Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 5-1 Закона Украины "О Национальном банке Украины" (относительно формирования резервов Национального банка Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2014 № 3870
Дата рассмотрения: 14.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 51 Закону України "Про Національний банк України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Продовження світової економічної нестабільності негативно впливає на розвиток економіки України, стабільність роботи вітчизняної фінансової системи та робить надзвичайно складним завдання виконання державного бюджету у поточному році.

Економіка України у 2013 році демонструвала уповільнення темпів економічного зростання. Зокрема, за підсумками І кварталу реальний ВВП скоротився на 1,1 %, у II та III кварталах - на 1,3 % до відповідного періоду минулого року

Необхідність активізації вітчизняної економіки, збільшення обсягів виробництва, експорту товарів та збереження незмінного рівня цін, вимагає додаткових надходжень до державного бюджету у поточному році.

Зважаючи на зазначене, для належного виконання Державного бюджету України на 2014 рік виникає необхідність у пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Аналіз фінансової звітності Національного банку України за минулий рік свідчить, що відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України" (далі - Закон) Національний банк України формує загальні резерви, які є складовою капіталу і створюються за рахунок частини прибутку до розподілу Національного банку України за звітний рік, що залишається у розпорядженні Національного банку.

Метою створення загальних резервів є покриття ризиків, пов'язаних зі збитками, що можуть бути призведеними непередбачуваними надзвичайними обставинами або іншими подіями економічного характеру (покриття негативного результату, пов'язаного із зміною оцінки фінансових активів і пасивів, представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти, спеціальних прав запозичення, боргових цінних паперів нерезидентів, а також покриття негативного фінансового результату), що можуть вплинути на стабільність Національного банку.

Законом визначено, що загальні резерви Національного банку України мають становити 10 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку з метою покриття збитків, які були на час прийняття Закону.

На сьогодні такі збитки відсутні. Відповідно до вимог Закону нереалізовані збитки за операціями з фінансовими активами (валюта та монетарне золото, цінні папери) покриваються сформованими резервами переоцінки, обсяг яких на даний час є достатнім для покриття можливих ризиків за такими операціями та на кінець 2013 року складають близько 20 млрд. гривень.

2. Цілі і завдання законопроекту

Проект Закону пропонує переглянути підхід до формування загальних резервів Національного банку України, а саме: встановлення нормативу їх формування на рівні 5 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку є обґрунтованим. Встановлення резервів на такому рівні дозволить Національному банку реалізувати завдання своєї політики без надмірних ризиків та зменшить навантаження на Державний бюджет України.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, які пропонує врегулювати проект Закону, визначаються:

Законом України "Про Національний банк України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 

Народний депутат України 

Є. Б. Гєллєр

Опрос