Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования работы Конституционного Суда Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.06.2014 № 4033а
Дата рассмотрения: 06.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо удосконалення роботи Конституційного Суду України

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Нормативне регулювання діяльності Конституційного Суду України визначається виключно Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України". Закон України "Про Конституційний Суд України" встановлює засади організації діяльності Конституційного Суду України, а також порядок розгляду справ, віднесених до компетенції Конституційного Суду України.

Рішенням Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року N 17-рп/2009 визнано таким, що не відповідає Конституції України, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання" від 19 березня 2009 року N 1168-VI. Згаданим законом було внесено суттєві зміни до Закону України "Про Конституційний Суд України". На підставі Рішення Конституційного Суду, відповідно до частини другої статті 152 Конституції України, окремі положення Закону України "Про Конституційний Суд України" втратили чинність. В правовому регулюванні діяльності Конституційного суду утворилася законодавча прогалина. Тому пропонується внести відповідні зміни і доповнення до зазначеного Закону.

Стаття 159 Конституції України передбачає гарантії стабільності конституційного ладу і додержання конституційних прав і свобод громадян у зв'язку з можливістю внесення Верховною Радою України змін і доповнень до Конституції України. Такі зміни можуть бути прийняті Верховною Радою України після одержання висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Закон України "Про Конституційний Суд України" не передбачає форми звернення Верховної Ради України до Конституційного Суду України з цього питання, повноважень Конституційного Суду України щодо розгляду такого звернення, процедури надання відповідного висновку, його змісту тощо.

До повноважень Верховної Ради України, згідно з пунктом 28 частини першої статті 85 Конституції України, належить дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України. Проте у Законі України "Про Конституційний Суд України" відсутні положення, які б регулювали це питання.

Потребує удосконалення також й процедура надання Конституційним Судом України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Це, насамперед, стосується форми й змісту відповідного звернення Верховної Ради України, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також потребують уточнення норми зазначеного Закону щодо меж повноважень Конституційного Суду України.

Законом України "Про Конституційний Суд України" (частина перша статті 29) передбачено, що судді Конституційного Суду України одержують заробітну плату та користуються іншими видами матеріального забезпечення, встановленими законами України про статус суддів.

Виходячи з положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", між суддями Конституційного Суду України існує нерівність в оплаті праці, наданні відпустки, яка зумовлена попереднім місцем роботи.

2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України. Вказана мета конкретизується зокрема у таких завданнях:

1) удосконалити організаційні положення діяльності Конституційного Суду України;

2) унормувати порядок встановлення Конституційним Судом відповідності (невідповідності) законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

3) визначити форму і зміст звернення Верховної Ради України про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою;

4) визначити порядок здійснення провадження у справах про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції або законів України;

5) передбачити комплекс заходів з метою запобігання випадкам зловживань правом на конституційне подання

6) забезпечити рівність в оплаті праці суддів за одну і ту ж роботу.

3. Загальна характеристика законопроекту

У проекті пропонується:

Внести зміни до Закону України "Про Конституційний Суд України", зокрема:

1) визначити в новій главі 17 Закону предмет провадження у справах про встановлення відповідності (невідповідності) законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а також вимоги до змісту висновку Конституційного Суду України по цій категорії справ; внести відповідні зміни до статей 13 і 39 Закону;

2) доповнити статтю 90 Закону щодо форми й змісту звернення Верховної Ради України про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту на підставі частини шостої статті 111 Конституції України;

3) внести зміни до статей 44, 45, 46 і 73 для недопущення зловживань правом на конституційне подання.

Крім того, пропонується внести зміни до статей 129, 130 та 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України "Про Конституційний Суд України" та Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законопроектів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогнозні соціально-економічні та інші наслідки застосування акту

Прийняття законопроекту дозволить:

наповнити нормативним змістом передбачені Конституцією України повноваження Конституційного Суду України щодо встановлення відповідності (невідповідності) законопроектів про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

підвищити оперативність підготовки і розгляду справ;

удосконалити правовий механізм реалізації повноважень Конституційного Суду України щодо надання висновків про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

запобігти випадкам зловживань правом на конституційне подання.

 

Народні депутати України

Л. Ємець

М. Паламарчук

А. Міщенко

Опрос