Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 233 Таможенного кодекса Украины (относительно международных почтовых отправлений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.01.2014 № 3896-2
Дата рассмотрения: 30.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 233 Митного кодексу України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття проекту Закону обґрунтовується нагальною потребою забезпечення ефективного функціонування місць міжнародного поштового обміну в Україні. Україна, будучи членом Всесвітнього поштового союзу, зобов'язана дотримуватись принципів останнього. Всесвітній поштовий союз (ВПС) пропагує, а чинне законодавство України регулює загальні та спрощені процедури проходження міжнародних поштових відправлень.

Головною метою ВПС є забезпечення стійкого розвитку надання універсальних поштових послуг. Основним обов'язком, що випливає з Конвенції як Акта ВПС, передбачено сприяння концепції єдиної поштової території Союзу. Для сприяння концепції, країни-члени, у тому числі Україна, забезпечують, щоб усі користувачі мали право доступу до універсальної поштової служби (універсальних поштових послуг), що включає забезпечення на постійній основі якісних основних поштових послуг. Для цього країни-члени в рамках свого національного поштового законодавства визначають обсяг таких пропонованих універсальних поштових послуг, а також вимоги стосовно якості й доступних цін з урахуванням як потреб населення, так і своїх національних умов. Країни-члени забезпечують належне забезпечення усіх користувачів (клієнтів) універсальною поштовою службою, гарантуючи тим самим її стабільність. Країни-члени забезпечують, щоб надання поштових послуг і досягнення стандартів якості здійснювалося операторами, відповідальними за забезпечення універсальною поштовою службою (ст. 3 Конвенції) - Призначеними поштовими операторами. Кабінетом Міністрів України поштовим оператором в Україні визначено Національного оператора поштового зв'язку. Згідно п. 9 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. N 270 (далі - Правила), Національний оператор поштового зв'язку (будучи Призначеним оператором) забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України. Всі оператори поштового зв'язку при пересиланні поштових відправлень, що належать до універсальних послуг поштового зв'язку, зобов'язані забезпечувати нормативні строки, встановлені Мінтрансзв'язку (п. 10 Правил), та норм щодо тарифного регулювання (ст. 9 Закону). Окрім того, законодавством визначено, що всі оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов'язки, крім виключних прав і обов'язків національного оператора, визначених законодавством. Перелік виключних прав Національного оператора є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню, звідки випливає, що всі оператори, користуючись рівними правами, мають право здійснювати будь-яку поштову діяльність, окрім тієї, яка віднесена до виключних прав національного оператора (обмін міжнародних поштових відправлень (далі - МПВ) через ММПО не віднесено до виключної компетенції Національного оператора).

Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО), як виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, який здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень, які пересилаються на/з території України, в т. ч. виконує функцію пред'явлення таких міжнародних поштових відправлень митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення таких відправлень. ММПО, будучи своєрідним пунктом пропуску міжнародних поштових відправлень, повинне відповідати всім необхідним сучасним вимогам та стандартам, згідно яких можна було б забезпечити прозорий контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень.

Основне і допоміжне обладнання ММПО національного оператора поштового зв'язку, станом на сьогоднішній день вичерпало допустимі терміни експлуатації і суттєво перевищує свій допустимий строк використання. На цьому підприємстві експлуатується малоефективне, морально і фізично знищене обладнання. Що стосується комерційних операторів поштового зв'язку, які мають обладнане ММПО, то обладнання останніх за своєю якістю та новизною є значно кращим, але вимоги до останнього не врегульовані на законодавчому рівні. Вимоги до обладнання ММПО на законодавчому рівні є застарілими, а отже такими, що не деталізують в сучасних умовах вимоги до адміністративно- господарського, комп'ютерного та інформаційно-технічного забезпечення ММПО, що сприятиме контрольованій та прозорій роботі ММПО.

2. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 233 Митного кодексу України" розроблено з метою:

встановлення актуальних, таких, що диктуються ринком поштового зв'язку, вимог до операторів поштового зв'язку, які матимуть право на розміщення ММПО, зокрема таких, як:

· Обладнання приміщення (приміщення, які використовуватимуться під ММПО, повинні бути розбитими на сектори і містити оглядові зали, місця зберігання МПВ, митне оформлення яких не завершено, службові приміщення для посадових осіб підрозділу митного оформлення, розміщення технічних засобів контролю. В приміщенні повинна бути обладнана зона митного контролю, яка повинна бути ізольована від інших приміщень за допомогою огороджувальних конструкцій, що забезпечують належне зберігання МПВ. В приміщенні повинні бути міцні стіни, перегородки підлоги й стелі тощо з метою виключення можливості несанкціонованого вилучення МПВ, що перебувають під митним контролем. Приміщення повинно бути забезпечене засобами освітлення, опалення, кондиціонування згідно з чинними санітарними нормами й правилами. В приміщенні повинні бути забезпечена можливість накладення не менш як двох засобів забезпечення (ідентифікації), які унеможливлюють проникнення в ці місця або вилучення МПВ із цих місць без пошкодження засобів забезпечення (ідентифікації), один з яких повинен належати митному органу, а другий - оператору. Приміщення повинно бути обладнане не менш ніж 6 під'їзними рампами, з яких (2 - для вихідних МПВ, 2 - для вхідних МПВ та 2 - для транзитних МПВ));

· Наявність власної або залученої філійної мережі (Оператор повинен володіти власною розгалуженою філійною мережею (структурні чи відокремлені підрозділи), або мати договір на доставку МПВ з оператором, який володіє такою філійною мережею);

· Наявність транспортної інфраструктури (Оператор повинен володіти не менше 50 власних вантажних (вантажопасажирських) транспортних засобів або мати договір на використання таких транспортних засобів чи на доставку МПВ з оператором, який володіє такими транспортними засобами. Оператор повинен володіти матеріально-технічним обладнанням, достатнім для функціонування ММПО, зокрема, навантажувально-вивантажувальними засобами в кількості не менше 4 одиниць вантажопідйомністю не менше 1 тони);

· Наявність сучасних засобів зв'язку (Оператор повинен володіти засобами зв'язку в кількості не менше одного прямого телефонного номера, одного каналу Інтернет зв'язку та одного окремого каналу підключення до комп'ютерної мережі відокремленого підрозділу Держмитслужби; Оператор повинен володіти терміналом даних з програмним забезпеченням, яке має наступні доступні функції:

1. для працівників оператора поштового зв'язку: реєстрація, прийом, відправка МПВ, поступлення МПВ на віддалений підрозділ, відкриття магістралі, блокування/розблокування доставки, розділення МПВ, пакетування, передача, переміщення, повернення, списання МПВ, експортні МПВ;

2. для працівників відокремленого підрозділу Держмитслужби доступні функції у формі звіту "Догляд митниці" (контроль нарахування/сплати платежів, в т. ч податків, надання дозволу на видачу МПВ, контроль стану відправлень затриманих на митниці МПВ, доступ до загальних статистичних даних щодо МПВ);

3. для контрагентів доступні функції щодо обрахунку послуг оператора, пошук /контроль стану, контроль повернення МПВ, формування звітів про статус МПВ, дотримання строків, доручення МПВ, залишки МПВ на складах, залишки МПВ в дорозі, повернення/поступлення МПВ, інтеграція баз даних з контрагентами;

· наявність допоміжної інфраструктури (Оператор повинен володіти автоматизованою лінією руху МПВ в межах ММПО, технічними засобами контролю (зовнішні камери відео спостереження та системи нагляду за виробничою діяльністю) з технічною можливістю виведення інформації з неї в підрозділ митного органу, охоронною та протипожежною сигналізацією в т.ч. цілодобовою охороною).

· Наявність комп'ютерного забезпечення (Оператор повинен володіти комп'ютерним обладнанням, достатнім для функціонування ММПО, зокрема, оргтехнікою - з розрахунку на кожного представника відокремленого підрозділу Держмитслужби, який знаходиться на ММПО: персональний комп'ютер/ноутбук; друкарка/принтер; сканер/сканер штрих-коду для автоматичного зчитування);

· Наявність контрактів з операторами поштового зв'язку інших країн, які визнані ВПС (наявність коду ВПС);

· Визнання ВПС (наявність коду ВПС);

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту, місце законопроекту в системі законодавства

Відносини у сфері, на регулювання якої направлений законопроект, на сьогодні врегульовані Митним кодексом України та Порядком визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.01.2010 р. N 10.

Законопроект передбачає внесення змін до Митного кодексу України.

У разі прийняття законопроекту необхідним буде внесення змін до Порядку визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну, що затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.01.2010 р. N 10, прийняття підзаконних актів, спрямованих на реалізацію окремих положень Закону.

4. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших результатів прийняття законопроекту

Прийняття акта в повній мірі забезпечить належну та якісну обробку міжнародних поштових відправлень та сприятиму захисту прав споживачів на вказаному ринку.

 

Народні депутати України

О. В. Кужель 
А. Б. Аваков 
Л. Л. Денісова 

Опрос