Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения за инвалидами жилья, технических и других средств реабилитации, автомобилей, которые обеспечивают их жизненные потребности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.06.2014 № 4035а
Дата рассмотрения: 06.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження за інвалідами житла, технічних та інших засобів реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Основні засади правового регулювання в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю визначені законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", які передбачають створення необхідних умов для реалізації особами з інвалідністю громадянських свобод і права вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

З цією метою відповідно до чинного законодавства особи з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, легковими автомобілями на підставі медичних показань. Однак звернення громадян, що надходять до мене, свідчать про випадки, коли у ході виконавчих проваджень стягнення звертаються, наприклад, на легкові автомобілі, надані інвалідам органами соціального захисту населення, або на їх єдине житло.

Тому, для забезпечення виконання державних зобов'язань і підвищення ефективності соціальної політики по відношенню до інвалідів мною підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження за особами з інвалідністю житла, технічних та інших засобів реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби", яким пропонується заборонити звернення стягнення на єдине житло, технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, легкові автомобілі інвалідів за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих осіб.

2. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження за інвалідами житла, технічних та інших засобів реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби" пропонується системне внесення змін до законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про гуманітарну допомогу", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про виконавче провадження", а також Житлового кодексу Української РСР та Земельного кодексу України.

3.1. Законопроектом пропонується у Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" заборонити звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо інваліда:

на житло, яке є єдиним місцем проживання цього інваліда і належать йому на праві власності чи є його часткою у спільній власності, та земельну ділянку, на якій розташоване це житло та яка є прилеглою до нього (стаття 29 Закону);

на технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, автомобілі, якими інваліди забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними відповідно до встановлених їм медичних показань (стаття 38 Закону). Це положення також стосується автомобілів, якими забезпечені особи, віднесені до категорії 1 (пункт 1 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), з числа інвалідів I, II груп незалежно від наявності у них відповідних медичних показань, а також автомобілів, які придбані цими категоріями інвалідів.

3.2. Законопроектом пропонується у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" заборонити звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо осіб з інвалідністю:

на автомобілі, якими інваліди війни та прирівняні до них особи забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними відповідно до встановлених їм медичних показань (пункт 22 частини першої статті 13 Закону);

на автомобілі, якими особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11), з числа інвалідів забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними відповідно до встановлених їм медичних показань, не може бути звернуто стягнення (пункт 26 частини першої статті 16 Закону).

3.3. Законопроектом пропонується у статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" заборонити звернення стягнення на автомобілі, якими особи, віднесені до категорії 1 з числа інвалідів певних категорій забезпечені в законодавчо встановленому порядку або в якості гуманітарної чи благодійної допомоги або які придбані ними, за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих інвалідів.

3.4. Законопроектом пропонується у статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" заборонити звернення стягнення:

на спеціальні засоби пересування, придбання яких для цього потерпілого профінансовано Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до висновків МСЕК, за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо потерпілого;

на автомобіль, яким потерпілий забезпечений Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до медичних показань, за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо цього потерпілого.

3.5. Законопроектом пропонується у статті 11-1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" заборонити звернення стягнення на визнані гуманітарною допомогою легкові автомобілі, якими інваліди забезпечені відповідно до встановлених їм медичних показань, за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо цих інвалідів.

3.6. Законопроектом пропонується у статті 6 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" заборонити звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо інвалідів, на благодійні пожертви цим інвалідам у вигляді технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, автомобілів (не більше одного), які визначені медичними показаннями, а також житла, яке є єдиним для інвалідів, та земельної ділянки, на якій розташоване це житло.

3.7. Законопроектом пропонується у статті 9 Житлового кодексу Української РСР заборонити звернення стягнення на єдине житло, що перебуває у власності інваліда чи є його часткою у спільній власності, за виконавчими документами, що визначають боржником безпосередньо цього інваліда.

3.8. Законопроектом пропонується у Земельному кодексі України:

виключити з підстав припинення права власності на земельну ділянку звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо інваліда, на земельну ділянку або її частину, на якій розташований єдиний жилий будинок чи його частина, що належать цьому інваліду на праві власності (стаття 140);

не допускати примусове припинення прав на земельну ділянку формі конфіскації земельної ділянки або її частини, на якій розташований єдиний жилий будинок чи його частина, що належать інваліду на праві власності (стаття 143).

3.9. Законопроектом пропонується у Законі України "Про виконавче провадження" заборонити звернення стягнення на:

єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, у разі якщо боржник є інвалідом (частина сьома статті 52, частина перша статті 63 Закону);

технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, автомобілі (не більше одного), якими користується боржник у зв'язку з інвалідністю, незалежно від того чи належать вони йому на праві власності чи є його часткою у спільній власності, або якими він забезпечений в законодавчо установленому порядку чи в якості благодійної або гуманітарної допомоги. Зазначене положення також поширюється на зазначене майно боржника у випадках, коли ним користується член його сім'ї, який має відповідну інвалідність (частина перша статті 56 Закону).

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дана сфера правового регулювання базується на положеннях законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про гуманітарну допомогу", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про виконавче провадження", а також Житлового кодексу Української РСР та Земельного кодексу України.

Законопроект не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження за інвалідами житла, технічних та інших засобів реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби" не потребує додаткових витрат коштів з державного і місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження за інвалідами житла, технічних та інших засобів реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх життєві потреби" сприятиме посиленню соціальної захищеності осіб з інвалідністю шляхом заборони звернення стягнення за виконавчими документами, що визначають боржниками безпосередньо інвалідів, на автомобілі, технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, які надаються цьому інваліду з урахуванням фактичних потреб безоплатно або на пільгових умовах, або придбані ними відповідно до медичних показань.

 

Народні депутати України

В. М. Сушкевич

П. В. Розенко

Е. В. Леонов

Опрос