Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2014 № 3879
Дата рассмотрения: 14.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Останнім часом в Україні відбувається суттєве загострення політично-соціальної кризи. Події, пов'язані з протестними акціями, використовуються певними внутрішніми та зовнішніми силами, що мають на меті подальшу дестабілізацію життя нашої країни у своїх власних цілях. Непоодинокими стали випадки масових заворушень, втручання в роботу державних та правоохоронних органів, відбуваються захоплення будівель державної та комунальної власності, набули широкого розповсюдження прояви вандалізму та екстремізму, значно збільшилась кількість хуліганських дій.

Все це призводить до порушення нормальної роботи державних органів, установ, організацій, функціонування транспортних сполучень. Внаслідок цих подій псується майно, що належить державі та громаді, розмір нанесеної шкоди збільшується щодня. Організація систематичних протистоянь правоохоронним органам, заклики про непідкорення їх законним вимогам, систематичні блокування та порушення роботи державних органів призводить до формування та розповсюдження субкультури, яка пропагує правовий нігілізм та поширює ідеї, відмінні від усталених норм соціальної поведінки.

Соціальні мережі в Інтернеті використовуються як високотехнологічний інструмент для поширення цих ідей і розпалювання ворожнечі на соціальному, національному, політичному та мовному ґрунті. Все частіше лунають заклики до нетерпимості, ворожнечі, ненависті та насильницької зміни влади і конституційного ладу. Нерідко під виглядом самоорганізації громадян Інтернет використовується для маніпулювання ззовні, в результаті чого відбувається суттєве зростання конфліктності, жорстокості, безжальності та насильства серед населення, що призводить до зниження рівня моральності та системного заподіяння шкоди законним правам та інтересам громадян і суспільству, інтересам держави в цілому.

В соціальних мережах формуються групи, яким надаються детальні інструкції для виготовлення з підручних засобів речовин та предметів, що надають змогу наносити максимальні тілесні ушкодження під час масових заворушень.

Прийшов час констатувати, що вказані явища та події не мають нічого спільного з мирним протестним рухом. Явища, що стали сьогоденням нашого суспільства, не є прийнятними у цивілізованому світі, кожна країна веде боротьбу з проявами екстремізму, вандалізму, розпалюванням ворожнечі між своїми громадянами.

Однією з функцій держави є охорона і захист конституційного ладу, законності та правопорядку, забезпечення громадського миру, прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Відтак держава не може лишатися осторонь загрози національній безпеці, ситуація потребує негайного втручання для наведення порядку. Держава не тільки повинна терміново вжити заходів щодо нормалізації всіх сфер життя, розбалансованих останнім часом, але й створити умови для недопущення у подальшому подібних явищ, що, в свою чергу, може бути здійснено за умови наявності відповідного правового інструментарію.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього законопроекту є створення відповідних умов та правових підстав для стабілізації ситуації у країні, захисту конституційного ладу та безпеки громадян.

Для досягнення мети законопроекту пропонується посилити заходи безпеки у відношенні окремих категорій осіб та об'єктів, збільшити санкції за деякі кримінальні та адміністративні правопорушення, встановити додаткові заходи впливу для охорони громадського порядку, прав та законних інтересів громадян.

Законопроектом серед іншого запропоновано введення нових складів правопорушень, боротьба з якими ведеться в усіх без винятку розвинених країнах світу.

В жодній країні світу дані види діяльності не заохочуються та сприймаються як негативні явища, проте різні правові системи мають деякі відмінності щодо наявності або відсутності кримінальної відповідальності за ці дії як окремий склад кримінального правопорушення.

Так у країнах світу по різному вирішено питання про встановлення кримінальної відповідальності за наклеп. Для прикладу, кримінальні кодекси 19 штатів США містять кримінальну відповідальність за дифамацію (у 10 із них відповідальність передбачена за образу честі та гідності навіть померлих осіб). Кримінальна відповідальність за наклеп передбачена у Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Фінляндії, Хорватії, Чорногорії, Чехії, Швейцарії, Швеції.

Очевидно, що це питання вирішується в тому числі з урахуванням загального рівня культури інформаційних відносин у країні, відповідального ставлення до своїх професійних обов'язків розповсюджувачів інформації, суспільних діячів та громадян.

Небезпека цього явища в Україні з огляду на масштаби його поширення в умовах сьогодення є беззаперечним фактом. Розповсюдження неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність, завдає особі моральних страждань, підриває її авторитет і репутацію, часто використовуються як засіб політичної боротьби з метою усунення конкурентів. Таке становище негативно впливає на моральний стан суспільства, підриває авторитет органів державної влади.

Також масового поширення набуло таке явище як екстремізм, тобто діяльність, спрямована на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення або утримання влади, розпалювання соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, здійснення масових заворушень, порушення громадського порядку, хуліганських дій та актів вандалізму.

Відтак на цьому етапі є виправданим та доцільним введення кримінальної відповідальності за наклеп та екстремістську діяльність, також є доцільним підсилення відповідальності за інші протиправні дії, що значно зросли останнім часом.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проект закону передбачає внесення змін до наступних законодавчих актів, що регулюють дані сфери відносин: Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний процесуальний Кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінальний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Закон України "Про телекомунікації", Закону України "Про інформаційні агентства", Закон України "Про громадські об'єднання", Закон України "Про прокуратуру", Закон України "Про міліцію", Закон України "Про Службу безпеки України", Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації", Закон України "Про виконавче провадження", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Законопроектом передбачено зміни до законодавства про судоустрій, якими підсилено заходи безпеки у відношенні суддів, членів їх сімей, працівників суду, працівників правоохоронних органів, спрощено процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за прояви неповаги до суду. Пропонуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підсилення відповідальності за дії, пов'язані з порушенням нормального функціонування транспорту, порушення правил проведення зборів, вуличних походів, невиконанням вимог компетентних державних органів.

Запропоновані зміни до Кримінального кодексу України передбачають встановлення відповідальності за екстремістську діяльність, збільшення відповідальності за злочини пов'язані з порушенням громадського порядку, втручання в роботу судових та правоохоронних органів. Також запропоновано встановити додаткову відповідальність в сфері інформаційних відносин, в тому числі за наклеп та втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів і систем.

У зв'язку з викладеним запропоновано також деякі зміни до профільних законів щодо уточнення повноважень окремих державних органів. А також пропонується встановити додаткові умови провадження окремих видів діяльності, зокрема, запропоновано заборонити здійснення екстремістської діяльності, уточнено умови провадження діяльності громадських організацій, що фінансуються іноземними суб'єктами та здійснюють політичну діяльність.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, а також кодексами та законами України, до яких запропоновано зміни цим законопроектом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Забезпечення виконання цього законопроекту можливе за рахунок перерозподілу коштів Державного бюджету у межах наявних коштів.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме утвердженню в Україні прав і свободи людини і громадянина, захисту особи і суспільства від злочинних посягань.

 

Народні депутати України 

В. В. Колесніченко
В. М. Олійник

Опрос