Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах относительно добычи полезных ископаемых из проявлений, не имеющих промышленного значения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.06.2014 № 4039а
Дата рассмотрения: 06.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення"

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Розроблення цього законопроекту обумовлене необхідністю правового врегулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення. На сьогодні законодавча база орієнтована виключно на промислове видобування корисних копалин, що вимагає значних коштів, дозволи на цю діяльність мають видаватися на основі всебічного аналізу і це займає тривалий час. Як наслідок видобування корисних копалин вимагає витрат значних коштів і під силу лише достатньо потужним підприємствам.

Водночас в Україні наявна велика кількість проявів корисних копалин, які економічно не вигідно розробляти промисловими методами. Це відноситься до залишків, виснажених після закінчення промислового видобування, а також від початку розсіяних та незначних проявів. Зокрема на сьогодні це стосується проявів бурштину, вугілля, розсіяних елементів, родовищ мінеральних вод, які можуть розроблятися фізичними особами та невеликими артілями для власних та місцевих потреб.

Необхідність вирішення цієї проблеми викликана тим, що в умовах фінансово-економічної кризи великого поширення набули незаконні роботи з видобування зазначених корисних копалин. Такі роботи проводяться без дотримання безпечних умов праці та вимог природоохоронного законодавства, що призводить до травмування та загибелі людей, варварського ставлення до природи та ландшафтів, втрат державного бюджету, а крім того сприяє росту "тіньового" сектору економіки та підтримує несприятливу криміногенну обстановку.

Вирішення зазначених проблем вимагає подальшого удосконалення законодавства про надра в частині видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, запровадження ринкового механізму цивілізованого здійснення цієї діяльності.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття проекту Закону України є законодавче врегулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення.

Головними завданнями при цьому є визначення правових, організаційних та методичних підходів щодо регулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, зокрема запровадження спрощеної та скороченої процедури отримання відповідних дозволів, зменшення витрат підприємців для започаткування такої діяльності, що потягне за собою спрямування її у законне русло, збільшення надходжень до Державного і місцевих бюджетів, поліпшення безпеки праці, відновлення земель на відпрацьованих площах, створення нових робочих місць.

3. Основні положення законопроекту

Проектом Закону України передбачається внести зміни до Кодексу України про надра.

Зазначені зміни запроваджують можливість видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення фізичними і юридичними особами з урегулюванням їх взаємовідносин з державою за спрощеною та скороченою процедурою. Зокрема відповідні дозволи на користування надрами надаватимуться терміном до 5 років без аукціону, гірничого відводу за реєстраційним принципом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері регулювання діють Кодекс України про надра та інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень запропонованого законопроекту потребуватиме в подальшому, після прийняття закону, внесення відповідних змін до Податкового кодексу України, а також приведення у відповідність з цим законом нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади. Зокрема це стосується змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, а також розроблення та затвердження Порядку видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, та забезпечення державного контролю за дотриманням надрокористувачами вимог цього Закону.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, а навпаки призведе до збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів завдяки активізації підприємницької діяльності з видобутку корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, а також у суміжних сферах економічної діяльності.

На сьогодні законодавством не передбачене видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, зокрема фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, тому надходження від цієї діяльності до бюджетів всіх рівнів відсутні. Реалізація запропонованого законопроекту призведе до появи нових джерел надходжень до зазначених бюджетів, а також до зниження витрат держави за рахунок скорочення видатків на виплати по безробіттю.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення" забезпечить законодавче врегулювання відповідної діяльності юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, спрощення процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами місцевого значення та значної, активізації підприємницької діяльності у відповідній сфері та збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів.

Результатом цього має стати зменшення незаконного видобування корисних копалин, а отже поліпшення безпеки праці, посилення турботи про природу та ландшафти, зменшення "тіньового" сектору економіки та поліпшення криміногенної обстановки.

 

Народний депутат України  

М. Г. Кучерук  

Опрос