Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданской ответственности за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении" (относительно предела гражданской ответственности за ядерный ущерб оператора ядерной установки Чернобыльской атомной электростанции)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.06.2014 № 4054а
Дата рассмотрения: 11.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" (щодо межі цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно із статтею IV Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21.05.1963 р. та ст. 72 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду є абсолютною. Згідно зі статтею 77 цього Закону "оператор забезпечує страхування або інше фінансове забезпечення відшкодування за ядерну шкоду у розмірі та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України".

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" "оператор зобов'язаний мати фінансове забезпечення для покриття його відповідальності за ядерну шкоду…". Частиною другої цієї статті визначено, що "фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду здійснюється оператором шляхом:

· страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

· отримання інших видів фінансового забезпечення, передбачених Законами України.

Оператору ядерної установки Кабінетом Міністрів України може бути надана державна гарантія фінансового забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду".

Статтею 11 цього Закону встановлено, що "Держава забезпечує фінансове покриття цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Кабінет Міністрів України постановою від 22.12.2010 р. N 1164 "Про фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством Чорнобильська АЕС" установив, що фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством Чорнобильська АЕС здійснюється шляхом страхування такої відповідальності відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. N 953, та постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 р. N 1307 Про затвердження Порядку обчислення тарифів при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Починаючи з 15 лютого 2012 року, державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС почало страхувати цивільну відповідальність за ядерну шкоду, застосовуючи страховий тариф, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 р. N 1307 - 0,125 відсотка страхової суми.

В той же час Український ядерний страховий пул офіційно відмовив Державному агентству України з управління зоною відчуження в погодженні страхового тарифу в розмірі, встановленому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 року N 1307 - 0,125 відсотка страхової суми, а також Чорнобильській АЕС - в укладенні договору страхування на новий період за умови застосування чинного страхового тарифу. При цьому ЯСП наполягає на зміні чинного страхового тарифу до рівня, прийнятного на сьогодні для закордонних ядерних страхових пулів, що виступають перестраховиками (до 0,5 % страхової суми). ЯСП запропонував розглянути в якості можливих кілька варіантів вирішення проблеми: збільшення страхового тарифу із 0,125 % до 0,5 %; зменшення межі відповідальності оператора ЧАЕС до рівня, еквівалентного власній ємності УЯСП; виключення з переліку ядерних установок за договором страхування відповідальності стосовно об'єкту Укриття.

У січні 2014 року приватним акціонерним товариством "Інститут ризику" завершено роботу з актуалізації актуарних розрахунків страхового тарифу страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС. За результатами виконаної науково-дослідної роботи були запропоновані такі основні висновки і рекомендації:

1) У НДР проведено два розрахунки страхового тарифу при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності оператора ядерної установки Чорнобильська АЕС за ядерну шкоду, що базуються на різних припущеннях про величини параметрів розрахунку:

- перший розрахунок використовує в цілому більш консервативні припущення про параметри розрахунку, подальше посилення яких не може базуватися на реальних припущеннях. Крім того (з'ясувалося a posteriori) в розрахунок включені особи, на яких не поширюється відповідальність оператора. Таким чином, отримана оцінка, 0,186 % ліміту відповідальності оператора, є завищеною;

- другий підхід зберігає ряд істотних припущень про значення параметрів, використаних при розрахунку чинного в даний час відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 року N 1307 максимального розміру річного страхового тарифу (0,125 % ліміту відповідальності оператора).

Отримана при другому розрахунку оцінка страхового тарифу становить 0,124 % ліміту відповідальності оператора. Дана оцінка, що базується на консервативних припущеннях, більшою мірою відображає реальні дані;

2) При цьому актуарії відмітили, що фінансова відповідальність за потенційний ядерний збиток не може бути повністю розподілена між страховими компаніями, об'єднаними в ЯСПУ, оскільки ємність пулу становить приблизно 16 % ліміту відповідальності оператора (~24 млн. СПЗ), інша частина повинна бути перестрахована в зарубіжних пулах. Аналіз ринку перестрахування ядерних ризиків показує, що тариф страхування виведених з експлуатації енергоблоків АЕС та сховищ РАВ знаходиться в приблизному діапазоні 0,08 % - 0,2 % страхової суми на об'єкт ядерної установки. ЧАЕС включає чотири об'єкти.

За результатами дослідження, проведеного Антимонопольним комітетом України за заявою державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, було встановлено, що причиною не укладення договору страхування цивільної відповідальності між ДСП ЧАЕС та страховою компанією, уповноваженою Ядерним страховим пулом, на страховий період 2014 - 2015 років є відсутність узгодженості між законодавчо визначеним розміром страхового тарифу та розміром страхового тарифу, який вважає прийнятним Ядерний пул, враховуючи вимоги міжнародних перестраховиків.

Погодження з позицією Ядерного страхового пулу збільшити розмір страхового тарифу з 0,125 % до 0,5 - 1 % страхової суми призведе до збільшення витрат Державного бюджету на страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС на 7 - 14 млн. грн. щороку. При цьому стан фінансування програм ДСП ЧАЕС з року в рік стає все гіршим, а витрачання наявних коштів на страхування може поставити під загрозу виконання першочергових заходів, направлених на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Щодо можливості виключення з переліку ядерних установок за договором страхування відповідальності об'єкту Укриття, то реалізація такого варіанту призведе до необхідності врегулювання питання фінансового забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду стосовно цього об'єкта.

Таким чином, зменшення межі цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції є оптимальним варіантом вирішення проблеми. Беручи до уваги власну ємність Ядерного страхового пулу України (близько 20 - 24 млн. СПЗ), можливо забезпечити страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС без перестрахування в іноземних ядерних страхових пулах, що дозволить зберегти чинний розмір страхового тарифу (0,125 % страхової суми) та значно знизити витрати Державного бюджету на цей вид фінансового забезпечення.

Статтею V Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21.05.1963 р. передбачено, що відповідальність оператора може бути обмежена державою, що відповідає за установку, не менше ніж 5 мільйонами доларів США* за кожний ядерний інцидент.

____________
* з 1969 року МВФ запроваджено СПЗ - спеціальні права запозичення.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою проекту акта є вирішення питання фінансового забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС шляхом страхування. Поставлена мета досягається шляхом зменшення межі цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції до мінімального розміру, дозволеного Віденською конвенцією.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується зменшити межу цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції до мінімального розміру, дозволеного Віденською конвенцією - 5 млн. СПЗ.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

В даній сфері правового регулювання діють:

- Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21.05.1963 р.;

- Закони України:

"Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду" (в редакції 1963 р.);

"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

"Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення";

- постанови Кабінету Міністрів України:

від 8 червня 1998 року N 830 "Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок" (із змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1532);

від 23.06.2003 N 953 "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду";

від 20.08.2003 N 1307 "Про затвердження порядку обчислення тарифів при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності за ядерну шкоду";

від 22.12.2010 N 1164 "Про фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством Чорнобильська АЕС".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту дозволить зменшити у 30 разів витрати Державного бюджету України на страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація проекту акта дозволить забезпечити виконання вимог міжнародних договорів України, у тому числі Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, а також двосторонніх договорів, за якими здійснюється реалізація проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС, у тому числі будівництво нового безпечного конфайнмента та реалізація проектів підвищення ядерної безпеки ЧАЕС.

Зменшення межі цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції дозволить у 30 разів зменшити витрати Державного бюджету України на цей вид фінансового забезпечення.

 

Народний депутат України 

В. М. Кальченко

Опрос