Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной программе развития малого и среднего предпринимательства на 2014 - 2024 годы

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.01.2014 № 4003
Дата рассмотрения: 21.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки" (далі - проект закону) розроблено на виконання п. 80.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128, п. 1 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 10.05.2012 (протокол N 35) та п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 641-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки".

Аналіз розвитку малого та середнього бізнесу в Україні свідчить про наявність низки проблем, що потребують державного регулювання. Зокрема, це стосується таких питань, як: складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів; наявність адміністративних бар'єрів; недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва; недосконала система державного нагляду (контролю) за підприємницькою діяльністю; відсутність кваліфікованих кадрів; обмеженість інформаційного, консультативного та методичного забезпечення підприємницької діяльності; низька активність сільського населення до започаткування власної справи.

Вирішити проблемні питання, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, можливо шляхом розробки комплексу заходів, спрямованих на забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва та координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, що здійснюють регулювання в окремих сферах діяльності, органів місцевого самоврядування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом закону пропонується затвердити Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки (далі - Програма).

Метою Програми є створення сприятливих умов для провадження діяльності суб'єктами малого і середнього підприємництва, підтримка та розвиток такого підприємництва, а також удосконалення механізму державної підтримки у разі впровадження інноваційних технологій.

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом вжиття комплексу завдань та заходів, за такими напрямами:

дерегуляція господарської діяльності;

реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва;

розширення можливостей доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів;

надання підтримки інноваційно-орієнтованим суб'єктам малого і середнього підприємництва;

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

підтримка діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва, у тому числі експортної діяльності;

розвиток соціальної відповідальності бізнесу на добровільних засадах для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

співпраця між державою, приватним сектором та громадськими організаціями у сфері навчання підприємництву;

удосконалення системи інформаційної підтримки;

проведення моніторингу умов провадження підприємницької діяльності;

розширення можливостей участі суб'єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства;

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку малого і середнього підприємництва;

формування фонду нежитлових приміщень та земельних ділянок для надання в оренду суб'єктам малого і середнього підприємництва на пільгових умовах;

забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємництва та кооперації.

3. Правові аспекти

Основними правовими документами, що регламентують діяльність у цій сфері, є:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV;

Закон України від 21.12.2000 N 2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні";

Закон України від 22.03.2012 N 4618-VI "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 641-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень на утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, на реалізацію бюджетних програм, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання заходів у попередні роки.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект закону погоджений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством внутрішніх справ України, Антимонопольним комітетом України, Державною службою інтелектуальної власності України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, Національним банком України, Національною академією наук України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Українською асоціацією якості Українським фондом підтримки підприємництва, обласними державним адміністраціям, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим - без зауважень.

Міністерством промислової політики України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерство освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством соціальної політики України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України - погоджено із зауваженнями, які враховані.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - надані зауваження, які частково враховані.

Міністерством екології та природних ресурсів України - погоджено із зауваженнями, які не враховані.

Міністерством юстиції України проект закону погоджено із зауваженнями щодо вимог нормопроектувальної техніки, які частково враховані.

6. Регіональний аспект

Проект закону стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, оскільки виконання заходів Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки потребує участі місцевих органів виконавчої влади.

Запропоновані у Програмі завдання та заходи для забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва враховують потреби розвитку адміністративно-територіальних одиниць, оскільки передбачається, що в результаті виконання Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 - 2024 роки будуть створені умови для розвитку регіонів, що відповідно сприятиме підвищенню добробуту населення регіонів, зниження соціальної напруженості та рівня безробіття.

61. Запобігання дискримінації.

Проект закону не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза проекту закону не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект закону оприлюднений на сайті Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (www.dkrp.gov.ua).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" проведено консультації з громадськістю щодо положень проекту закону.

9. Позиція соціальних партнерів

До проекту закону Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні надані зауваження, які враховані.

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні надані зауваження, які частково враховані.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Очікуваними наслідками реалізації проекту закону є: розвиток та підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва на вітчизняному і світовому ринку шляхом впровадження інноваційних технологій; поліпшення бізнес-клімату та створення позитивного іміджу для залучення інвестицій; створення робочих місць та зменшення рівня безробіття; активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів; насичення товарних ринків високоякісною конкурентоспроможною продукцією; розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у регіонах.

 

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва  

М. Ю. Бродський 

Опрос