Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возвращении в государственную собственность приватизированных газовых месторождений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.06.2014 № 4045а
Дата рассмотрения: 10.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про повернення у державну власність приватизованих газових родовищ"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1991 р.) проголосила: "Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України". Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України,- були визнані власністю її народу, матеріальною основою суверенітету держави, які повинні використовуватися з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

Природний газ являє собою найважливіший енергетичний ресурс. По темпах світового споживання він перевищує всі інші енергоресурси. У народному господарстві України газова промисловість відіграє дуже важливу роль. Вона є невід'ємною частиною економічного і суспільного добробуту населення держави.

Роль природного газу як екологічно чистого енергоносія в європейській і світовій економіці в найближчі 10 - 20 років буде тільки підвищуватися. Оскільки внутрішні джерела природного газу України в декілька разів менше виробничих можливостей, то в умовах росту цін на газ, який імпортується, повернення газових родовищ державі набуває особливого значення.

Природа нерівномірно наділила окремі країни і регіони запасами природного газу. Із 179,83 трлн. м3 доведених запасів 26,6 % зосереджено в надрах Росії, 40,1 % - в близькосхідних країнах.

Україна відіграє достатньо активну роль в світовій торгівлі природним газом. Не дивлячись на те, що її ВВП по відношенню к світовому складає менш ніж 1 %, по споживанню природного газу вона займає 9-те місце після США, Канади, Німеччини, Росії, Великобританії, Італії, Ірану і Японії. В сучасних умовах паливно-енергетичний комплекс у визначальній мірі забезпечує функціонування всіх галузей економіки України і ступінь добробуту населення. Фактично він посів місце несучої конструкції як в економіці, так і в державі загалом. Саме від стану справ у ПЕК залежить розвиток промисловості, сільського господарства, сфери послуг, комунального господарства, а врешті-решт - рівень розвитку всього суспільства та якість життя. Газова галузь - найважливіша складова вітчизняного ПЕК.

Україна - газозалежна країна. Хоча володіє значними доведеними запасами та потенційними ресурсами природного газу. У межах України зараз виділяється дев'ять нафтогазоносних областей, розміщення яких дозволяє об'єднати їх в три нафтогазоносні регіони: Східний - Дніпровсько-Донецька газонафтоносна область; Західний - Передкарпатська, Складчаті Карпати, Закарпатська і Волино-Подільська та Південний - Переддобруджинська, Причорноморсько-Кримська, Індоло-Кубанська, Азово-Березанська область. При цьому Східний регіон охоплює Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську і Чернігівську області; Західний - Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку і Закарпатську області; Південний-Запорізьку і Херсонську області, а також Автономну Республіку Крим.

В останні 15 років щорічний обсяг видобутку газу перебуває в діапазоні від 18 до 21 млрд. куб. м. Україна посідає п'яте місце в Європі за обсягами видобутку газу і має значні перспективи нарощування видобутку.

Згідно енергетичного балансу України до 2030 року передбачається нарощування видобування природного газу в Україні до 44,4 млрд. куб. м році, що має забезпечити 90 % споживання газу.

Негативні наслідки проведених у нашій державі ринкових реформ, які фактично зводилися до масштабної приватизації, наглядно виявили існування загроз економічній безпеці та суверенітету України. В Україні працює близько 20 приватних добувних компаній. Ризики наступного загострення глобальної економічної кризи вимагають переорієнтації політики держави на докорінну зміну самої моделі економічної системи, що має гарантувати економічну безпеку та суверенітет України.

Нині забезпечення економічного суверенітету України, сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки є неможливим без проведення системних структурно-інституційних перетворень в економіці. Водночас для забезпечення економічної безпеки держави особливо важливого значення набуває посилення державного управління у сфері формування та розвитку стратегічних галузей економіки, а також вироблення механізмів правового регулювання щодо забезпечення можливості реалізації відповідних стратегічних завдань. Насамперед, це стосується правових механізмів проведення структурної трансформації галузі, що має стратегічно важливе значення для економічної безпеки держави, з метою посилення державного управління у сфері стратегічних національних інтересів.

Проект Закону розроблено з урахуванням необхідності законодавчого визначення правових механізмів реалізації політики інституційних перетворень в економіці щодо здійснення заходів структурної трансформації її стратегічних галузей шляхом повернення у державну власність приватизованих газових родовищ, що належать до стратегічних об'єктів економіки держави.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є повернення газових родовищ як стратегічних об'єктів економіки України, що пов'язані із визначенням правових засад національної безпеки України, та посилення державного управління у відповідній сфері.

3. Правові аспекти

Конституцією України встановлена відповідальності держави перед людиною за свою діяльність (ч. 2 ст. 3), її обов'язки щодо забезпечення економічної безпеки та суверенітету України (частина перша статті 17), на неї покладається обов'язок забезпечити проведення економічної політики та економічних реформ в інтересах Українського народу.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" до основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України в економічній сфері віднесено забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки, прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в економіці.

Частиною 2 ст. 117 Господарського кодексу України заборонено створення іноземних підприємств у визначених законом галузях, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про Фонд державного майна України" від 9 грудня 2011 р. до повноважень Фонду державного майна України, зокрема, віднесено здійснення контролю у сфері організації та проведення повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване.

Прийняття законопроекту не вимагає внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів, оскільки здійснюється за рахунок видатків, передбачених на реалізацію Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки.

5. Прогноз результатів

Проект Закону створить належні умови для забезпечення економічної безпеки держави, реалізацію політики інституційних перетворень в економіці щодо здійснення заходів структурної трансформації її стратегічних галузей шляхом повернення у державну власність приватизованих газових родовищ, що належать до стратегічних об'єктів економіки.

 

Народний депутат України 

В. А. Тимошенко

Опрос