Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О восстановлении доверия к судебной власти Украины" (относительно обеспечения прав и социальных гарантий работников аппарата Высшего совета юстиции и секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.06.2014 № 4044а
Дата рассмотрения: 10.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (щодо забезпечення прав і соціальних гарантій працівників апарату Вищої ради юстиції та секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до положень статті 48 Закону України "Про Вищу раду юстиції" організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Вищої ради юстиції здійснює секретаріат. Керівник та інші посадові особи секретаріату Вищої ради юстиції є державними службовцями.

Загальне керівництво апаратом Вищої ради юстиції та розпорядження бюджетними асигнуваннями на утримання і забезпечення діяльності Вищої ради юстиції, до яких, серед іншого, відноситься і фонд заробітної плати працівників секретаріату Ради, належить до повноважень Голови Вищої ради юстиції (стаття 21 Закону України "Про Вищу раду юстиції"). Голова Вищої ради юстиції призначає на посади та звільняє з посад працівників шляхом видання відповідних наказів. У разі відсутності Голови Ради його повноваження виконує заступник Голови Вищої ради юстиції (§ 4 глави 1 розділу І Регламенту Вищої ради юстиції).

Згідно зі статтею 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для організаційного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється секретаріат. Працівники секретаріату призначаються на посаду та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", прийнятого 8 квітня 2014 року, припинено повноваження усіх членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у тому числі і керівників цих органів.

Статтею 16 Закону України "Про Вищу раду юстиції" передбачено, що Вища рада юстиції є повноважною за умови призначення на посаду не менш як трьох четвертих від її конституційного складу та складення ними присяги, враховуючи тих осіб, які входять до Ради за посадою.

Отже, йдеться про призначення 15 членів Вищої ради юстиції, після чого новообрані члени Ради на своєму засіданні зможуть обрати Голову, заступника Голови та секретарів секцій Ради, а відтак - лише після цього працівники апарату Вищої ради юстиції матимуть можливість реалізувати передбачені Конституцією і законами України права на працю, відпочинок, гарантії соціального захисту.

Аналогічна ситуація має місце й стосовно працівників секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка є повноважною за умови призначення до її складу не менше 8 членів (стаття 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

Таким чином, через припинення повноважень членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повністю заблоковано роботу цих органів та одночасно грубо порушуються конституційні права працівників їх секретаріатів, а саме: працівники не можуть бути переведені на іншу посаду, звільнені з роботи за власним бажанням, а також вони обмежені в реалізації інших матеріальних та соціальних гарантій державних службовців, їх не може бути надані відпустки, в тому числі відпустки по вагітності та пологам, по догляду за дитиною тощо.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, які він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці заборонено (стаття 43 Конституції України).

Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується, зокрема, наданням оплачуваної щорічної відпустки (стаття 45 Конституції України).

Статтею 38 Кодексу законів про працю України передбачено право працівника розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Після спливу цього строку роботодавець або інша уповноважена особа зобов'язана звільнити працівника, а той, в свою чергу - має право не з'являтись на роботу. У разі невиконання зобов'язання роботодавець повинен буде сплатити працівникові за увесь час вимушеного прогулу.

Проте, чекаючи на звільнення працівник може втратити робоче місце, куди, використовуючи своє конституційне право, він бажав влаштуватися після спливу двотижневого попередження.

Крім того, Закон України "Про державну службу" визначає, що заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги (присвоєння яких є елементом просування по службі), надбавки за вислугу років на державній службі (як заохочення за роки бездоганної праці) та інших надбавок.

2. Цілі і завдання законопроекту

Запропонований законопроект дозволить забезпечити реалізацію працівниками секретаріатів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїх трудових прав та соціальних гарантій.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується тимчасово, до призначення Голів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, надати право керівникам секретаріатів названих органів призначати та звільняти працівників цих секретаріатів, надавати їм відпустки, присвоювати ранги та встановлювати надбавки за вислугу років відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються нормами Конституції України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", Кодексом законів про працю України, а також регламентами Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженими цими органами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття пропонованого законопроекту та реалізація його положень не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього закону дозволить усунути перешкоди у забезпеченні реалізації працівниками секретаріатів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України трудових прав та соціальних гарантій, що відповідно до статті 3 Конституції України визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

 

Народний депутат України 

Д. Ю. Шпенов

Опрос