Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно платы за пользование недрами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.01.2014 № 3902
Дата рассмотрения: 11.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо плати за користування надрами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині впорядкування ставок плати за користування надрами" покликаний, в першу чергу, вирішити складну проблему, яку суму податкових зобов'язань має сплати гірниче підприємство за виникнення права бути власником видобутих корисних копалин, щоб зазначена сума була б гідною платою народу України, який за Конституцією є виключним власником багатства надр нашої держави.

Безумовно, відправною точкою вирішення проблеми регулювання механізму справлення рентних платежів має бути визначення економічного змісту рентних відносин як об'єктивно обумовленої правової форми суспільних відносин.

Потрібно зазначити, що українське законодавство не має чіткої концепції розвитку такого виду державних доходів як рентні платежі. Відсутні також нормативні акти узгоджені з вимогами Конституції України, що регулюють рентнорозрахункові відносини, як цільне явище. Разом з тим, саме в цій сфері економічних відносин приховано істотні фінансові резерви. Бо не дарма існує думка, що рентні платежі - це основа майбутньої податкової системи.

В країнах з економікою, що розвивається, в числі яких і Україна, дуже гостро стоїть проблема збитків держави від "недоотримання" рентних платежів за користування природними ресурсами. При цьому проблема перерозподілу не стояла б так гостро, якби недоотримана рента від користування надрами осідала всередині держави, а не витікала б за кордон.

Тому, реформа податкових платежів, зокрема, за видобуток корисних копалин базується на принципі рентного доходу з метою встановлення справедливої плати за використання природних ресурсів.

У Податковому кодексі України запропоновано об'єктом оподаткування вважати обсяг видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо розраховується по кожному виду корисних копалин (мінеральної сировини) по кожній ділянці надр. Для тих корисних копалин, для яких ставка встановлена у вигляді відсотка від вартості видобутого обсягу, база оподаткування розраховується за найбільшою з величин: за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), або за розрахунковою вартістю.

Отже, на даний час у податковому законодавстві запроваджено рентний підхід до визначення плати за користування надрами, залишається визначити гідні ставки.

Українські природні ресурси, зокрема залізна, марганцева та титанова руда є конкурентоспроможними товарами на зовнішньому ринку України, тому і ставки не повинні бути нижче ніж в інших країнах.

При справлянні плати за користування надрами для видобування корисних копалин гірничодобувні підприємства, що видобувають залізні руди, переважно застосовують одну із затверджених ставок - 2,7 відсотка вартості товарної продукції - стандартизованого залізорудного концентрату (пп. 263.9.1 Податкового кодексу України).

В Республіці Казахстан ставка податку на видобування корисних копалин в частині залізної руди складає 3,5 відсотка вартості стандартизованого залізорудного концентрату або окатишів.

Гірничі підприємства Російської Федерації сплачують податок на видобуток корисних копалин за ставкою 4,8 відсотка вартості видобування кондиційних руд. Для порівняння ставок необхідно врахувати різницю між об'єктами оподаткування в Україні та Російській Федерації, у якої об'єктом оподаткування вважається обсяг руди, що використовується для отримання стандартизованого залізорудного концентрату. Відповідно до технологічних схем переробки руд залізистих кварцитів з "виходом" концентрату 42 % - співвідношення між об'єктами оподаткування складає 2,38 рази. Отже, співставна ставка плати за користування надрами в Російській Федерації повинні оцінюватись у розмірі близько 11 відсотків (4,8 % - 2,38 рази) вартості стандартизованого залізорудного концентрату. Вказана величина ставки є порівнянною з ставками у 10 відсотків в таких країнах як Індія та Австралія, що належать до світових лідерів з видобування залізної руди.

2. Цілі і завдання законопроекту

Реформування податкової системи, насамперед відзначається введенням Податкового кодексу України.

Податковий кодекс України, що набув чинності 1 січня 2011 року, містить низку важливих нововведень, спрямованих на підвищення привабливості України. До числа основних переваг Кодексу належать передбачене поступове зниження ставок з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.

Починаючи з 2014 року ставка податку на прибуток підприємств мала б становити 16 відсотків, а ставка податку на додану вартість (ПДВ) - 17 відсотків.

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.2013 N 713-VII зменшення ставки ПДВ перенесено на 2015 рік, а зменшення ставки податку на прибуток буде проводиться поступово на протязі 3 років - у 2014 році - 18 відсотків, у 2015 році - 17 відсотків, а з 2016 року - 16 відсотків.

Отже, цілком логічним в рамках діючого податкового законодавства одночасно із зменшення ставок податків, що забезпечують найбільші суми надходжень до бюджету здійснити підвищення ставок плати за користування надрами задля вилучення надприбутків від реалізації корисних копалин в доход держави, що є законним представником народу в цілому.

У зв'язку із зазначеним, у законопроекті запропоновано уточнення термінології і деяких інших положень ПКУ, що скасує підстави для їх неоднозначного тлумачення.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачено уточнення термінів - мінеральна сировина; обсяг видобутої вуглеводневої сировини стосовно нафти і газу; первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини в частині агломерації руд з термічною обробкою.

Законопроектом запропоновано вилучити норми стосовно:

- визначення платником плати за користування надрами уповноваженої особи під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

- визначення об'єкта оподаткування виходячи з обсягів погашених запасів корисних копалин;

- застосування ставок в абсолютних значеннях;

- оподаткування додаткових обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок виконання діючих або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини.

Крім того, законопроектом передбачено укрупнити групи корисних копалин у розрізі ставок плати за користування надрами.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основним нормативно-правовим актом є Податковий кодекс України.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

Реалізація зазначеного акта надасть можливість компенсувати втрати бюджету від зменшення ставок податку на прибуток, а в подальшому і податку на додану вартість.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття проекту Закону дозволить вдосконалити рентний підхід стосовно визначення розміру плати за користування надрами, що в свою чергу, позитивно позначиться на дохідній частині бюджету, а також створить передумови для підвищення ціни на природні ресурси (мінеральну сировину), що використовується для виготовлення продуктів (товарів), особливо тих, що користуються значним попитом за межами держави.

 

Народні депутати України:

А. В. Сенченко

А. М. Павловський

Опрос