Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно назначения, освобождения, поощрения, привлечения к дисциплинарной ответственности и отчетности руководителей дошкольных, общеобразовательных и внешкольных учебных заведений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.06.2014 № 4052а
Дата рассмотрения: 11.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів" (далі - законопроект) розроблено з метою приведення у відповідність з конституційними приписами стосовно порядку управління об'єктами комунальної власності та узгодження з положеннями законодавства про місцеве самоврядування.

Аналіз положень чинних законів у сфері освіти дає підстави твердити про брак комплексного підходу до законодавчого врегулювання питань призначення та звільнення керівників освітніх закладів. До того ж, відповідні норми законодавчих актів у сфері освіти нерідко передбачають участь органів місцевого самоврядування у процедурі призначення та звільнення зазначених керівників або сформульовані таким чином, що допускають неоднозначне тлумачення такої процедури.

Так, згідно з ч. 4 ст. 20 Закону України "Про освіту" керівників навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначають Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, міські, районні органи управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції здійснюють добір, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Чинним законодавством визначається і участь органів місцевого самоврядування в управлінні навчальними закладами, а саме: відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України "Про освіту" місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють відповідні органи управління освітою, діяльність яких спрямовується, в тому числі, на управління навчальними закладами, що є комунальною власністю. Стаття 35 Закону України "Про загальну середню освіту" встановлює, що управління системою загальної середньої освіти здійснюють, крім інших, органи місцевого самоврядування.

Крім того, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наділяє органи місцевого самоврядування низкою повноважень у сфері освіти. Зокрема, у статті 32 цього Закону до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення при загальноосвітніх навчальних закладах фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету; забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти тощо. Водночас до делегованих повноважень Закон відносить забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою; забезпечення відповідно до Закону розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів; забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти тощо.

У цьому контексті доцільно також звернути увагу на те, що органи місцевого самоврядування встановлюють обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання (ч. 1 ст. 14 Закону України "Про освіту").

Тому повноваження давати згоду на призначення та звільнення керівників відповідних навчальних закладів, ініціювання питань щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та заслуховування звітів щодо використання коштів місцевих бюджетів у контексті зазначених повноважень органів місцевого самоврядування, а безпосередньо - сільських, селищних, міських рад, є цілком виправданим.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є необхідність уточнення законодавчого регулювання питань призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у зв'язку з нечіткістю положень багатьох законодавчих актів у сфері освіти в цих питаннях, що є наслідком їх неузгодженості з конституційними вимогами щодо порядку управління об'єктами комунальної власності.

Наділення органів державної виконавчої влади достатніми повноваженнями з метою реалізації ними державної політики у сфері освіти на відповідній території, контролю за дотриманням вимог законодавства про освіту не може бути підставою для повного відсторонення органів місцевого самоврядування від вирішення питань, що є предметом регулювання цього проекту.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внести зміни, зокрема, до:

1) Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині доповнення пунктами 57, 58 та 59 частини першої статті 26 змістом щодо надання згоди на призначення керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, ініціювання питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та заслуховування звітів керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів про використання коштів місцевих бюджетів;

2) Закону України "Про освіту", доповнивши частину четверту та п'яту статті 20 змістом щодо надання згоди сільської, селищної, міської ради на призначення керівників навчальних закладів та доповнивши новою частиною змістом стосовно звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів перед сільськими, селищними, міськими радами про використання коштів місцевих бюджетів;

Такі пропозиції кореспондуються із положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 32), Закону України "Про освіту" (ч. ч. 1 та 2 ст. 14 та ч. 4 ст. 20) та повинні встановити єдиний механізм надання згоди (погодження) на призначення на посаду чи звільнення з посади керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів органом місцевого самоврядування, який їх може створювати та бере участь у фінансуванні - відповідною сільською, селищною, міською радою.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про освіту", Законом України "Про загальну середню освіту", Законом України "Про дошкільну освіту" та Законом України "Про позашкільну освіту".

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів" дозволить органам місцевого самоврядування, а безпосередньо - сільським, селищним, міським радам, брати участь не тільки у створенні та фінансуванні таких навчальних закладів, а й у вирішенні кадрових питань керівного складу.

 

Народний депутат України 

Ю. В. Бублик

Опрос