Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения условий и обеспечения прозрачности автоматического бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.06.2014 № 4034а
Дата рассмотрения: 06.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення умов та забезпечення прозорості автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Впровадження системи автоматичного відшкодування ПДВ є позитивною тенденцією, оскільки стимулює представників бізнесу до соціально-відповідальної поведінки, що дозволяє отримати економічний ефект без зайвих тяжб.

Проте практика діяльності суб'єктів господарювання у цій сфері свідчить, що механізм такого відшкодування вимагає удосконалення. Визначальним критерієм для цього, передусім, повинна бути сумлінність платника податків, а не будь-які інші чинники.

Так, однією з нагальних проблем є існуюча практика з боку податкових органів знаходити незначні по суті бюрократичні зачіпки щодо відповідності суб'єкта господарювання встановленим у Податковому кодексі критеріям, при виконанні яких платник податків має право на автоматичне відшкодування ПДВ, з метою "ручного" виключення таких платників з цього процесу автоматичного відшкодування.

Зокрема, поширена практика виключення платників податків з системи автоматичного бюджетного відшкодування на підставі наявності в них податкового боргу, навіть у вкрай незначних розмірах та сумнівного по своїй суті. Відомі випадки, коли у якості такої бюрократичної "зачіпки" використовуються суми боргу у кілька десятків гривень при заявленій великим платником податків сумі відшкодування ПДВ у розмірі кількох мільйонів гривень.

Таким чином існує актуальна потреба позбавити фіскальні органи законодавчих можливостей до подібних маніпуляцій та встановити можливість платникам податків отримувати автоматичне відшкодування ПДВ у разі існування незначного податкового боргу.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою прийняття проекту Закону є покращення умов та забезпечення прозорості автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Завданнями є: виключення можливих несуттєвих і суто формальних можливостей позбавляти платників податків права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, забезпечення реального співробітництва і сприяння з боку фіскальних органів сумлінним платникам податків.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення умов та забезпечення прозорості автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість)" встановлює у якості одного з критеріїв, яким повинні відповідати платники податків для отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, можливість мати суму податкового боргу, що не перевищує 0,5 відсотка заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Суспільні відносини у сфері автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість регламентуються Конституцією України, Податковим кодексом України та підзаконними нормативно-правовими актами.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету, оскільки його реалізація лише усуне невиправдані бюрократичні перепони для отримання сумлінними платниками податків автоматичного відшкодування ПДВ.

Реалізація положень проекту не призведе до зменшення надходжень до державного бюджету.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття даного закону створить правове підґрунтя для ефективної реалізації положень Податкового кодексу України щодо автоматичного відшкодування ПДВ сумлінним платникам податків і сприятиме:

- покращенню інвестиційного клімату;

- підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняних експортерів;

- усуненню корупційних чинників;

- усуненню надмірної регуляції;

- підвищенню ролі та авторитету України на міжнародній арені.

 

Народний депутат України  

Ю. Боярський 

Опрос