Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно расширения круга лиц, являющихся участниками боевых действий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.06.2014 № 4022а
Дата рассмотрения: 05.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо розширення кола осіб, що є учасниками бойових дій)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - проект Закону України) розроблений у зв'язку з необхідністю впорядкування кола осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також які залучалися до участі в антитерористичній операції для встановлення їхнього статусу учасника бойових дій. Слід врахувати вимоги законодавства України з питань проходження військової служби, служби резервістів, які виконують обов'язки служби у військовому резерві, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, вимоги Закону України "Про боротьбу з тероризмом" у частині визначення кола суб'єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом (статті 4 - 7 Закону України "Про боротьбу з тероризмом"), категорії осіб, що залучаються до проведення антитерористичної операції (стаття 13 Закону України "Про боротьбу з тероризмом"), кола суб'єктів, що залучені до проведення антитерористичної операції.

Особовий склад Збройних Сил України, інших військових формувань складається не тільки з військовослужбовців, а й працівників, які теж можуть залучатися до виконання завдань з боротьби з тероризмом. Законопроектом пропонується впорядкувати питання визнання учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством (встановлюється Положенням про оперативний штаб з управління антитерористичною операцією, яке затверджує Кабінет Міністрів України (частина перша статті 13 Закону України "Про боротьбу з тероризмом").

Крім того, військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники військових формувань, особи рядового та начальницького складу правоохоронних органів брали активну участь у забезпеченні в умовах посилення терористичних посягань безпеки військових об'єктів (військові містечка, будівлі, споруди, транспортні колони, техніку тощо), а також на будівлі (об'єкти), що ними охоронялися, та/або брали участь у відбитті збройного нападу на них у районах проведення антитерористичної операції. Ця категорія осіб також має бути визнана в законодавчому порядку учасниками бойових дій.

Беручи до уваги вимоги абзацу шостого частини другої статті 17 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" щодо заборони поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка розкриває дані про персональний склад співробітників спеціальних підрозділів та членів оперативного штабу, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, а також про осіб, які сприяють проведенню зазначеної операції (без їх згоди), законопроектом пропонується замість визначення Кабінетом Міністрів України переліку осіб, що є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, який передбачає персоніфікацію, як встановлено чинною нормою закону, делегувати Кабінету Міністрів України повноваження щодо визначення порядку надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особам рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися до участі в антитерористичній операції.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою прийняття зазначеного проекту Закону України є впорядкування кола осіб, що є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також які залучалися до участі в антитерористичній операції.

Зазначене уможливить забезпечення належного рівня соціального захисту та гарантій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь не тільки в активній фазі антитерористичної операції, але й у її всебічному забезпеченні в районах проведення цієї операції (місць розташування оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, місць дислокації сил, що залучаються для проведення антитерористичної операції).

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом передбачається пункт 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" викласти у новій редакції, яким визнати учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством.

Законопроектом також пропонується делегувати Кабінету Міністрів України повноваження щодо визначення порядку надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у вказаній сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про боротьбу з тероризмом", "Про військовий обов'язок і військову службу".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України дасть належну оцінку державою діям військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників військових формувань, осіб рядового та начальницького складу правоохоронних органів, працівників підприємств, установ та організацій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції.

 

Народні депутати України:

Ю. М. Сиротюк

І. М. Стойко

С. Р. Гриневецький

Опрос