Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 233 Таможенного кодекса Украины (относительно международных почтовых отправлений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.01.2014 № 3896-1
Дата рассмотрения: 29.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 233 Митного кодексу України" (щодо міжнародних поштових відправлень)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту Закону обґрунтовується нагальною потребою забезпечення прозорого та ефективного функціонування місць міжнародного поштового обміну в Україні.

Відповідно до ст. 17 Закону про "Поштовий зв'язок" всі оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов'язки відповідно до законодавства України, крім виключних прав і обов'язків національного оператора, визначених цим Законом. Перелік виключних прав Національного оператора є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню, звідки випливає, що всі оператори, користуючись рівними правами, наданими їм ст. 17 Закону, мають право здійснювати будь-яку поштову діяльність, окрім тієї, яка віднесена до виключних прав національного оператора (обмін МПВ через ММПО не віднесено до виключної компетенції Національного оператора). Таким чином, прийняття проекту Закону N 3896 від 16.01.2014 р. у редакції Кабінету Міністрів України вступає у колізію із Законом України "Про поштовий зв'язок".

На даний час Національний оператор поштового зв'язку обробляє не більш ніж 50 % міжнародних посилок та менш ніж 30 % внутрішніх посилок. Прийняття Закону у редакції Кабінету Міністрів призведе до:

1. Унеможливлення розвитку Українських та міжнародних комерційних поштових операторів на території України, та припинення діяльності деяких з них;

2. Повної монополізації ринку міжнародних посилок на Україні та забезпечить стагнацію ринку Інтернет торгівлі, який протягом останніх 5 років, кожен рік зростає на 40 - 50 %;

3. Обмежить права українських споживачів на отримання якісних альтернативних поштових послуг.

Посилання у пояснювальній записці до проекту 3896 на листи Всесвітнього поштового союзу (ВПС) 2006 року є необґрунтованими, оскільки протягом останніх 8 років по всьому світу існує тенденція повної демонополізації поштового ринку (Поштова директива Європейського союзу (DIRECTIVE 2008/6/ЕС OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 February 2008 amending Directive 97/67/ЕС with regard to the full accomplishment of the internal market of Community postal services). На даний час законодавство усіх країн Європейського союзу виключає монополізацію будь-якого аспекту надання поштових послуг.

Посилання на труднощі у обліку та розпізнаванні пошти не відповідають дійсності, оскільки усі розвинуті оператори та авіакомпанії використовують автоматизовані системи відповідно до міжнародних стандартів.

Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО), як виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, який здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень, які пересилаються на/з території України, в т. ч. виконує функцію пред'явлення таких міжнародних поштових відправлень митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення таких відправлень. ММПО, будучи своєрідним пунктом пропуску міжнародних поштових відправлень, повинне відповідати всім необхідним сучасним вимогам та стандартам, згідно яких можна було б забезпечити прозорий контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень.

Основне і допоміжне обладнання ММПО національного оператора поштового зв'язку станом на сьогоднішній день вичерпало допустимі терміни експлуатації і суттєво перевищує свій допустимий строк використання. На цьому підприємстві експлуатується малоефективне, морально і фізично знищене обладнання. Що стосується комерційних операторів поштового зв'язку, які мають обладнане ММПО, то обладнання останніх за своєю якістю та новизною є значно кращим, але вимоги до останнього не врегульовані на законодавчому рівні. Вимоги до обладнання ММПО на законодавчому рівні є застарілими, а отже такими, що не деталізують в сучасних умовах вимоги до адміністративно-господарського, комп'ютерного та інформаційно-технічного забезпечення ММПО, що сприятиме контрольованій та прозорій роботі ММПО.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 233 Митного кодексу України" розроблено з метою:

Забезпечення економічного розвитку України та встановлення актуальних, таких, що диктуються ринком поштового зв'язку вимог до операторів поштового зв'язку, які матимуть право на розміщення ММПО, зокрема таких як:

Обладнання приміщення;

Наявність власної або залученої філійної мережі;

Наявність транспортної;

Наявність сучасних засобів зв'язку

Наявність допоміжної інфраструктури.

Наявність комп'ютерного забезпечення;

Наявність контрактів з операторами поштового зв'язку інших країн.

3. Правові аспекти

Відносини у сфері, на регулювання якої направлений законопроект, на сьогодні врегульовані Митним кодексом України та Порядком визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.01.2010 р. N 10.

Законопроект передбачає внесення змін до Митного кодексу України.

У разі прийняття законопроекту необхідним буде внесення змін до Порядку визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну, що затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.01.2010 р. N 10, прийняття підзаконних актів, спрямованих на реалізацію окремих положень Закону.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Законопроект забезпечує уникнення дискримінації операторів поштового зв'язку на користь національного оператора поштового зв'язку.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

9. Оцінка регуляторного впливу

Впровадження регуляторного акта дозволить вирішити врегулювання питання відкриття ММПО з врахуванням сучасних умов розвитку галузі поштового зв'язку.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта в повній мірі забезпечить належну та якісну обробку міжнародних поштових відправлень.

 

Народний депутат України

В. Д. Барвіненко 

Опрос