Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления закупок в сфере обеспечения строительства, реконструкции, ремонтов и эксплуатационного содержания автомобильных дорог

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.06.2014 № 4013а
Дата рассмотрения: 04.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості здійснення закупівель у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

На протязі усього часу існування незалежної України чи ненайпроблемнішою з галузей стабільно залишається ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг. Щороку поганий стан українських автошляхів стає причиною значних збитків як володільців транспортних засобів, так і держави, та, в свою чергу, створює негативну репутацію України закордоном, зокрема в Європі. В той же час для вирішення існуючих проблем галузі з боку держави майже нічого не здійснюється.

Однією з причин, що зумовлюють негативний стан галузі, є недостатня захищеність, неврахування інтересів суб'єкту господарювання, що відповідає за виконання ремонтних і будівельних робіт у відношенні автомобільних шляхів на території нашої держави, зокрема, під час здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Діючим останні роки Законом України "Про здійснення державних закупівель" (2010 року) жодним чином не враховувались особливості ведення господарської діяльності в частині ремонту і будівництва доріг, в тому числі сезонність та, часто, терміновість виконання таких робіт.

Жодних позитивних змін в цій частині не зазнали процедури й з прийняттям Закону України "Про здійснення державних закупівель" (2014 року) у новій редакції. Цим актом також ніяким чином не було враховано специфіку виконання означено виду робіт, що й надалі негативно впливатиме на стан галузі, та не сприятиме вирішенню існуючих проблем. Серед яких слід відзначити занадто складну процедуру здійснення закупівель необхідних товарів, робіт і послуг, що передбачена діючим законом; тут же і занадто тривалий строк подання пропозицій конкурсних торгів та укладання договорів про закупівлю тощо.

Задля поліпшення ситуації в частині функціонування галузі за доцільне вбачається врахування її специфіки нормами окремого законопроекту, що регулюють державні закупівлі у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Саме це й запропоновано законопроектом.

Зокрема проектом акта пропонується виведення зі сфери регулювання Закону України "Про здійснення державних закупівель" послуги, що пов'язані з обслуговуванням і погашенням запозичень (кредитів), залучених під державні гарантії (це має сприяти вчасній сплаті обов'язкових платежів, наданих державним банком з обслуговування валютних операцій шляхом укладення прямих договорів); встановлення особливостей здійснення державних закупівель під час забезпечення організації будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг окремим законодавчим актом (що дозволить враховувати усю специфіку галузі в частині здійснення державних закупівель); скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів та укладання відповідного договору із переможцем у разі закупівлі робіт і послуг, що мають сезонний характер, строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів.

2. Цілі і завдання законопроекту.

Основною метою законопроекту є вирішення проблем галузі будівництва, ремонтів і утримання автомобільних доріг, що існують в результаті неврахування її специфіки базовим законом - "Про здійснення державних закупівель". Проект законодавчого акта також має на меті поліпшення ведення господарської діяльності в означеній сфері з відповідним покращенням стану, власне, автомобільних шляхів в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується:

1) встановити окремим законодавчим актом правові та економічні засади, а також особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг України.

2) внести зміни до частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", згідно з якими вивести з під дії зазначеного закону правовідносини, пов'язані із закупівлею послуг, пов'язаних з обслуговуванням і погашенням запозичень (кредитів), залучених під державні гарантії;

3) внести зміни до частини четвертої цієї ж статті, відповідно до яких віднести врегулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, що здійснюються в рамках забезпечення організації будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг до правових норм спеціального закону;

4) внести зміни до статті 21 Закону, предметом яких є запровадження можливості скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів у випадку закупівлі робіт і послуг, що мають сезонний характер, до 15 днів;

5) внести аналогічні зміни до статті 31 Закону, що стосуються скорочення строку укладення договору про закупівлю.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання.

Основними нормативно-правовим актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Конституція України і Закон України "Про здійснення державних закупівель".

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень до інших законодавчих актів України, не передбачених законопроектом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту.

У разі прийняття законопроекту, його реалізація не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту.

Прийняття законопроекту дозволить полегшити ведення господарської діяльності, пов'язаної з експлуатаційним утримання і ремонтами доріг в частині здійснення процедур закупівлі необхідних товарів, робіт і послуг, що має позитивно вплинути на стан галузі в цілому та вирішити деякі притаманні такій проблеми, зокрема, пов'язані зі специфікою виконання відповідних робіт. Це має сприяти покращенню умов здійснення відповідного напрямку робіт і поліпшенню стану українських автомобільних шляхів, що також має позитивно вплинути на настрої у суспільстві та сприйняття нашої країни у міжнародному суспільстві.

 

Народні депутати України:

Лабазюк С. П.

Мироненко М. І.

Сальдо В. В.

Головко М. Й.

Опрос