Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем совете юстиции" (относительно предельных сроков проведения проверки)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.01.2014 № 3866
Дата рассмотрения: 13.01.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо граничних строків проведення перевірки)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Внесення запропонованих змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" обумовлена необхідністю удосконалення порядку розгляду Вищою радою юстиції питань щодо звільнення суддів з посад за порушення присяги та про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором при проведенні відповідних перевірок.

Аналіз діяльності Вищої ради юстиції свідчить про те, що порушення присяги судді та порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором є однією з підстав для їх звільнення із займаної посади.

Згідно із Законом України "Про Вищу раду юстиції" та відповідно до Регламенту Вищої ради юстиції процедура розгляду питання про наявність ознак порушення суддею присяги та про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором передбачає надання відповідного доручення члену Вищої ради юстиції для проведення відповідної перевірки, та у разі їх підтвердження, внесення пропозиції про прийняття подання про звільнення судді із займаної посади за порушення присяги або про наявність ознак порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором, яка розглядається на засіданні Вищої ради юстиції.

Разом з тим, непоодинокими є випадки, коли членом Вищої ради юстиції перевірка відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про наявність ознак порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором проводиться протягом тривалого часу (від двох до п'яти років). Одночасно, через відсутність чітко регламентованих строків, внесена членом Вищої ради юстиції пропозиція не розглядається на засіданні Вищої ради юстиції довгий період часу.

На сьогодні у Вищій раді юстиції не розглянуто близько 50 пропозицій членів Вищої ради юстиції про звільнення суддів з посад за порушення присяги, внесених, в тому числі, членами Вищої ради юстиції, повноваження яких закінчилися.

Разом з тим, якщо Законом України "Про судоустрій і статус суддів" визначено граничний строк застосування дисциплінарного стягнення до судді (стаття 87), то Законом України "Про Вищу раду юстиції" строків для проведення перевірки відомостей щодо наявності підстав для звільнення судді за порушення присяги або про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором та розгляду вказаного питання Вищою радою юстиції не передбачено.

На погляд Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інституту законодавства Верховної Ради України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка доцільно встановити строк для проведення членом Вищої ради юстиції перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором від трьох до шести місяців. Щодо розгляду пропозиції члена Вищої ради юстиції про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про наявність ознак порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності на засіданні Вищої ради юстиції пропонується встановити від одного до трьох місяців із дня закінчення перевірки, яка проводилася членом Вищої ради юстиції.

Таким чином, постала нагальна потреба у визначенні строків проведення членами Вищої ради юстиції перевірки відомостей щодо наявності підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про наявність ознак порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності та розгляду відповідних пропозицій членів Вищої ради юстиції на засіданні Вищої ради юстиції протягом розумного терміну.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблений з метою визначення граничних строків проведення членом Вищої ради юстиції перевірки відомостей щодо наявності підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, а також розгляду відповідних пропозицій членів Вищої ради юстиції на засіданні Вищої ради юстиції.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести до Закону України "Про Вищу раду юстиції" такі зміни:

1. Статтю 25 доповнити новою частиною такого змісту:

"Перевірка відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором проводиться членом Вищої ради юстиції у строк до шести місяців з дня надання відповідного доручення Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції".

2. Статтю 32 доповнити новою частиною такого змісту:

"Пропозиція члена Вищої ради юстиції про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором розглядається на засіданні Вищої ради юстиції не пізніше трьох місяців із дня закінчення перевірки, яка проводилась членом Вищої ради юстиції".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, виступають: Конституція України, Закони України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", інші нормативно-правові акти.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту удосконалить діяльність Вищої ради юстиції при розгляді питань щодо наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про порушення вимог щодо несумісності суддів чи прокурорів.

 

Народний депутат України 

Р. М. Сольвар

Опрос