Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно упрощения процедуры утверждения документации по землеустройству при изменении целевого назначения земельных участков частной собственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.01.2014 № 3867
Дата рассмотрения: 13.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення процедури затвердження документації із землеустрою при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Цей проект Закону розроблено з метою спрощення процедури затвердження документації із землеустрою при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Необхідність спрощення процедури затвердження документації із землеустрою при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності викликана тим, що власник земельної ділянки у разі необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки двічі повинен звертатися до одних і тих же державних органів (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України), які спочатку погоджують проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, а потім за повторним зверненням власника земельної ділянки у місячний строк повинні затвердити документацію із землеустрою чи відмовити у зміні цільового призначення земельної ділянки приватної власності.

При цьому витрачається значний час як власника земельної ділянки, так і посадових осіб державних органів, які здійснюють ці процедури, а також додаткові бюджетні кошти, що є недоцільним та необґрунтованим, оскільки якщо державний орган погодив без зауважень відповідну документацію із землеустрою, він не має правових підстав відмовити у її затвердженні.

Необґрунтоване витрачання робочого часу посадових осіб державних органів та додаткових бюджетних коштів на повторний розгляд (у місячний строк) матеріалів, які ними погоджувались, є економічно збитковим для держави.

Погоджений державними органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, повинен затверджувати власник земельної ділянки, який прийняв рішення про зміну її цільового призначення та є замовником цього проекту землеустрою.

Так, для прикладу, згідно з пунктом "г" статті 186 Земельного кодексу України "проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями розглядаються і затверджуються власниками землі або землекористувачами".

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета, на досягнення якої спрямований проект закону, є спрощення процедури затвердження документації із землеустрою при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Цієї мети можливо досягти шляхом внесення змін до статей 20 і 186 Земельного кодексу України і надання права власникам земельних ділянок затверджувати проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється.

3. Правові аспекти

Основними законодавчими та нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Конституція України та Земельний кодекс України.

4. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

У частині третій статті 20 Земельного кодексу України визначено, що:

зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу.

У статті 1861 Земельного кодексу України визначені повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Зокрема, у частині першій статті 1861 визначено, що проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.

Крім того, у частині другій статті 1861 встановлено, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується розташування такого об'єкта, подається також на погодження до структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. Згідно з цією нормою проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки повинен бути направлений за місцезнаходженням земельної ділянки відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у складі яких діють відповідні структурні підрозділи у сфері містобудування та архітектури. Тобто, ці ж органи і погоджують і затверджують проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 20 та 186 Земельного кодексу України та спростити процедуру затвердження проектів відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється. Пропонується визначити на законодавчому рівні, що погоджений в установленому законом порядку (з відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, та відповідним органом Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування у складі яких діють структурні підрозділи у сфері містобудування та архітектури) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, затверджується власником земельної ділянки, який прийняв рішення про зміну її цільового призначення та є замовником цього проекту землеустрою.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічні розрахунки не приводяться у зв'язку із тим, що законопроект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття цього Закону дозволить спростити процедуру затвердження документації із землеустрою при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності, заощадити кошти державного та місцевих бюджетів внаслідок скорочення повторних процедур (погодження та затвердження матеріалів землеустрою), які виконуються одними і тими ж державними органами, сприятиме запобіганню проявам корупції при регулюванні земельних відносин.

 

Народний депутат України 

О. А. Царьов

Опрос