Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании некоторых законов Украины, которыми существенно ограничены конституционные права и свободы граждан Украины, утратившими силу

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.01.2014 № 4010
Дата рассмотрения: 23.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про визнання деяких законів України, якими суттєво обмежені конституційні права і свободи громадян України, такими, що втратили чинність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законами України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" від 16 січня 2014 р. N 721-VII та "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження" від 16 січня 2014 року N 725-VII внесено істотні зміни до законів, якими обмежуються права і свободи громадян, зокрема, право на особисту недоторканність (стаття 29 Конституції України), право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34 Конституції України), право на свободу об'єднання в політичні партії та громадські організації (стаття 36 Конституції України), право брати участь в управлінні державними справами (стаття 38 Конституції України), право збиратися мирно (стаття 39 Конституції України), право на справедливий судовий розгляд (стаття 55 Конституції України).

З огляду на приписи статті 19 Конституції України, процедура прийняття нормативно-правових актів, якими змінюються існуючі права і свободи, має бути довершеною, виваженою, відбуватися виключно у спосіб та у межах, встановлених законами, зокрема, Конституцією України та Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 р. N 1861-VI (далі - "Регламент").

Водночас, в ході підготовки та розгляду 16 січня 2014 р. законопроектів "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" N 3879 від 14 січня 2014 р. та "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження)" N 3587 від 08 листопада 2013 р., були порушені загальні засади функціонування демократичної, соціальної та правової держави.

Так, статтею 22 Конституції України заборонено при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Статтею 64 Основного Закону встановлено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Статтями 47, 93, 98, 100 Регламенту передбачено неухильне дотримання законодавчих процедур при ухваленні законів, які полягають у підготовці, опрацюванні, обговоренні законопроектів, а також висловлення народними депутатами свого волевиявлення шляхом особистого голосування.

Виходячи з змісту частини 4 статті 102 Регламенту, не допускається об'єднання процедур першого і другого читання шляхом прийняття законопроекту в цілому за скороченою процедурою, якщо законопроект є резонансним та відносно нього є зауваження від народних депутатів, інших суб'єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів Апарату Верховної Ради.

Таким чином, при прийнятті рішення Верховною Радою України стосовно законопроектів "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" N 3879 та "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження)" N 3587, народні депутати України були позбавлені можливості взяти участь в їх обговоренні, своєчасно надати зауваження і пропозиції.

Слід констатувати, що прийняті закони не лише посилили конфронтацію в українському суспільстві, а й стали приводом до загострення громадського протистояння.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Проект Закону України "Про визнання деяких законів України, якими суттєво обмежені конституційні права і свободи громадян України, такими, що втратили чинність" розроблено з метою усунення суспільно-політичної кризи.

Завданням законопроекту є зменшення соціальної напруги у суспільстві та відновлення законності в Україні.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується визнати такими, що втратили чинність:

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" від 16 січня 2014 р. N 721-VII;

Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження" від 16 січня 2014 року N 725-VII.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Правовідносини, які пропонуються до врегулювання відповідно до законопроекту, регламентуються Конституцією України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141), Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст. 133) та нормативно-правовими актами, до яких внесено зміни Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" від 16 січня 2014 р. N 721-VII (Голос України, 2014, 01, 21.01.2014 N 10) і Законом України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження" від 16 січня 2014 року N 725-VII (Голос України, 2014, 01, 21.01.2014, N 10).

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Проекту Закону не потребуватиме внесення змін до Державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України "Про визнання деяких законів України, якими суттєво обмежені конституційні права і свободи громадян України, такими, що втратили чинність" сприятиме зняттю соціальної напруги у суспільстві та відновить конституційні права громадян України.

 

Народний депутат України  

В. А. Атрошенко 

Опрос