Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий законной профессиональной деятельности журналистов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.01.2014 № 4013
Дата рассмотрения: 24.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір (стаття 34 Конституції України).

Громадяни України реалізують зазначене конституційне право серед іншого і шляхом законної професійної діяльності журналістів.

Як зазначив Комітет міністрів Ради Європи у Рекомендації N R (96) 4 "Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску" (ухвалена 3 травня 1996 року на 98-й сесії) (далі - Рекомендації N R (96) 4), в демократичному суспільстві свобода засобів масової інформації та вільне й безперешкодне здійснення журналістами їхніх функцій важливе, зокрема, для інформування громадськості, вільного формування й вираження думок та ідей, а також для перевірки діяльності органів державної влади.

З огляду на це Комітет міністрів Ради Європи рекомендував національним урядам керуватися у своїй діяльності та політиці основними принципами, що стосуються захисту журналістів, котрі працюють за умов конфліктів і тиску, викладеними у Додатку до згаданої вище Рекомендації, а також застосовувати їх без обмеження й дискримінації за будь-якою ознакою до іноземних і місцевих журналістів.

Так, зокрема, держави - члени Ради Європи мають дати вказівки своїм військовим і поліцейським силам надавати журналістам необхідні та достатні захист і допомогу, якщо вони їх потребують, і ставитися до них, як до цивільних осіб (Додаток до Рекомендації N R (96) 4, Принцип N 8).

Крім того, за умов конфліктів і тиску держави - члени Ради Європи повинні розслідувати інциденти з порушенням фізичної недоторканості журналістів, що відбулися в межах їхньої юрисдикції. Їм слід піддавати належному розгляду повідомлення журналістів, ЗМІ й професійних організацій, які привертають увагу до таких інцидентів, і, за потреби, вживати всіх відповідних подальших заходів. Держави - члени Ради Європи мають застосовувати всі необхідні засоби, щоб притягти до відповідальності тих, хто стоїть за цими порушеннями, незалежно від того, планувались, заохочувались чи здійснювались вони особами, які належать до терористичних або інших організацій, особами, які працюють на уряд чи інші органи державної влади, або ж особами, які діють на власний розсуд (Додаток до Рекомендації N R (96) 4, Принцип N 12).

На жаль, на сьогодні жоден з перелічених вище Принципів належним чином не виконується. Більш того, останні події засвідчили, що переважна більшість правопорушень проти журналістів здійснюється саме представниками органів державної влади або за їх вказівкою чи при безпосередньому сприянні.

Наведене свідчить про необхідність встановлення на законодавчому рівні додаткових гарантій безпеки законної професійної діяльності журналістів, зокрема і в частині посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти журналістів.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою Законопроекту є приведення законодавчого регулювання гарантій безпеки законної професійної діяльності журналістів європейськими стандартами у правовому регулюванні діяльності ЗМІ.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення до Кримінального кодексу України змін щодо встановлення низки спеціальних складів злочинів:

- погрозу або насильство щодо журналіста, в тому числі, за здійснення такої погрози або насильства працівником правоохоронного органу, іншою службовою особою;

- умисне знищення або пошкодження майна журналіста;

- посягання на життя журналіста;

- захоплення журналіста як заручника.

Крім того, Законопроектом пропонується внести до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" щодо:

- обов'язку держави стосовно захисту життя, здоров'я, честі, гідності, житла, майна журналіста, його близьких родичів від злочинних посягань та інших протиправних дій;

- встановлення стосовно журналіста та його близьких родичів у зв'язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності системи особливих заходів державного захисту, передбачених законодавством України для працівників суду та правоохоронних органів.

Також Законопроект передбачає закріплення у Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" соціальних гарантій журналісту та членам його сім'ї у випадку його загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва)під час виконання ним професійних обов'язків. Слід зазначити, що запропоноване законодавче регулювання узгоджується з Резолюцією 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" від 5 жовтня 2005 року, згідно з пунктом 12.4 якої Україна має створити рівні умови діяльності для всіх засобів масової інформації, переглянувши закон 1997 року про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Законом України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Законопроекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття на основі Законопроекту відповідного закону забезпечить гарантування на законодавчому рівні безпеки законної професійної діяльності журналістів у відповідності до європейських стандартів у правовому регулюванні діяльності ЗМІ.

 

Народний депутат України  

В. В. Карпунцов  

Опрос