2592-VI, які втратили чинність згідно з Законом N 763-VII, діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року, з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом.

Зазначене застереження виключає однозначне розуміння, тлумачення та застосування статті 2 Закону N 763-VII як правової норми з огляду на наступне:

1. Із змісту статті 2 Закону N 763-VII не зрозуміло, яким чином тлумачити словосполучення "у частинах, що відповідають нормам Конституції України". Відповідно до Конституції України єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України та вирішення питання про відповідність законів Конституції України і є його виключною компетенцією. Тому сполучення можна розуміти або так, що Конституційний Суд має надати офіційне тлумачення щодо конституційності всіх змін, які були внесені після 07.10.2010 року (а це як зазначалося вище 32 законодавчих актів та близько 329 змін), або розуміти так, що зміни, які були внесені після 07.10.2010 року треба враховувати лише в частині норм щодо яких на сьогодні немає рішення Конституційного Суду про їх неконституційність.

2. Із змісту статті 2 Закону N 763-VII не зрозуміло, до якої частини норми відносяться слова "які діють станом на дату набрання чинності цим Законом", ці слова можна розуміти так, що вони за змістом відносяться до словосполучення "з урахуванням змін", або можна розуміти так, що вони за змістом відносяться до словосполучення "законами України після 7 жовтня 2010 року", або можна розуміти так, що вони за змістом відносяться до словосполучення "що відповідають нормам Конституції України", або можна розуміти так, що вони відносяться за змістом до всіх з зазначених словосполучень. У кожному з випадків норма статті 2 Закону N 763-VII матиме різний правовий зміст.

3. Із змісту статті 2 Закону N 763-VII не зрозуміло, нормам якої редакції Конституції України (тобто редакції на який час) мають відповідати зміни, внесені законами України після 7 жовтня 2010 року, щоб їх вважати діючими, адже в період внесення змін протягом 2010 - 2013 років діяла Конституція України у редакції від 28 червня 1996 року з змінами від 1 лютого 2011 року N 2952-VI; від 19 вересня 2013 року N 586-VII, а з 01.03.2014 Конституція України діє у редакції з урахуванням змін, внесених Законом "Про відновлення дії окремих положень Конституції України" N 742-VII від 21.02.2014.

4. Не зрозуміла доля тих норм, які були скасовані Законом N 2592-VI, однак із змісту статті 2 Закону N 763-VII випливає, що вони діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року. З одного боку логічним було б припустити, що Закон, який скасовує норми, є актом одноразової дії, тобто норми втрачають чинність і не можуть автоматично поновлюватися, навіть якщо Закон, який скасував ці норми, в свою чергу скасовано. Однак відповідно до положень статті 2 Закону N 763-VII така "реінкарнація" правових норм має відбуватися. Наявність зазначеною проблеми підтверджується обставинами, що зміст одних й тих самих правових норм, до яких застосували зміни Закону N 763-VII, ресурсу "Законодавство" офіційного веб-порталу Верховної Ради відрізняється від відомого правового ресурсу "Ліга". Таким чином, вже сьогодні постала проблема різного тлумачення, розуміння та викладення положень одних й тих самих законів у розумінні вимог статті 2 Закону N 763-VII.

Іншими словами, зміст статті 2 Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" не надає можливості однозначного розуміння, яку редакцію повинні мати на сьогодні норми законів України, до яких вносилися зміни Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України", які втратили чинність згідно статті 1 Закону N 763-VII, з урахуванням застереження, що вони "діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року, з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року. Таким чином, норми діючої статті 2 Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України", в порушення принципів державної регуляторної політики, викладені у спосіб, який не є доступним та не є однозначним для розуміння, що унеможливлює їх впровадження або виконання суб'єктами права.

Оскільки Законом N 2592 з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року, встановлювалися правові норми з регулювання діяльності державних органів: міліції, прокуратури, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України, Конституційного Суду України, державних колегіальних органів регулювання у сфері природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, інших органів державної влади, - норми статті 2 Закону N 763-VII в діючій редакції мають наслідком повний колапс у правовому регулюванні та порушення нормального функціонування органів державної влади, виключає належне виконання державними органами функцій покладених на них законодавством.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою запропонованих змін є встановлення у Законах України, які були змінені Законом N 763-VII "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" норм права, зміст яких відповідає Конституції України у редакції з урахуванням змін, внесених Законом "Про відновлення дії окремих положень Конституції України" N 742-VII від 21.02.2014 р. та редакція яких виключає двозначність тлумачення.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонуються зміни до Законів України:

Господарський кодекс України

Закон України "Про міліцію"

Закон України "Про прокуратуру"

Закон України "Про Службу безпеки України"

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про Антимонопольний комітет України"

Закон України "Про Фонд державного майна України"

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами"

Закон України "Про Конституційний Суд України"

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про правовий режим воєнного стану"

Закон України "Про природні монополії"

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"

Закон України "Про боротьбу з тероризмом"

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"

Закон України "Про теплопостачання"

Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України"

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ"

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

Закон України "Про електроенергетику"

Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Закон України "Про телекомунікації"

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"

Закон України "Про Кабінет Міністрів України"

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Закони України "Про Регламент Верховної Ради України".

Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття змін до інших законів України не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону забезпечить відновлення конституційного ладу України встановленого та гарантованого Конституцією України, забезпечить однозначну та зрозумілу редакцію норм законів України, до яких вносилися зміни Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України", які втратили чинність згідно з статтею 1 Закону N 763-VII, з урахуванням застереження статті 2 Закону N 763-VII, що норми, до яких вносилися зміни "діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року, з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року.

 

Народний депутат України 

Д. Ю. Шпенов

Опрос