Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в ст. 146 Семейного кодекса Украины (относительно определения имени ребенка)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2014 № 3881
Дата рассмотрения: 14.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 146 Сімейного кодексу України щодо визначення імені дитини"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Розробка проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 146 Сімейного кодексу України щодо визначення імені дитини" викликана необхідністю захисту прав дитини.

Стаття 146 Сімейного кодексу України регулює питання визначення імені дитини.

1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини.

2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

3. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Присвоюючи ім'я, батьки мають право використовувати ім'я передбачене чи не передбачене довідником власних імен, керуючись лише здоровим глуздом. Рішення приймається виключно батьками дитини та ніяким чином не обмежується з боку Держави.

Конвенцією про права дитини від 20.11.89 р., ратифікованою Україною 27.02.91 р., визначено "беручи до уваги, що, як зазначено в Декларації прав дитини, "дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження".

Так, ч. 1 ст. 19 зазначеної Конвенції встановлено: "Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного чи психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження або експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.".

Важко навіть уявити різноманітність визначення імені дитини, що може стати приводом для образ і знущань над дитиною.

Такі запропоновані зміни є доцільними, оскільки виявлення бажання батьків присвоїти дитині певне "екзотичне" ім'я не повинно порушувати законні права дитини.

Виходячи з вищевикладеного, законопроектом пропонується уточнити визначення імені дитини.

2. Мета і завдання прийняття проекту

Метою цього законопроекту є уточнення визначення імені дитини, а також визначення підстав і порядку оскарження відмови органів реєстрації актів цивільного стану в присвоєнні дитині імені.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

У цьому законопроекті уточнюються положення щодо визначення імені дитини.

Законопроектом пропонується частину другу статті 146 викласти в такій редакції: "2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Ім'я дитини повинно відповідати її статі. Дитині не може бути дано ім'я, що складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, флори та фауни, титулів, хвороб, одночасним поєднанням букв, символів або (та) цифр, абревіатур.".

Також пропонується доповнити статтю 146 частиною 4 такого змісту:

"4. В разі відмови органів реєстрації актів цивільного стану в присвоєнні дитині імені, що не відповідає вимогам ч. 2 цієї статті, батьками (або одним з батьків) може бути подана скарга до органу вищого рівня або до суду.".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у сфері правового регулювання законопроекту регулюються Сімейним кодексом України.

Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття зазначеного законопроекту захистить дітей від порушення їхніх прав при визначенні імені.

 

Народні депутати України

В. Ю. Мисик

А. Л. Палатний

Е. С. Тедеєв

Опрос